Nadanie orderów.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 18 marca 1997 r.
o nadaniu orderów.

Rej. 48/97

Na podstawie art. 44 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 426 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) na wniosek Prezesa Rady Ministrów odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju polskiego systemu finansowego, za osiągnięcia w pracy naukowej

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Kurowski Leon s. Stanisława,

za wybitne zasługi dla kultury narodowej, za osiągnięcia w pracy artystycznej

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Ochman Wiesław s. Jana,

za wybitne zasługi w pracy społecznej, za osiągnięcia w działalności na rzecz społeczności lokalnej

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Gębarowicz Bogusław s. Jana,

za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

4. Rutkowski Józef s. Józefa,

za wybitne zasługi dla gospodarki narodowej

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

5. Karlikowski Tytus s. Romana, 6. Stajniak Józef s. Pawła,

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

7. Capecki Zenon s. Władysława, 8. Janson Lucjan s. Wacława, 9. Klocek Andrzej s. Józefa, 10. Skibiński Zdzisław s. Tomasza, 11. Smykała Jerzy s. Karola,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

12. Hanak Bonifacy s. Adolfa, 13. Kulczycki Eugeniusz s. Józefa, 14. Popczyk Jan s. Józefa, 15. Sędłak Alfred s. Marcina, 16. Szymański Leon s. Roberta,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz organizacji kombatanckich

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

17. Ajewski Eugeniusz s. Stanisława,

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

18. Karolewski Kazimierz s. Adama,

za wybitne zasługi w pracy naukowej i dydaktycznej

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

19. Markiewicz Leon s. Piotra,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

20. Kolago Lech s. Piotra, 21. Skazińska Monika c. Ludwika,

za wybitne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

22. płk Zawadzki Edward s. Stefana,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

23. ppłk Chwazik Bogdan s. Włodzimierza, 24. kmdr Król Andrzej s. Józefa, 25. płk Smoczyński Krzysztof s. Stanisława,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju sportu

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

26. Lechowski Jerzy s. Mieczysława,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

27. Kukliński Franciszek s. Franciszka, 28. Żołnowski Jerzy s. Henryka,

za wybitne zasługi w pracy twórczej

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

29. Wachowicz-Napiórkowska Barbara c. Zenona.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021