Nadanie odznaczeń.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 7 lutego 1997 r.
o nadaniu odznaczeń.

Rej. 7/97 MPM

Na podstawie art. 44 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 426 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) odznaczone zostają osoby, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim,

MEDALEM ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE

na wniosek Wojewody Katowickiego:

1. Barański Henryk s. Antoniego, 2. Barańska Henryka c. Antoniego, 3. Barański Józef s. Marcina, 4. Barańska Antonina c. Stanisława, 5. Betlejemski Edward s. Zachariasza, 6. Betlejemska Eryka c. Wilhelma, 7. Bieniek Alojzy s. Pawła, 8. Bieniek Janina c. Marcina, 9. Bloch Czesław s. Józefa, 10. Bloch Henryka c. Wacława, 11. Boroń Józef s. Wawrzyńca, 12. Boroń Aniela c. Edmunda, 13. Czapla Stanisław s. Ignacego, 14. Czapla Władysława c. Stanisława, 15. Drogosz Władysław s. Jana, 16. Drogosz Wanda c. Franciszka, 17. Dróżdż Izydor s. Stanisława, 18. Dróżdż Eleonora c. Stanisława, 19. Dziedzic Tadeusz s. Józefa, 20. Dziedzic Maria c. Michała, 21. Dziuba Józef s. Józefa, 22. Dziuba Janina c. Izydora, 23. Gajdziński Nazariusz s. Piotra, 24. Gajdzińska Marianna c. Józefa, 25. Garus Stanisław s. Andrzeja, 26. Garus Maria c. Aleksandra, 27. Glenszczyk Ludwik s. Wawrzyńca, 28. Glenszczyk Bronisława c. Karola, 29. Hlebicki-Józefowicz Zbigniew s. Tadeusza, 30. Hlebicka-Józefowicz Małgorzata c. Michała, 31. Hudy Kurt s. Jana, 32. Hudy Marta c. Piotra, 33. Kadłubiec Władysław s. Szczepana, 34. Kadłubiec lrena c. Józefa, 35. Kędzior Stanisław s. Ludwika, 36. Kędzior Helena c. Władysława, 37. Klimont Jan, 38. Klimont Gertruda, 39. Kotlarski Mieczysław s. Mikołaja, 40. Kotlarska Helena c. Józefa, 41. Kowalski Kazimierz s. Franciszka, 42. Kowalska Franciszka c. Michała, 43. Kramarczyk Walenty s. Józefa, 44. Kramarczyk Gertruda c. Józefa, 45. Kubinek Józef s. Franciszka, 46. Kubinek Marianna c. Stanisława, 47. Lorenc Jan s. Błażeja, 48. Lorenc Eugenia c. Kazimierza, 49. Makowski Stanisław s. Jana, 50. Makowska Adelajda c. Ludwika, 51. Niedbała Alfred s. Józefa, 52. Niedbała Helena c. Stanisława, 53. Niedbała Mieczysław s. Piotra, 54. Niedbała Marianna c. Jana, 55. Noszczyk Stanisław s. Jana, 56. Noszczyk Maria c. Pawła, 57. Pabis Czesław, 58. Pabis Zofia, 59. Panek Albert s. Józefa, 60. Panek Adelajda c. Pawła, 61. Pawełczyk Edward s. Franciszka, 62. Pawełczyk Anna c. Jana, 63. Rudzki Alojzy s. Józefa, 64. Rudzka Urszula c. Piotra, 65. Siarkowski Ryszard s. Aleksandra, 66. Siarkowska Róża c. Wilhelma, 67. Słania Stefan s. Wincentego, 68. Słania Monika c. Sylwestra, 69. Sowa Mieczysław s. Antoniego, 70. Sowa Irena c. Józefa, 71. Szopa Marian s. Edwarda, 72. Szopa Helena c. Piotra, 73. Struzik Wojciech s. Tomasza, 74. Struzik Weronika c. Antoniego, 75. Szydło Stanisław s. Pawła, 76. Szydło Helena c. Ludwika, 77. Wesołowski Adam s. Michała, 78. Wesołowska Genowefa c. Franciszka, 79. Ziemba Marian s. Stanisława, 80. Ziemba Stanisława c. Marcina,

na wniosek Wojewody Nowosądeckiego:

81. Cichoń Andrzej s. Stanisława, 82. Cichoń Bronisława c. Kazimierza, 83. Chmenia Stefan s. Stefana, 84. Chmenia Anna c. Jana, 85. Dziubek Alojzy s. Wendelina, 86. Dziubek Weronika c. Józefa, 87. Dziubina Szymon s. Dawida, 88. Dziubina Anna c. Szymona, 89. Garnuch Michał s. Ignacego, 90. Garnuch Julia c. Piotra, 91. Gwiżdż Józef s. Sebastiana, 92. Gwiżdż Anna c. Andrzeja, 93. Jurczażak Jan s. Stefana, 94. Jurczażak Maria c. Józefa, 95. Justyn Szymon s. Jana, 96. Justyn Anna c. Szymona, 97. Kidoń Florian s. Karola, 98. Kidoń Cecylia c. Ignacego, 99. Kidoń Jan s. Celestyna, 100. Kidoń Cecylia c. Franciszka, 101. Kobroń Józef s. Cyryla, 102. Kobroń Józefina c. Karola, 103. Kubacka Wendelin s. Józefa, 104. Kubacka Cecylia c. Karola, 105. Kuczkowicz Paweł s. Wendelina, 106. Kuczkowicz Genowefa c. Aleksandra, 107. Łaciak Jan s. Jana, 108. Łaciak Anna c. Karola, 109. Łuka Józef s. Franciszka, 110. Łuka Maria c. Pawła, 111. Łukaszczyk Jan s. Jana, 112. Łukaszczyk Maria c. Jana, 113. Mamak Józef s. Józefa, 114. Mamak Stanisława c. Stanisława, 115. Matyszczak Michał s. Szymona, 116. Matyszczak Maria c. Andrzeja, 117. Michniak Łukasz s. Andrzeja, 118. Michniak Maria c. Grzegorza, 119. Mrowca Michał s. Józefa, 120. Mrowca Katarzyna c. Stanisława, 121. Pakos Paweł s. Stefana, 122. Pakos Petronela c. Ignacego, 123. Palenik Alojzy s. Józefa, 124. Palenik Justyna c. Antoniego, 125. Sekuła Józef s. Wincentego, 126. Sekuła Genowefa c. Piotra, 127. Semik Tomasz s. Stefana, 128. Semik Janina c. Władysława, 129. Sikora Karol s. Ignacego, 130. Sikora Emilia c. Jana, 131. Skoczyk Józef s. Ignacego, 132. Skoczyk Józefina c. Ignacego, 133. Smreczak Kasper s. Cypriana, 134. Smreczak Maria c. Romana, 135. Spiszak Jan s. Jana, 136. Spiszak Stefania c. Jana, 137. Stachnik Franciszek s. Jakuba, 138. Stachnik Zofia c. Andrzeja, 139. Szkodoń Jan s. Karola, 140. Szkodoń Joanna c. Jana, 141. Śmiech Jan s. Franciszka, 142. Śmiech Józefina c. Pawła, 143. Tomaszewski Kazimierz s. Aleksandra, 144. Tomaszewska Anna c. Piotra, 145. Wąs Karol s. Stefana, 146. Wąs Józefina c. Ignacego, 147. Wojtyczek Franciszek s. Wojciecha, 148. Wojtyczek Anna c. Karola, 149. Zagórski Adam s. Ludwika, 150. Zagórska Zuzanna c. Macieja, 151. Zaremba Jan s. Jana, 152. Zaremba Maria c. Jana,

na wniosek Wojewody Olsztyńskiego:

153. Bałtrun Józef s. Jana, 154. Bałtrun Jadwiga c. Władysława, 155. Bielewicz Władysław s. Zygmunta, 156. Bielewicz Antonina c. Franciszka, 157. Bogucki Edward s. Józefa, 158. Bogucka Zofia c. Michała, 159. Czażasty Tadeusz s. Jana, 160. Czażasta Felicja c. Władysława, 161. Dubik Mikołaj s. Stefana, 162. Dubik Olga c. Bazylego, 163. Górzyński Jan s. Aleksego, 164. Górzyńska Zofia c. Adama, 165. Grabarczyk Wincenty s. Kazimierza, 166. Grabarczyk Cecylia c. Józefa, 167. Hybza Marian s. Piotra, 168. Hybza Alfreda c. Stanisława, 169. Jankowski Alfred s. Stefana, 170. Jankowska Marianna c. Jana, 171. Kacała Roman s. Ludwika, 172. Kacała Jadwiga c. Mikołaja, 173. Kaczorowski Stanisław s. Franciszka, 174. Kaczorowska Józefa c. Franciszka, 175. Kochański Tadeusz s. Józefa, 176. Kochańska Maria c. Jana, 177. Komar Zygmunt s. Wincentego, 178. Komar Regina c. Bronisława, 179. Krzyżanowski Jan s. Jana, 180. Krzyżanowska Leokadia c. Leopolda, 181. Lis Ludwik s. Stanisława, 182. Lis Aleksandra c. Wincentego, 183. Maniak Kazimierz s. Stanisława, 184. Maniak Genowefa c. Kazimierza, 185. Nahibowicz Józef s. Antoniego, 186. Nahibowicz Jadwiga c. Franciszka, 187. Sokołowski Józef s. Władysława, 188. Sokołowska Krystyna c. Leopolda, 189. Tomkowicz Leon s. Franciszka, 190. Tomkowicz Jadwiga c. Wincentego, 191. Urbanowski Jan s. Bolesława, 192. Urbanowska Alina c. Tomasza, 193. Wojewoda Jan s. Stanisława, 194. Wojewoda Helena c. Piotra, 195. Zaborny Stanisław s. Stanisława, 196. Zaborna Melania c. Stanisława,

na wniosek Wojewody Słupskiego:

197. Chanaczowski Zbigniew s. Aleksandra, 198. Chanaczowska Barbara c. Ignacego, 199. Dobosz Józef s. Pawła, 200. Dobosz Maria c. Aleksandra, 201. Garst Władysław s. Juliana, 202. Garst Janina c. Bronisława, 203. Iwankowicz Józef s. Edmunda, 204. Iwankowicz Ludwika c. Antoniego, 205. Jałowiec Stefan s. Władysława, 206. Jałowiec Aniela c. Stanisława, 207. Karaś Mieczysław s. Feliksa, 208. Karaś Genowefa c. Józefa, 209. Klatka Jan s. Stanisława, 210. Klatka Józefa c. Leonarda, 211. Knut Leon s. Franciszka, 212. Knut Gertruda c. Pawła, 213. Kowalski Antoni s. Franciszka, 214. Kowalska Helena c. Aleksandra, 215. Kropidłowski Izydor s. Franciszka, 216. Kropidłowska Waleska c. Wincentego, 217. Mierzejewski Jan s. Stanisława, 218. Mierzejewska Helena c. Wojciecha, 219. Piechowski Marcin s. Marcina, 220. Piechowska Jadwiga c. Józefa, 221. Sozański Wacław s. Semena, 222. Sozańska Karolina c. Józefa, 223. Wałdoch Franciszek, 224. Wałdoch Gertruda, 225. Wiśniewski Gerard s. Jana, 226. Wiśniewska Łucja c. Piotra, 227. Wojtuszko Stanisław s. Wincentego, 228. Wojtuszko Monika c. Feliksa, 229. Wójcik Stanisław s. Stanisława, 230. Wójcik Wanda c. Teodora, 231. Wyrozumski Stanisław s. Stefana, 232. Wyrozumska Anna c. Pawła, 233. Zabrocki Józef s. Jana, 234. Zabrocka Teresa c. Piotra, 235. Zblewski Jan s. Tomasza, 236. Zblewska Magdalena c. Pawła, 237. Żukowski Wacław s. Wincentego, 238. Żukowska Zofia c. Antoniego,

na wniosek Wojewody Toruńskiego:

239. Balewski Władysław s. Juliana, 240. Balewska Agnieszka c. Oskara, 241. Bartoszyński Stanisław s. Feliksa, 242. Bartoszyńska Bronisława c. Feliksa, 243. Blicharski Jan s. Jana, 244. Blicharska Tekla c. Józefa, 245. Błaszkowski Edmund s. Jana, 246. Błaszkowska Wanda c. Zygmunta, 247. Chojnacki Feliks s. Jana, 248. Chojnacka Helena c. Jana, 249. Ciborski Czesław s. Michała, 250. Ciborska Janina c. Franciszka, 251. Duchewicz Kazimierz s. Józefa, 252. Duchewicz Irena c. Władysława, 253. Falkowski Jan s. Jana, 254. Falkowska Łucja c. Franciszka, 255. Fuks Konstanty s. Romana, 256. Fuks Jadwiga c. Franciszka, 257. Hermaszewski Henryk s. Leona, 258. Hermaszewska Genowefa c. Leona, 259. Kalachurka Roman s. Jana, 260. Kalachurka Helena c. Józefa, 261. Kapitulski Jan s. Jana, 262. Kapitulska Genowefa c. Ignacego, 263. Klonowski Bolesław s. Jana, 264. Klonowska Genowefa c. Bronisława, 265. Kowalski Józef s. Jana, 266. Kowalska Jolanta c. Bernarda, 267. Kowalski Zygmunt s. Konstantego, 268. Kowalska Helena c. Franciszka, 269. Lewandowski Czesław s. Konstantego, 270. Lewandowska Julianna c. Andrzeja, 271. Lipowski Józef s. Stanisława, 272. Lipowska Waleria c. Franciszka, 273. Pawłowski Franciszek s. Jana, 274. Pawłowska Stanisława c. Maksa, 275. Pazdan Michał s. Antoniego, 276. Pazdan Aniela c. Wincentego, 277. Piotrowski Adam s. Józefa, 278. Piotrowska Zofia c. Józefa, 279. Płocharski Jan s. Franciszka, 280. Płocharska Bernadeta c. Władysława, 281. Pokojski Kazimierz s. Anastazego, 282. Pokojska Małgorzata c. Bronisława, 283. Radacki Bronisław s. Antoniego, 284. Radacka Leokadia c. Antoniego, 285. Rosa Henryk s. Jana, 286. Rosa Jadwiga c. Wacława, 287. Sadowski Mieczysław s. Jana, 288. Sadowska Janina c. Władysława, 289. Skorupski Jan s. Jana, 290. Skorupska Zofia c. Artura, 291. Suwiński Aleksander s. Romana, 292. Suwińska Janina c. Władysława, 293. Szałkowski Józef s. Ludwika, 294. Szałkowska Helena c. Franciszka, 295. Szewczyk Marian s. Wincentego, 296. Szewczyk Zofia c. Jana, 297. Szylka Jan s. Stanisława, 298. Szylka Irena c. Feliksa, 299. Templin Maksymilian s. Hermana, 300. Templin Helena c. Aleksandra, 301. Tułodziecki Edward s. Antoniego, 302. Tułodziecka Genowefa c. Kazimierza, 303. Waruszewski Aleksy s. Aleksandra, 304. Waruszewska Aleksandra c. Aleksandra, 305. Wiśniewski Alfons s. Jana, 306. Wiśniewska Maria c. Franciszka, 307. Wychowaniak Stefan s. Leona, 308. Wychowaniak Eleonora c. Bernarda,

na wniosek Wojewody Wałbrzyskiego:

309. Banaś Stanisław s. Józefa, 310. Banaś Janina c. Jakuba, 311. Baran Kazimierz s. Franciszka, 312. Baran Aniela c. Grzegorza, 313. Gruchot Edward s. Jakuba, 314. Gruchot Czesława c. Józefa, 315. Jurczyk Antoni s. Mikołaja, 316. Jurczyk Marianna c. Jakuba, 317. Kielar Józef s. Ludwika, 318. Kielar Stefania c. Stanisława, 319. Kraj Tadeusz s. Jana, 320. Kraj Zuzanna c. Władysława, 321. Kroczak Alfred s. Józefa, 322. Kroczak Janina c. Władysława, 323. Kupaj Kazimierz s. Antoniego, 324. Kupaj Wanda c. Antoniego, 325. Lewczuk Jan s. Wincentego, 326. Lewczuk Maria c. Piotra, 327. Markiewicz Stefan s. Wawrzyńca, 328. Markiewicz Stefania c. Józefa, 329. Naglik Ludwik, 330. Naglik Stefania, 331. Pasek Kazimierz s. Ludwika, 332. Pasek Anna c. Jana, 333. Pluta Antoni s. Wojciecha, 334. Pluta Adela c. Jana, 335. Rzońca Józef s. Romana, 336. Rzońca Genowefa c. Konstantego, 337. Skowron Stanisław s. Wojciecha, 338. Skowron Anna c. Czesława, 339. Szczerbiński Wawrzyniec s. Jana, 340. Szczerbińska Lucyna c. Ignacego, 341. Wagner Władysław s. Wilhelma, 342. Wagner Paulina c. Jana, 343. Wojciechowski Józef s. Franciszka, 344. Wojciechowska Janina c. Aleksandra, 345. Wojtasik Wacław s. Aleksandra, 346. Wojtasik Grażyna c. Henryka, 347. Żyła Piotr s. Szczepana, 348. Żyła Rozalia c. Stefana,

na wniosek Wojewody Warszawskiego:

349. Dębek Władysław s. Jana, 350. Dębek Janina c. Franciszka, 351. Dudziński Tadeusz s. Ludwika, 352. Dudzińska Zofia c. Kazimierza, 353. Furs Czesław s. Piotra, 354. Furs Genowefa c. Tomasza, 355. Jóźwiaczuk Aleksander s. Mikołaja, 356. Jóźwiaczuk Aniela c. Aleksandra, 357. Komendant Józef s. Teofila, 358. Komendant Zofia c. Jana, 359. Lenczewski Ryszard s. Piotra, 360. Lenczewska Krystyna c. Franciszka, 361. Łazarek Zbigniew s. Feliksa, 362. Łazarek Wacława c. Jana, 363. Łukasiewicz Wacław s. Antoniego, 364. Łukasiewicz Marianna c. Piotra, 365. Marculewicz Janusz s. Kazimierza, 366. Marculewicz Maria c. Adolfa, 367. Ogrodowski Henryk s. Kaliksta, 368. Ogrodowska Magdalena c. Jana, 369. Okrasa Jerzy s. Władysława, 370. Okrasa Barbara c. Feliksa, 371. Ostrowski Roman s. Władysława, 372. Ostrowska Albertyna c. Mariana, 373. Podgórski Henryk s. Antoniego, 374. Podgórska Irena c. Mariana, 375. Profic Jan s. Jana, 376. Profic Stefania c. Karola, 377. Raciborski Włodzimierz s. Stanisława, 378. Raciborska Wanda c. Tadeusza, 379. Świat Ryszard s. Bolesława, 380. Świat Jadwiga c. Antoniego, 381. Świetlik Włodzimierz s. Leona, 382. Świetlik Józefa c. Władysława, 383. Turczyński Jerzy s. Aleksandra, 384. Turczyńska Teresa c. Józefa, 385. Wiśniewski Kazimierz s. Karola, 386. Wiśniewska Kazimiera c. Michała, 387. Załuba Władysław s. Wincentego, 388. Załuba Krystyna c. Mieczysława, 389. Żurakowski Jan s. Piotra, 390. Żurakowska Karolina c. Jakuba,

na wniosek Wojewody Zielonogórskiego:

391. Baraniak Stanisław s. Kazimierza, 392. Baraniak Marianna c. Franciszka, 393. Budryk Stanisław s. Karola, 394. Budryk Antonina c. Michała, 395. Duziak Józef s. Jana, 396. Duziak Lucja c. Aleksandra, 397. Dziaduła Jan s. Józefa, 398. Dziaduła Irena c. Jana, 399. Ficek Franciszek s. Marcina, 400. Ficek Bronisława c. Andrzeja, 401. Hoppa Florian s. Michała, 402. Hoppa Weronika c. Józefa, 403. Jakubiec Józef s. Franciszka, 404. Jakubiec Krystyna c. Aleksandra, 405. Janowski Franciszek s. Franciszka, 406. Janowska Wiktoria c. Pawła, 407. Jarosz Karol s. Bolesława, 408. Jarosz Leokadia c. Józefa, 409. Sitek Piotr, 410. Sitek Leokadia, 411. Surma Jerzy s. Stefana, 412. Surma Irena c. Jana.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021