Nadanie orderów i odznaczenia.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 11 listopada 1996 r.
o nadaniu orderów i odznaczenia.

Rej. 183/96

Na podstawie art. 44 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 426 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi dla kultury narodowej:

KRZYŻEM WIELKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Axer Erwin s. Maurycego, 2. Różewicz Tadeusz s. Władysława, 3. Tomaszewski Henryk s. Kazimierza,

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

4. Sutkowski Stefan s. Adama, 5. Zemła Kazimierz s. Piotra,

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

6. Duda-Gracz Jerzy s. Adama, 7. Hanuszkiewicz Adam s. Włodzimierza, 8. Lewczyński Jerzy s. Lucjusza, 9. Lipińska Aleksandra c. Aleksandra, 10. Zaniewska-Chwedczuk Xymena c. Witolda,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

11. Penderecka Elżbieta c. Leona,

za wybitne zasługi w pracy naukowej i dydaktycznej:

KRZYŻEM WIELKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

12. Bolewski Andrzej s. Jana, 13. Labuda Gerard s. Stanisława, 14. Trześniowski Roman s. Stanisława,

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

15. Kłoczowski Jerzy s. Eugeniusza, 16. Kocięba Ryszard s. Jana, 17. Kosik Jan s. Jana, 18. Pietrzak Michał s. Franciszka, 19. Ryszka Franciszek s. Józefa, 20. Szacki Jerzy s. Eugeniusza,

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

21. Jasińska-Kersten Krystyna c. Edmunda, 22. Turski Władysław s. Stanisława,

za wybitne zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM

Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI

23. Zastawnik Tadeusz s. Władysława,

KRZYŻEM OFICERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

24. Budzyński Marek s. Lecha,

za wybitne zasługi dla rozwoju rolnictwa:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

25. Bobik Kazimierz s. Stanisława,

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

26. Glonek Stefan s. Józefa, 27. Zembski Krzysztof s. Stefana,

w uznaniu wybitnych zasług w służbie publicznej

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

28. Hausner Jerzy s. Jerzego, 29. Hübner Danuta c. Ryszarda, 30. Kalicki Krzysztof s. Henryka,

za wybitne zasługi w pracy pedagogicznej i wychowawczej

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

31. Raczko Danuta c. Zdzisława,

za wybitne zasługi dla obronności kraju, za umacnianie kontaktów międzynarodowych:

KRZYŻEM KAWALERSKIM

ORDERU ODRODZENIA POLSKI

32. mjr Kantorski Bogdan s. Wacława, 33. płk Kempara Jan s. Konstantego,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

34. kpt. Biesiaga Zbigniew s. Tadeusza.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021