Nadanie odznaczeń.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 25 września 1996 r.
o nadaniu odznaczeń.

Rej. 127/96

Na podstawie art. 44 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 426 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Przekształceń Własnościowych,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

1. Fabiński Jerzy s. Alfonsa, 2. Fiebig Andrzej s. Stefana, 3. Haniszewski Jan s. Michała, 4. Jastrowicz Eugeniusz s. Walentego, 5. Jędrusiak Ryszard s. Józefa, 6. Kalinowski Bronisław s. Albina, 7. Kalinowski Zdzisław s. Henryka, 8. Kasperski Jan s. Wilhelma, 9. Kociuba Zbigniew s. Tadeusza, 10. Kosztowniak Ryszard s. Jana. 11 Laska Zbigniew s. Adolfa, 12. Lewenko Jan s. Michała, 13. Mucha Roman s. Jana, 14. Rybiński Michał s. Romana, 15. Smolarz Jerzy s. Stefana, 16. Staszewski Kazimierz s. Tadeusza, 17. Stolicki Wiesław s. Michała, 18. Szczupider Jerzy s. Tadeusza,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

19. Będziński Andrzej s. Zygmunta, 20. Bugajski Witold s. Mirosława, 21. Gryga Stanisław s. Stefana, 22. Kastelnik Paweł s. Władysława, 23. Oleśniewicz Marian s. Jana, 24. Paribek Tadeusz s. Artura, 25. Pucek Zbigniew s. Tadeusza, 26. Wiciak Jerzy s. Jerzego,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

27. Koman Mirosław s. Władysława, 28. Rembiszewski Zdzisław s. Józefa, 29. Szul Zdzisław s. Stanisława, 30. Zalewski Wiesław s. Mirosława,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

31. Chrząstowski Ireneusz s. Zdzisława, 32. Górski Ryszard s. Józefa, 33. Klimecki Michat s. Henryka, 34. Konieczna Krystyna c. Leonarda, 35. Kotala Bolesław s. Feliksa, 36. Kuźmitowicz Ryszard s. Władysława, 37. Lewandowski Mariusz s. Hipolita, 38. Musielak Jerzy s. Maurycego, 39. Muszkat Katarzyna c. Józefa, 40. Reszczyński Ireneusz s. Konstantego, 41. Sport Marian s. Jana, 42. Suchecki Jan s. Tadeusza, 43. Tarasek Wacław s. Stanisława, 44. Zdaniak Edward s. Alfreda, 45. Zelek Henryk s. Feliksa,

na wniosek Wojewody Częstochowskiego,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

46. Kopiński Ireneusz s. Jana,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

47. Beym Elżbieta c. Waldemara, 48. Ciura Teresa c. Władysława, 49. Kapałka Teresa c. Jerzego, 50. Księżyk Dorota c. Tadeusza, 51. Nieszporek Ewa c. Stanisława, 52. Przygoda Joanna c. Witolda, 53. Węgrzyn Irena c. Stanisława, 54. Woźniakowska Halina c. Józefa, 55. Zaręba Krystyna c. Bolesława,

na wniosek Wojewody Kaliskiego,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

56. Kosierb Jadwiga c. Teodora,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

57. Biczysko Henryk s. Władysława, na wniosek Wojewody Legnickiego,

za zasługi w działalności na rzecz spółdzielczości wiejskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

58. Kretkawski Marian s. Maksymiliana,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

59. Zazula Stanisława c. Józefa,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

60. Fiałkowska Maria c. Mieczysława, 61. Kwaśnik Bronisława c. Stanisława,

na wniosek Wojewody Przemyskiego,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

62. Magoła Roman s. Włodzimierza, 63. Wrzesień Zdzisław s. Stanisława,

na wniosek Wojewody Rzeszowskiego,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

64. Ciuba Zygmunt s. Edwarda,

na wniosek Wojewody Sieradzkiego, za zasługi w działalności społecznej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

65. Wojtacki Leszek s. Józefa, na wniosek Wojewody Słupskiego,

za zasługi w działalności czerwonokrzyskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

66. Topka Halina c. Adama,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

67. Bernacka Barbara c. Tadeusza, 68. Iskierski Jan s. Józefa,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

69. Browarczyk Ryszard s. Stanisława, 70. Wołk Janina c. Henryka.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021