Nadanie odznaczeń.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 14 listopada 1996 r.
o nadaniu odznaczeń.

Rej. 153/96

Na podstawie art. 44 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 426 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Burycz Zbigniew s. Stanisława, 2. Charchuła Bogdan s. Edwarda, 3. Chęć Józef s. Stanisława, 4. Czerniak Jan s. Jana, 5. Gajdamowicz Zbigniew s. Leona, 6. Kalicki Ryszard s. Stanisława, 7. Kapcański Henryk s. Henryka, 8. Kobierecki Jan s. Feliksa, 9. Konwiński Andrzej s. Alojzego, 10. Krysińska Helena c. Józefa, 11. Lachtera Edward s. Zygmunta, 12. Noga Jan s. Jakuba, 13. Nowak Adam s. Antoniego, 14. Pabisiak Otylia c. Adama, 15. Prasełek Ryszard s. Antoniego, 16. Pszczółkowski Zenon s. Antoniego, 17. Rudy Kazimierz s. Wojciecha, 18. Siarkowski Michał s. Józefa, 19. Siewiera Grzegorz s. Jana, 20. Suwaj Henryk s. Józefa, 21. Szalewski Bogdan s. Franciszka, 22. Zając Stefan s. Leona, 23. Żółtowski Eugeniusz s. Stanisława,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

24. Dudziak Czesław s. Jana, 25. Kosicki Janusz s. Hieronima, 26. Legat Adam s. Jana, 27. Nowacka-Gola Grażyna c. Józefa, 28. Nowak Adam s. Stanisława, 29. Owczarek Witold s. Adama, 30. Paulewicz Leon s. Mariana, 31. Pokrzepa Eugeniusz s. Antoniego, 32. Towpik Kazimierz s. Adolfa, 33. Wilk-Śmiałkowska Anna c. Mariana, 34. Wiśniewski Leonard s. Stanisława,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

35. Antolak Ryszard s. Józefa, 36. Chojnowski Tadeusz s. Stanisława, 37. Dmowski Edward s. Stanisława, 38. Donizak Jerzy s. Jana, 39. Gajewski Mieczysław s. Stanisława, 40. Herda Jerzy s. Józefa, 41. Kaźmierczak Józef s. Józefa, 42. Klusek Andrzej s. Józefa, 43. Kużawa Mirosław s. Jana, 44. Ledwoń Zdzisław s. Władysława, 45. todziński Zbigniew s. Ryszarda, 46. Moszyński Stanisław s. Karola, 47. Nowicki Bogdan s. Edmunda, 48. Obszański Jan s. Franciszka, 49. Orłowski Andrzej s. Bogdana, 50. Pacan Halina c. Józefa, 51. Rodzik Andrzej s. Czesława, 52. Rogowski Edmund s. Klemensa, 53. Rudnicki Andrzej s. Władysława, 54. Sawicki Maciej s. Tadeusza, 55. Szank Edward s. Alojzego, 56. Szmit Ryszard s. Henryka, 57. Szurgot Józef s. Michała, 58. Wieczorek Józef s. Piotra, 59. Woźniak Tadeusz s. Romana, 60. Wrotek Czesław s. Stefana, 61. Zadrużna Joanna c. Jana, 62. Zagożdżon Zdzisław s. Stanisława, 63. Zawada Włodzimierz s. Tadeusza, 64. Ząbecki Jerzy s. Tadeusza, 65. Żelazny Władysław s. Józefa,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

66. Grzechulski Zygmunt s. Jana, 67. Sancewicz Barbara c. Tobiasza, 68. Żak Paweł s. Andrzeja,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

69. Bronowski Marek s. Antoniego, 70. Ciuła Stanisław s. Tadeusza, 71. Dembek Kazimierz s. Jana, 72. Fac Henryk s. Gerarda, 73. Galert Krzysztof s. Romana, 74. Górka Lucjan s. Bolesława, 75. Jabłoński Zygmunt s. Stanisława, 76. Jakubczak Stanisław s. Antoniego, 77. Januszewski Andrzej s. Maksymiliana, 78. Jasiński Ireneusz s. Dominika, 79. Jesionek Jerzy s. Józefa, 80. Jurkowski Tadeusz s. Mariana, 81. Kijowska Wacława c. Józefa, 82. Koleński Jerzy s. Henryka, 83. Korostyński Janusz s. Emila, 84. Materka Ryszard s. Stanisława, 85. Mościński Janusz s. Mieczysława, 86. Obidziński Ireneusz s. Juliana, 87. Piosik Mirosław s. Seweryna, 88. Roznowska Anna c. Henryka, 89. Schab Jerzy s. Edwarda, 90. Solecka Anna c. Kazimierza, 91. Spirydoniuk Krystyna, 92. Stala Zygmunt s. Józefa, 93. Stankiewicz Bronisław s. Mariana, 94. Strzępek Władysław s. Władysława, 95. Szkodziński Marek s. Jana, 96. Sznajder Stanisław s. Józefa, 97. Świeży Maria c. Józefa, 98. Tasarek Roman s. Franciszka, 99. Tymbarski Jakub s. Tadeusza, 100. Tymczyna Stefan s. Michała, 101. Walczak Andrzej s. Konrada, 102. Węgrzynowicz Kazimierz s. Stanisława, 103. Wiech Jan s. Stanisława, 104. Wieczorek Anna c. Józefa, 105. Wieczorek Ryszard s. Franciszka, 106. Wiśniewski Andrzej s. Władysława, 107. Witek Wiesław s. Wacława, 108. Zarębska Emilia c. Wacława, 109. Zientek Zdzisław s. Stanisława, 110. Zontek Zdzisław s. Antoniego, 111. Zak Józef s. Józefa, 112. Zółciak Wiesław s. Józefa,

na wniosek Wojewody Kieleckiego,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

113. Byzdra Wiesław s. Stefana, 114. Gorzelak Józef s. Walentego, 115. Pyrcz Władysław s. Władysława, 116. Syska Henryk s. Jana,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

117. Chwalińska Janina c. Eugeniusza, 118. Król Aleksander, 119. Mogielski Stanisław s. Władysława, 120. Wrzosek Jadwiga c. Władysława, 121. Znoykowicz Anna c. Piotra,

na wniosek Wojewody Lubelskiego,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju sportu:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

122. Caban Krystyna c. Edwarda, 123. Grundszok Henryk s. Huberta, 124. Kieroń Mieczysław s. Stefana, 125. Szczepaniuk Czesława c. Jana,

na wniosek Wojewody Zamojskiego,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania kultury:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

126. Kowalicka Romualda c. Wincentego,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

127. Aping Jadwiga c. Władysława, 128. Dudziak Maria c. Piotra, 129. Kuśnierz Jerzy s. Józefa, 130. Siwiłło Halina c. Tadeusza, 131. Szurek Barbara c. Franciszka.

Zmiany w prawie

Niedzielski: Prawdopodobieństwo, że dzieci wrócą do szkół bliskie 100 proc.

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że szkoły od września będą działać stacjonarnie. Stwierdził, że prawdopodobieństwo jest bliskie 100 proc. To, jak długo to potrwa, zależy od poziomu wyszczepienia - podkreślał w wywiadzie dla RMF FM.

Monika Sewastianowicz 05.08.2021
Ewidencje partii politycznych bez adresów zamieszkania

Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek nowelizację przepisów o partiach politycznych. Celem zmian jest m.in. ograniczenie jawności informacji o adresach zamieszkania osób fizycznych, których dane występują w ewidencji. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Krzysztof Koślicki 03.08.2021
Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021