Ogłoszenie ustanowionych norm branżowych.

OBWIESZCZENIE
POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO
z dnia 31 października 1967 r.
w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:
§  1.
Ustanowione zostały następujące normy branżowe (BN):
Lp. Numer normy Tytuł normy i zakres obowiązywania Data
ustanowienia normy od której norma obowiązuje
1 2 3 4 5
przez Ministra Komunikacji:
w zakresie produkcji:
1 67/3506-09 Urządzenia zabezpieczenia ruchu kolejowego. Płytka JAZ 1001. Warunki techniczne 15 sierpnia 1967 r. 1 kwietnia 1968 r.
2 67/9315-04 Kolejowy sprzęt sygnałowy. Tarcza końca pociągu 15 sierpnia 1967 r. 1 lipca 1968 r.
w zakresie produkcji i eksploatacji:
3 67/3503-01 Tabor kolejowy wąskotorowy o szerokości toru 750 mm. Wysokość osi zderzaka od główki szyny 15 sierpnia 1967 r. 1 lipca 1968 r.
w zakresie konstrukcji:
4 67/3627-03 Wyposażenie stacji obsługi samochodów. Podstawki nastawne pod samochody. Główne wymagania 15 sierpnia 1967 r. 1 kwietnia 1968 r.
przez Ministra Przemysłu Lekkiego:
w zakresie projektowania:
5 67/8815-01 Temperatury i wilgotności względne pomieszczeń produkcyjnych. Pomieszczenia produkcyjne w przemyśle włókienniczym 31 maja 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
przez Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej:
w zakresie projektowania:
6 67/8811-01 Budownictwo hydrotechniczne. Obciążenia budowli w obliczeniach statycznych 17 sierpnia 1967 r. 1 lipca 1968 r.
przez Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości:
w zakresie produkcji:
7 67/3062-03 Latarki elektryczne ręczne ogólnego zastosowania. Wymagania i badania techniczne 1 września 1967 r. 1 lipca 1968 r.
przez Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki:
w zakresie produkcji:
8 67/8441-06 *) Sale i hale gimnastyczno-

sportowe. Uchwyty ścienne

6 maja 1967 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
9 67/8441-07 - Kotwie ścienne 6 maja 1967 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Wapienniczego i Gipsowego:
w zakresie produkcji i obrotu:
10 67/6019-06 Nawozy sztuczne. Nawóz wapniowy węglanowy wilgotny 11 września 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Okuć i Instalacji Budowlanych:
w zakresie produkcji i obrotu:
11 67/5054-05 Okucia budowlane i meblowe. Zawiasy splatane proste 6 lipca 1967 r. 1 lipca 1968 r.
12 67/5054-07 Okucia meblowe. Zawiasy czopowe proste 6 lipca 1967 r. 1 kwietnia 1968 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Muzycznego:
w zakresie projektowania i konstrukcji:
13 67/8263-12 Akordeony klawiszowe seryjne. Klawiatury i ich elementy. Podział i wymiary 6 kwietnia 1967 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Celulozowo-Papierniczego:
w zakresie produkcji:
14 67/7308-01 Półprodukty przemysłu papierniczego. Badania techniczne. Oznaczanie cętkowatości 27 maja 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Budownictwa Łączności:
w zakresie produkcji i odbioru:
15 67/3231/04 Telekomunikacyjne linie napowietrzne na słupach strunobetonowych. Wysięgnik do odciągu 22 sierpnia 1967 r. 1 kwietnia 1968 r.
16 67/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw 22 sierpnia 1967 r. 1 kwietnia 1968 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Organicznego i Tworzyw Sztucznych "ERG":
w zakresie produkcji:
17 67/6041-06 Barwniki bezpośrednie 3 sierpnia 1967 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
18 67/6047-05 Koncentrat pigmentowy do polwinitu 2 sierpnia 1967 r. 1 kwietnia 1968 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Chemii Gospodarczej:
w zakresie produkcji:
19 67/6145-18 *) Wyroby kosmetyczno-

perfumeryjne. Mleczko

kosmetyczne

31 sierpnia 1967 r. 1 kwietnia 1968 r.
20 67/6145-19 - Krem sportowy 31 sierpnia 1967 r. 1 kwietnia 1968 r.
21 67/6145-20 - Krem dla dzieci 31 sierpnia 1967 r. 1 kwietnia 1968 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Azotowego:
w zakresie produkcji i obrotu:
22 67/6026-36 Chlorek metylu techniczny skroplony 31 sierpnia 1967 r. 1 kwietnia 1968 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Obrabiarek i Narzędzi:
w zakresie projektowania i produkcji:
23 66/1681-01 *) Formy do tworzyw sztucznych.

Płyty podstawowe okrągłe.

Półwyroby

29 marca 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
24 66/1681-02 - Tuleje dystansowe 29 marca 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
25 66/1681-03 - Słupy dystansowe 29 marca 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
26 66/1681-04 - Pierścienie dystansowe.

Półwyroby

29 marca 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
27 66/1681-05 - Zespoły wypychaczy okrągłe.

Półwyroby

29 marca 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
28 66/1681-06 - Płyty oporowe prostokątne.

Półwyroby

29 marca 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
29 66/1681-07 - Płyty podstawowe

prostokątne. Półwyroby

29 marca 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
30 66/1681-08 - Klocki dystansowe.

Półwyroby

29 marca 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
31 66/1681-09 - Zespoły wypychaczy

prostokątne. Półwyroby

29 marca 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
32 66/1681-10 - Słupy prowadzące z

kołnierzem

29 marca 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
33 66/1681-11 - Tuleje prowadzące z

kołnierzem

29 marca 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
34 66/1681-12 - Kołki oporowe 29 marca 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
35 66/1681-13 - Płyty oporowe okrągłe.

Półwyroby

29 marca 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
36 66/1681-14 - Podkładki dystansowe

okrągłe

29 marca 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
37 66/1681-15 - Tuleje prowadzące długie 29 marca 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
38 66/1683-01 - Oprawy słupowe składane z

części znormalizowanych.

Przykłady zestawów

29 marca 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Zjednoczenia Hutnictwa Żelaza i Stali:
w zakresie metod badań:
39 66/0602-08 Pobieranie i przygotowanie próbek oraz oznaczanie tlenu całkowitego w płynnej stali 27 września 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Wyrobów Metalowych:
w zakresie produkcji:
40 67/3509-06 Tabor kolejowy. Gwinty. Wymiary podcięć 24 sierpnia 1967 r. 1 lipca 1968 r.
41 67/4413-01 Opakowania jednostkowe metalowe. Pudełka blaszane do pasty do podłóg 24 sierpnia 1967 r. 1 lipca 1968 r.
42 67/4935-03 Zespół form łączonych do wypieku chleba 24 sierpnia 1967 r. 1 lipca 1968 r.
43 67/5041-08 *) Opakowania transportowe

metalowe. Skrzynki druciane

do pieczywa

24 sierpnia 1967 r. 1 lipca 1968 r.
44 67/5041-09 - Skrzynki otwarte do

wyrobów ciastkarskich

24 sierpnia 1967 r. 1 lipca 1968 r.
45 67/5049-02 Opakowania jednostkowe metalowe. Pudełko do pasty do obuwia 24 sierpnia 1967 r. 1 lipca 1968 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Ciągników i Maszyn Rolniczych:
w zakresie produkcji:
46 67/1902-30 Przenośniki pneumatyczne. Opaski łączników. Główne wymiary 23 sierpnia 1967 r. 1 stycznia 1969 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Wyrobów Odlewniczych:
w zakresie produkcji i obrotu:
47 67/4817-12 Osprzęt piecowy i kuchenny. Rury zapiecowe 3 sierpnia 1967 r. 1 grudnia 1967 r.
przez Dyrektora Centralnego Ośrodka Konstrukcyjno-Badawczego Przemysłu Okrętowego:
w zakresie produkcji:
48 67/3723-03 Grzejniki stalowe rurowe okrętowe. Prob = 5 kG/cm2 (5 bar) 8 sierpnia 1967 r. 1 stycznia 1969 r.
49 67/3725-07 Wsporniki pojedyncze mocowania sprzętu elektrycznego okrętowego 3 sierpnia 1967 r. 1 lipca 1968 r.
przez Dyrektora Instytutu Elektrotechniki:
w zakresie produkcji:
50 67/3002-04 Powłoki ochronne metalowe i konwersyjne do urządzeń elektrycznych dostosowane do klimatów tropikalnych. Klasyfikacja, ogólne wymagania i badania techniczne 11 sierpnia 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
w zakresie produkcji i obrotu:
51 67/3002-02 Elektryczna aparatura przemysłowa niskonapięciowa przystosowana do pracy w warunkach klimatów tropikalnych 11 sierpnia 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
52 67/4961-01 Elektryczne przyrządy i narzędzia grzejne powszechnego użytku. Suszarki fotograficzne 11 sierpnia 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Precyzyjnego:
w zakresie produkcji:
53 67/1130-03 *) Łożyska toczne. Konserwacja

i opakowanie

21 lutego 1967 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
54 67/1130-05 - Luzy poprzeczne.

Określenia i wielkości

21 lutego 1967 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
55 67/1131-05 - Baryłki symetryczne.

Wymagania i badania

techniczne

21 lutego 1967 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Skórzanego:
w zakresie produkcji i odbioru:
56 67/7741-01 Obuwie powszechnego użytku. Obuwie domowe wywrotkowe. Wymagania techniczne 8 września 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Dziewiarskiego i Pończoszniczego:
w zakresie produkcji i obrotu:
57 67/7580-11 Wyroby dziewiarskie. Znakowanie 14 lipca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
58 67/7584-01 Wyroby pończosznicze z przędzy kędzierzawionej. Stopnie jakości 26 lipca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Zielarskiego "Herbapol":
w zakresie produkcji i obrotu:
59 67/8132-12 Pieprz ziołowy 13 stycznia 1967 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Centrali Spożywczej:
w zakresie obrotu:
60 66/8194-01 *) Owoce świeże. Winogrona 7 grudnia 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
61 66/8194-02 - Cytryny 7 grudnia 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
62 66/8194-03 - Pomarańcze 7 grudnia 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
63 66/8194-04 *) Owoce. Rodzynki 5 grudnia 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
64 66/8196-01 - Migdały 5 grudnia 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Biura Projektów Budownictwa Morskiego:
w zakresie produkcji i obrotu:
65 67/3758-11 Okrętowy sprzęt bosmański. Ławki wiszące (stelingi) 30 sierpnia 1967 r. 1 kwietnia 1968 r.
w zakresie używania nazw określeń:
66 67/3700-04 Światła w żegludze. Nazwy i określenia. 4 września 1967 r. 1 kwietnia 1968 r.
§  2.
1.
Wprowadzone zostały zmiany w następujących normach branżowych (BN), obowiązujące od dnia 1 stycznia 1968 r.:
Lp. Numer normy Tytuł normy Data
ustanowienia normy ustanowienia zmian
1 2 3 4 5
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Przetworów Papierowych i Materiałów Biurowych:
1 66/7351-10 Opakowania transportowe. Pudła tekturowe do eksportu piwa w butelkach 16 maja 1966 r. (Monitor Polski Nr 34, poz. 179) 27 lipca 1967 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Rafinerii Nafty:
2 67/0535-20 Olej silnikowy Lux (dw) 11 lutego 1967 r. (Monitor Polski Nr 30, poz. 142) 19 lipca 1967 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przedsiębiorstw Instalacji Przemysłowych:
3 67/8966-01 *) Uzdatnianie wody.

Wymienniki jonitowo-sodowe

pionowe

1 marca 1967 r. (Monitor Polski Nr 24, poz. 116) 26 sierpnia 1967 r.
4 67/8966-02 - Filtry pospieszne

zamknięte pionowe

1 marca 1967 r. (Monitor Polski Nr 30, poz. 142) 26 sierpnia 1967 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Spirytusowego:
5 63/8142-06 Wódki gatunkowe wytrawne stołowe 10 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 11, poz. 52) 8 lipca 1967 r.
§  3.
1.
Norma wymieniona w § 1 lp. 17 zastępuje normę BN-65/6041-06 "Barwniki bezpośrednie", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Organicznego i Tworzyw Sztucznych "Erg" dnia 26 kwietnia 1965 r. (Monitor Polski Nr 36, poz. 210).
2.
Norma wymieniona w § 1 lp. 65 zastępuje normę BN-64/3758-11 "Okrętowy sprzęt bosmański. Ławka wisząca (steling)", ustanowioną przez Dyrektora Biura Projektów Budownictwa Morskiego dnia 28 stycznia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 5, poz. 17).
3.
Norma wymieniona w § 1 lp. 99 obwieszczenia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 15 kwietnia 1967 r. (Monitor Polski Nr 24, poz. 116) zastępuje normę BN-66/0517-03 "Produkty węglopochodne. Fenolan sodowy N", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Rafinerii Nafty dnia 14 kwietnia 1966 r. (Monitor Polski Nr 34, poz. 179).
4.
Norma wymieniona w § 1 lp. 193 obwieszczenia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 11 marca 1967 r. (Monitor Polski Nr 17, poz. 89) zastępuje normę BN-63/5903-01 "Narzędzia lekarskie i weterynaryjne. Powłoki ochronne metalowe na narzędziach ze stali węglowej. Wymagania i badania techniczne", ustanowioną dnia 22 października 1963 r. przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Sprzętu Medycznego "Pemed" (Monitor Polski Nr 91, poz. 430).
§  4.
Tracą moc następujące normy branżowe (BN):
1)
z dniem ogłoszenia obwieszczenia:
a)
64/5926-03 "*) Narzędzia stomatologiczne. Kleszcze protetyczne okrągłe",
b)
64/5926-04 " - Kleszcze protetyczne wklęsło-wypukłe",
c)
64/5926-09 " - Kleszcze protetyczne do rozszerzania koron"

- ustanowione przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Sprzętu Medycznego "Pemed" dnia 4 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 5, poz. 17),

2)
z dniem 31 grudnia 1967 r.:
a)
63/7163-01 "Beczki do ryb. Używane", ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Leśnego dnia 13 lutego 1963 r. (Monitor Polski Nr 26, poz. 133),
b)
65/7163-03 "Beczki do śledzi o pojemności 30 litrów", ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Leśnego dnia 20 stycznia 1965 r. (Monitor Polski Nr 10, poz. 38).
______

*) Pełny tytuł normy; jedna kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu normy.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021