(bez tytułu - dot. nadania odznaczeń państwowych).

M.P.55.117.1541
UCHWAŁA
RADY PAŃSTWA
z dnia 26 września 1955 r.
nr 0/1574.
Za zasługi w pracy zawodowej w dziedzinie przemysłu maszynowego odznaczeni zostają:
ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Baumberger Tadeusz s. Rudolfa, 2. Bernatowicz Witold s. Kazimierza, 3. Bobak Jan s. Jana, 4. Brygier Jan s. Jana, 5. Czekaj Władysław s. Wawrzyńca, 6. Grabowski Rudolf s. Jana, 7. inż. Machyna Marian s. Józefata, 8. Michalak Czesław s. Antoniego, 9. inż. Obolewicz Wiktor s. Juliana, 10. Pęckowski Wincenty s. Wojciecha, 11. Pińczak Wawrzyn s. Józefa, 12. Slusarek Stanisław s. Andrzeja, 13. Stępień Henryk s. Marcina, 14. Wartalski Eugeniusz s. Stanisława, 15. inż. Zborowski Czesław s. Stanisława.

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

16. inż. Adamkiewicz Franciszek s. Władysława, 17. Broś Witold s. Ignacego, 18. Chełczyński Jan s. Jacentego, 19. Chełmikowski Stanisław s. Kazimierza, 20. Cichor Franciszek s. Franciszka, 21. Dęsoł Ludwik s. Andrzeja, 22. inż. Dominiak Stefan s. Tomasza, 23. Dudek Władysław s. Józefa, 24. Faska Leopold s. Wiktora, 25. Filipiak Jan s. Wojciecha, 26. Florek Modest s. Wojciecha, 27. Florek Stanisław s. Michała, 28. Gendera Jan s. Walentego, 29. Gut Tadeusz s. Stanisława, 30. Haffke Bernard s. Jakuba, 31. Hajda Józef s. Franciszka, 32. Jankowski Edmund s. Aleksandra, 33. Kamiński Jan s. Walentego, 34. Kasprowicz Franciszek s. Franciszka, 35. inż. Kmiecik Maksymilian s. Stefana, 36. Komicz Bolesław s. Kazimierza, 37. Kowalik Tadeusz s. Józefa, 38. inż. Kryszewski Józef s. Tadeusza, 39. Marcinkowski Józef s. Józefa, 40. Maślankiewicz Michał s. Jana, 41. Nosek Stanisław s. Jana, 42. inż. Pankau Czesław s. Franciszka, 43. Ratajczak Łucjan s. Walentego, 44. Rawski Bolesław s. Jana, 45. Postolski Władysław s. Jana, 46. Serafin Henryk s. Jakuba, 47. Skirecki Stanisław s. Jana, 48. inż. Sobkiewicz Tadeusz s. Marcina, 49. Syrek Franciszek s. Szczepana, 50. Szaj Bronisław s. Franciszka, 51. Szuba Jan s. Ignacego, 52. Szyfman Leon, 53. Szymański Marian s. Michała, 54. inż. Szymkowiak Zygmunt s. Walentego, 55. Wanat Jan s. Bartłomieja, 56. Wieczorek Józef s. Antoniego, 57. inż. Zbierski Czesław s. Jana.

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

58. Baraniak Feliks s. Jana, 59. Barański Zygmunt s. Stanisława, 60. Bekier Ryszard s. Stanisława, 61. Brzózka Albin s. Jana, 62. Cendro Stefania c. Jana, 63. Cymer Bogusław s. Józefa, 64. Drabik Stefan s. Antoniego, 65. Dziurla Jadwiga c. Wawrzyńca, 66. Fiebieg Konrad s. Walentego, 67. Gawełko Władysław s. Piotra, 68. Gołębiewski Stefan s. Franciszka, 69. Grabowski Mieczysław s. Ignacego, 70. Greczka Ludwik s. Franciszka, 71. Grześkowiak Kazimierz s. Michała, 72. Handz Władysław s. Mariana, 73. Hudzik Tadeusz s. Antoniego, 74. Hybza Józef s. Michała, 75. Janik Edward s. Mariana, 76. Jurczyk Władysław s. Franciszka, 77. Kaczmarek Alojzy s. Józefa, 78. Kasperczak Jan s. Tomasza, 79. Kazubski Kazimierz s. Stanisława, 80. Kirchner Jan s. Michała, 81. Klimczak Władysław s. Władysława, 82. Kmiecik Franciszek s. Wawrzyna, 83. Kocik Michał s. Nikodema, 84. Kosmowski Mieczysław s. Józefa, 85. Koszycki Antoni s. Walentego, 86. Kozłowski Józef s. Jana, 87. Kujawa Władysław s. Jana, 88. Lange Kazimierz s. Wojciecha, 89. Łuczak Leon s. Józefa, 90. Madeja Jan s. Jana, 91. Maluśkiewicz Paweł s. Józefa, 92. Masior Roman s. Józefa, 93. Mayer Marian s. Stanisława, 94. Michalik Antoni s. Józefa, 95. Michalska Władysława c. Jana, 96. Nawrocki Edward s. Kazimierza, 97. Nowacki Franciszek s. Michała, 98. Nowak Adam s. Stanisława, 99. Nowak Marian s. Franciszka, 100. Ochocki Piotr s. Franciszka, 101. Pastyrczyk Janina c. Józefa, 102. Paszkowiak Stanisław s. Wawrzyna, 103. Pocztowy Józef s. Ludwika, 104. Pospieski Franciszek s. Władysława, 105. Preiss Jan s. Stanisława, 106. Przedwojski Józef s. Mariana, 107. Rakoczy Władysław s. Leopolda, 108. Rasch Hieronim s. Roberta, 109. Remsak Władysław s. Jana, 110. Ritter Henryk s. Michała, 111. Różalski Stanisław s. Józefa, 112. Rutkowski Hieronim s. Andrzeja, 113. Rychter Ksawery s. Franciszka, 114. Rzeźniczak Franciszek s. Antoniego, 115. Sajda Stanisław s. Wawrzyńca, 116. Sidorowicz Władysław s. Jana, 117. Skubiś Alfred s. Franciszka, 118. Szafrański Jan s. Michała, 119. Warzecha Mieczysław s. Józefa, 120. Wiechowicz Sylwester s. Jakuba, 121. Więcław Władysław s. Karola, 122. Wilk Eryk s. Józefa, 123. Woroch Kazimierz, 124. Wypychowski Stanisław s. Franciszka, 125. Zając Jan s. Stanisława, 126. Zgoła Józef s. Szczepana.

Zmiany w prawie

Wysokość składki na Turystyczny Fundusz Pomocowy - maksymalnie 30 zł

Organizatorzy turystyki uiszczać będą na rzecz Turystycznego Funduszu Pomocowego składki z tytułu zawartej umowy o udział w imprezie turystycznej w maksymalnej wysokości 30 zł. Składki mają być określone w zależności od miejsca realizacji imprezy, sposobu transportu i rodzaju zapewnianego środka transportu. Mają umożliwić w przyszłości realną pomoc dla organizatorów turystyki

Katarzyna Kubicka-Żach 01.12.2020
Pilotaż centrów zdrowia psychicznego będzie wydłużony – przewiduje projekt rozporządzenia

Pilotaż działalności centrów zdrowia psychicznego ma zakończyć się do 31 grudnia 2022 roku – przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia. Pierwotnie miał trwać nie dłużej niż do 30 czerwca 2021 roku. Zmiana uzasadniona jest sytuacją związaną z pandemią COVID, która zaburzyła proces testowania rozwiązań przygotowanych w ramach programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.12.2020
Specustawa funduszowa zostanie wydłużona do 31 grudnia 2023 roku

Specustawa funduszowa, która miała obowiązywać do końca tego roku, wprowadziła szczególne przepisy, dzięki którym możliwa jest płynna realizacja i rozliczenie projektów dofinansowanych z UE w warunkach kryzysu wywołanego pandemią COVID-19.

Patrycja Rojek-Socha 01.12.2020
Rząd przyjął projekt o wjeździe, pobycie i wyjeździe z RP obywateli państw UE i ich rodzin

Rząd przyjął projekt dostosowujący polskie prawo do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej w zakresie praw obywateli UE i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich. Wprowadza też instytucję cofnięcia i unieważnienia wizy wydanej członkowi rodziny obywatela UE.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.12.2020
Brak maseczki w pracy, może pozbawić każdej pomocy - i covidowej, i unijnej

Od niedzieli, 29 listopada, obowiązuje bardzo niebezpieczny dla przedsiębiorców przepis. Za jego sprawą przez złamanie jakiegokolwiek nakazu, np. obowiązku zasłania nosa i ust w zakładach pracy, firmy mogą zostać pozbawione wszelkiej pomocy publicznej - np. zwolnienia ze składek ZUS czy subwencji z tarczy finansowej 2.0, ale też dotacji unijnych.

Jolanta Ojczyk 01.12.2020
Zmiany w podatkach na przyszły rok już w Dzienniku Ustaw

W poniedziałek późnym popołudniem w Dzienniku Ustaw zostały opublikowane dwie duże nowelizacje przepisów o podatkach dochodowych. Nowe przepisy wprowadzają zmiany w opodatkowaniu spółek komandytowych od stycznia 2021 roku. Dotyczą również m.in. tzw. estońskiego CIT w Polsce, ograniczenia stosowania ulgi abolicyjnej i stawek ryczałtu od przychodów.

Krzysztof Koślicki 30.11.2020