Zgłaszanie okresu zatrudnienia w Rzeszy i na obszarach okupowanych przez niemców do zaliczania na poczet okresu uprawniającego do uzyskania renty ubezpieczeniowej.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 16 czerwca 1945 r.
w sprawie zgłaszania okresu zatrudnienia w Rzeszy i na obszarach okupowanych przez niemców do zaliczenia na poczet okresu uprawniającego do uzyskania renty ubezpieczeniowej.

Celem uzyskania danych potrzebnych do wyegzekwowania od Rzeszy Niemieckiej pretensyj obywateli polskich wynikłych z pracy wykonywanej podczas wojny, wzywam obywateli polskich zatrudnionych w okresie od dnia 1 września 1939 r. do 9 maja 1945 r. w Rzeszy Niemieckiej i na obszarach okupowanych przez niemców poza tzw. Generalną Gubernią do zgłoszenia w terminie do dnia 31 sierpnia 1945 r. okresu zatrudnienia na tych terenach, celem ewentualnego zaliczenia okresu tej pracy na poczet okresu uprawniającego do uzyskania renty ubezpieczeniowej.
Zgłoszenia należy dokonać ustnie lub na piśmie w Ubezpieczalni Społecznej właściwej dla obecnego miejsca pobytu zatrudnionych.

Zgłoszenie to powinno zawierać następujące dane:

1.
Imię, nazwisko, datę urodzenia, imiona rodziców i adres zatrudnionego.
2.
Nazwę i adres zakładu pracy (zakładów pracy), w którym (w których) była wykonywana praca.
3.
Wysokość zarobków pobieranych w zakładzie pracy (w zakładach pracy).
4.
Okres, w którym pracowano w każdym zakładzie pracy.
5.
Rodzaj zatrudnienia (robotnik niewykwalifikowany, ślusarz, biuralista itp.).

Osoby, które nie mogły zgłosić tych danych w przepisanym terminie Ubezpieczalniom, mogą dodatkowo zgłosić je Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, Łódź, Śródmiejska 16, w terminie do dnia 31 października 1945 r.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021