Nadanie odznaczeń.

UCHWAŁA
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY NARODOWEJ
z dnia 11 maja 1945 r.

Prezydium Krajowej Rady Narodowej na posiedzeniu w dniu 11 maja 1945 r. uchwaliło za bohaterskie czyny i dzielne zachowanie się w walce z niemieckim najeźdźcą odznaczyć następujące osoby:
ODZNACZENI KRZYŻEM II KLASY ORDERU "VIRTUTI MILITARI"

1. Gen. Dyw. Popławski Stanisław

2. Gen. Dyw. Świerczewski Karol

KRZYŻEM III KLASY ORDERU "VIRTUTI MILITARI"

1. Gen. Dyw. Korczyc Władysław

2. Gen: Bryg. Spychalskl Marian

3. Gen. Bryg. Kimbar Józef

4. Gen. Bryg. Kleniewicz Bolesław

KRZYŻEM IV KLASY ORDERU "VIRTUTI MILITARI"

1. Gen. Dyw. Połynin Fiodor

2. Gen. Bryg. Strazewski Wsiewołod

3. Gen. Bryg. Lisowski Stanisław

4. Gen. Bryg. Karakoz Marek

5. Gen. Bryg. Sankowski Józef

6. Gen. Bryg. Bewziuk Wojciech

7. Gen. Bryg. Waszkiewicz Aleksander - pośmiertnie

KRZYŻEM V KLASY ORDERU "VIRTUTI MIlITARI"

1. Gen. Bryg. Modzelewski Aleksander

2. Gen. Bryg. Niesterowicz Benedykt

3. Gen. Bryg. Siwicki Antoni

ORDEREM "KRZYŻ GRUNWALDU" - ii KLASY

1. Gen. Dyw. Czerniawski Bolesław

2. Gen. Dyw. Mostowienko Dymitr

3. Gen. Dyw. Łoginow Jan

4. Gen. Bryg. Moguczyj Michał

ORDEREM "KRZYŻ GRUNWALDU" - iii KLASY

1. Gen. Bryg. Anichimowski Zygmunt

2. Gen. Bryg. Babian Kazimierz

3. Gen. Bryg. Bordziłowski Jerzy

4. Gen. Bryg. Cukanow Eugeniusz

5. Gen. Bryg. Dmitryjew Kuźma

6. Gen. Bryg. Dudziński Teodor

7. Gen. Bryg. Grochoczyński Stanisław

8. Gen. Bryg. Hulej Artur

9. Gen. Bryg. Jurin Iwan

10. Gen. Bryg. Kierp Włodzimierz

11. Gen. Bryg. Koblikow Włodzimierz

12. Gen. Bryg. Mierzycan Jan

13. Gen. Bryg. Nałęcz-Dębicki Włodzimierz

14. Gen. Bryg. Nowodworski Witold

15. Gen. Bryg. Połturzycki Bronisław

16. Gen. Bryg. Pyrski Jan

17. Gen. Bryg. Rotkiewicz Jan

18. Gen. Bryg. Sawczenko Emilian

19. Gen. Bryg. Słuczewski Piotr

20. Gen. Bryg. Smaga Józef

21. Gen. Bryg. Sołowiow Mikołaj

22. Gen. Bryg. Szacki Aleksander

23. Gen. Bryg. Tielnow Konstanty

24. Gen. Bryg. Wywołokin Andrzej

25. Gen. Bryg. Zarsko-Zarakowski Bolesław

ORDEREM "ODRODZENIA POLSKI" - Iii KLASY

1. Gen. Bryg. Marianus Witalis

2. Gen. Bryg. Karaulow Cyryl

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Gen. Bryg. Tarnowski Aleksander

Prezydent Krajowej Rady Narodowej (-) BOLESŁAW BIERUT

Zastępcy:

(-) WŁADYSŁAW KOWALSKI

(-) STANISŁAW SZWALBE

Naczelny Dowódca Wojska Polskiego (-) Marszałek Polski MICHAŁ ŻYMIERSKI

Członkowie Prezydium Krajowej Rady Narodowej

(-) ROMAN ZAMBROWSKI

(-) inż. ROMUALD MILLER

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021