Odznaczenia w uznaniu zasług oddanych dla pożytku i chwały Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie odbudowy organizacji życia gospodarczego lub gorliwego spełniania powierzonych obowiązków.

UCHWAŁA
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY NARODOWEJ
z dnia 19 października 1945 r.

Uchwałami Prezydium Krajowej Rady Narodowej, powziętymi na posiedzeniach w dn. 19 i 26 października 1945 r. w uznaniu zasług oddanych dla pożytku i chwały Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie odbudowy, organizacji życia gospodarczego lub gorliwego spełniania powierzonych obowiązków odznaczone zostały następujące osoby:
ORDEREM "POLONIA RESTITUTA" ii KLASY

1. Pronin W. P.

ORDEREM "POLONIA RESTITUTA" III KLASY

1. Ławryszczew A. N.,

2. Malawin G. A.,

3. Onika D. G.,

4. Medyncew P. A.,

5. gen. dyr. Sudorgin Mikołaj,

6. gen. lejt. Maksymow Mateusz.

ORDEREM "POLONIA RESTITUTA" IV KLASY

1. Tołow W. W.,

2. Usikow P. J.,

3. Boryczew I. I.,

4. Zajcew I. I.,

5. Muratow P. J.,

6. Omelczenko A. N.,

7. Wołkow E. P.,

8. Dementiew A. A.,

9. Kuziutkin A. S.,

10. Pobiedin W. F.,

11. Buszkow I. F.,

12. Płatonow A. J.,

13. Mosołow W. F.,

14. gen. mjr. Czerniakow Aleksander,

15. gen. mjr. Pidorenko Mikołaj,

16. gen. Platonow Aleksander,

17. płk. dyr. Tiszczenko Andrzej,

18. płk. inż. Bojew Misza,

19. płk. Dragomaszczenko Trofim,

20. płk. Kaduchin Teodor,

21. ppłk. Kimaczyński Jan,

22. ppłk. Rumin Eugeniusz.

ORDEREM "POLONIA RESTITUTA" V KLASY

1. Iwanow A. S.,

2. Sawiński D. W.,

3. Wachatow A. M.,

4. płk. Korzewicz Włodzimierz,

5. płk. Niezłowko Grzegorz,

6. płk. Szmigol Jan,

7. płk. dyr. Sedych Grzegorz,

8. inż. Łapszyn Michał.

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Sacharow S. M.,

2. Maksimow N. P.,

3. Zujew S. Ł.,

4. Kirjanienko G. P.,

5. Piaskowska E. S.,

6. ppłk. Borodin Michał,

7. ppłk. Konobiejew Andrzej,

8. ppłk. Krucko Jan,

9. ppłk. Paszkiewicz Piotr,

10. ppłk. Szczegłowitow Michał,

11. ppłk. Sotniczenko Mikołaj,

12. mjr. Kożyn Konstanty,

13. mjr. Tiuryn Paweł,

14. kpt. inż. Popławski Dymitr,

15. mjr. inż. Sztange Eugeniusz,

16. mjr. inż. Zajcew Wsiewołod,

17. mjr. inż. Kaganow Mojżesz,

18. mjr. Berezkin Aleksy,

19. mjr. Baranow Mikołaj,

20. mjr. Gaczkowski Włodzimierz,

21. mjr. Goronicki Tymoteusz,

22. kpt. Sumin Jan,

23. kpt. inż. Karmazyn Piotr,

24. kpt. Wasilew Grzegorz,

25. kpt. Niżnik Konstanty,

26. kpt. Skworcow Bazyli,

27. kpt. inż. Biedreniew Jakób,

28. st. lejt. Łakurko Edward,

29. inż. Dobronrawow Sergiusz,

30. inż. Karpow Aleksy,

31. inż. Sinelnikow Borys,

32. inż. Towstoles Włodzimierz,

33. Panfił Stanisław,

34. Wierna Maria,

35. Wiśniewski Jan.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021