Wyłączenie niektórych maszyn i zakładów przemysłu poligraficznego i pomocniczego spod zarządu Centralnego Zarządu Państwowych Zakładów Graficznych.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU EKONOMICZNEGO RADY MINISTRÓW
z dnia 3 października 1945 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Informacji i Propagandy i Ministrem Skarbu w sprawie wyłączenia niektórych maszyn i zakładów przemysłu poligraficznego i pomocniczego spod zarządu Centralnego Zarządu Państwowych Zakładów Graficznych.

Zarządza się, co następuje:
1)
Wyłącza się spod zarządu Centralnego Zarządu Państwowych Zakładów Graficznych w Łodzi, utworzonego zarządzeniem Przewodniczącego Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1945 r. (Monitor Polski Nr 11, poz. 45) następujące zakłady przemysłu poligraficznego i pomocniczego:
a)
Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S. A., w Warszawie, Sanguszki Nr 1;
b)
Drukarnię Banku Polskiego w Warszawie (gmach Banku Polskiego), ul. Bielańska;
c)
Zakłady Graficzne "Bolesław Kotkowski i S-ka, S. A." w Łodzi, ul. Dowborczyków 18;
d)
Zakłady Graficzne "Akropol" w Krakowie, ul. Grzegórzecka Nr 23.
2)
Poleca się Centralnemu Zarządowi Przemysłu Graficznego wydanie Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych do wyłącznego użytkowania maszyn płaskich ponad format 80 X 100 - 6 tygli drukarskich oraz 3 maszyn do cięcia papieru (gilotyn), znajdujących się w Drukarni Państwowej w Warszawie, przy ul. Sanguszki Nr 1.
3)
Zobowiązuje się fabrykę farb graficznych "Atra" Przemysł Chemiczny S. A. w Toruniu do zabezpieczenia i wykonania w całości dostawy odpowiedniej ilości i rodzajów farb na potrzeby Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych.
4)
Wymienione pod punktem 1 zakłady oddaje się w wyłączny zarząd Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych w Łodzi.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021