Odznaczenia w uznaniu zasług Delegacji Radzieckiej, położonych przy odbudowie Elektrowni Warszawskiej.

UCHWAŁA
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY NARODOWEJ
z dnia 21 sierpnia 1945 r.

Uchwałą Prezydium Krajowej Rady Narodowej, powziętą na posiedzeniu w dniu 21 sierpnia 1945 r., w uznaniu zasług Delegacji Radzieckiej, położonych przy odbudowie Elektrowni Warszawskiej, zostali odznaczeni:
ORDEREM "POLONIA RESTITUTA" V KLASY

1. pik. inż. Ławrenienko Konstanty,

2. ppłk. inż. Rożdiestwieński Aleksy,

3. kpt. Bludin Aleksander.

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. ppłk. Bożko Mikołaj,

2. mjr. inż. Ginsburg Ichel,

3. mjr. inż. Gładuchow Grzegorz,

4. mjr. gwardii Zawrijew Aleksander,

5. mjr. inż. Kriczewski Aleksander,

6. mjr. inż. Kuźniecow Mikołaj,

7. mjr. inż. Patrikiewicz Dymitr,

8. kpt. Worobjew Aleksander,

9. kpt. Dobrodiejew Mikołaj,

10. st. lejtn. Gawrykow Grzegorz,

11. st. tech. lejtn. Pidunow Jan,

12. lejtn. Czaszczin Aleksy,

13. Dydykin Piotr,

14. Płatonow Mikołaj,

15. Guterman Michał,

16. Szewczuk Walenty,

17. ppłk. inż. Jarosławski Natan,

18. mjr. inż. Woskresieński Bazyli,

19. mjr. inż. Zabieliński Naum,

20. kpt. Wielikopolski Wiktor,

21. kpt. Iwanow Mikołaj.

BRONZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. st. techn. lejtn. Korniew Sergiusz,

2. lejtn. Michaljin Szymon,

3. lejtn. Skorochodow Aleksy,

4. lejtn. Stiefutkin Michał,

5. lejtn. Szandrowski Włodzimierz,

6. lejtn. Kotielnikow Włodzimierz,

7. techn. lejtn. Komarow Aleksander,

8. sierż. Carkow Anatol,

9. mł. lejtn. Wzdychalkin Eljasz,

10. st. sierż. .Władymirow Jan,

11. sierż. Litwinow Paweł,

12. st. sierż. Nazarikow Michał,

13. st. sierż. Serdiukow Andrzej,

14. st. sierż. Utkin Andrzej,

15. starszyna Usow Bazyli,

16. starszyna Kuroczkin Michał,

17. starszyna Makarow Włodzimierz,

18. starszyna Gawriłow Piotr,

19. szeregowy Zijatdinow Michał,

20. szeregowy Szkarupin Georgiusz.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021