Wprowadzenie w obieg znaczka pocztowego wartości 1 zł. + 9 zł.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW
z dnia 23 sierpnia 1945 r.
o wprowadzeniu w obieg znaczka pocztowego wartości 1 zł. + 9 zł.

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i telefonie w brzmieniu ustalonym obwieszczeniem Ministra Poczt i Telegrafów z dn. 4 sierpnia 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr 63, poz. 481) zarządzam, co następuje:
§  1.
Z dniem 1 września 1945 r. wydaje się i wprowadza do obiegu i sprzedaży na okres do 25 września 1945 r. okolicznościowy znaczek pocztowy opłaty wartości 1 zł. z dopłatą 9 zł. na rzecz Związku Zaw. Pracowników Poczt, Telegraf., Telef. i Radia, a mianowicie na domy sanatoryjne i wypoczynkowe.
§  2.
Znaczek ten wydaje się ku upamiętnieniu rocznicy bohaterskich walk żołnierza polskiego w Gdańsku o "Westerplatte" we wrześniu 1939 r.

Wizerunek znaczka przedstawia grupę walczących żołnierzy polskich; w perspektywie widoczny jest pancernik niemiecki.

Z prawej strony u góry zamieszczony jest napis: "Westerplatte: 1.IX.1939"; w dolnym lewym rogu podana jest wartość znaczka: "1 zł. + 9 zł,", u dołu pośrodku napis "Polska". Kolor znaczka niebiesko-staIowy.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021