Odznaczenia za zorganizowanie służby łączności Rzeczypospolitej Polskiej.

UCHWAŁA
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY NARODOWEJ
z dnia 13 lipca 1945 r.

Uchwałą Prezydium Krajowej Rady Narodowej, powziętą na posiedzeniu w dniu 13 lipca 1945 r., zostali odznaczeni następujący inżynierowie, oficerowie i szeregowi, którzy się wyróżnili przy zorganizowaniu służby łączności Rzeczypospolitej Polskiej:
ORDEREM "ODRODZENIA POLSKI" iii KLASY

Omelczenko Herman - inżynier.

OrdEREM "ODRODZENIA POLSKI" V KLASY

1. por. Bielan Michał,

2. por. Makara Wiktor,

3. por. Markow Włodzimierz,

4. inż. Medwiedew Mikołaj,

5. kpt. Nikiforow Mikołaj,

6. inż. Sołkin Jur,

7. inż. Fedorow Mikołaj,

8. inż. Zarianow Mikołaj,

9. inż. Miroszyn Aleksander,

10. por. Prokofjew Michał,

11. por. Paniuszenko Paweł,

12. kpt. Szewelew Michał,

13. por. Zaleski Teodor,

14. por. Maczulskij Konstanty,

15. kpt. Smirnow Michał,

16. mjr. Timofejew Aleksy,

17. por. Peguszyn Eugeniusz,

18. inż. Jacynewicz Leon,

19. ppłk. Samochwałow Teodor,

20. inż. Kamyszencew Maksym,

21. kpt. Strogalszczykow Walenty,

22. ppłk. Bajbakow Dymitr,

23. mjr. Zelenuchin Borys,

24. por. Minajew Eugeniusz,

25. szer. Fedorow Aleksy,

26. st. szer. Jedigorow Grzegorz,

27. st. szer. Machorin Jur,

28. por. Amirow Nurulla,

29. .por. Burow Leontyn,

30. por. Kowanow Piotr,

31. por. Łochtin Jan,

32. por. Konowałow Aleksander,

33. por. Kuchtin Piotr,

34. mjr. Soczynski Walenty,

35. por. Gerasimow Bazyli,

36. mjr. Bykow Jakub.

UZUPEŁNIENIE

W "Monitorze" Nr 5 z dnia 25 maja 1945 r. i Nr 6 z dnia 28 maja 1945 r. na liście osób odznaczonych uchwałą Prezydium Krajowej Rady Narodowej w dniu 3 stycznia 1945 r. nie zostały umieszczone następujące nazwiska odznaczonych:

ORDEREM "ODRODZENIA POLSKI" IV Kl.

1. Naumienko Karol,

2. Zagóra Jan.

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUgi

1. Wende Jan Karol,

2. Marcinowski Stanisław (pośmiertne).

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Chlebiński Michał,

2. Czarnotówna Bronisława,

3. Frost Włodzimierz,

4. Górecki Juliusz,

5. Grudczyńska Karolina,

6. Kaczmarska Halina,

7. Ramus Wiliam,

8. Suchodolska Janina,

9. Sykut Stanisław,

10. Szczepaniak Antoni.

BRONZoWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Głuszczyk Roman,

2. Łuczak Ignacy.

Zmiany w prawie

Ewidencje partii politycznych bez adresów zamieszkania

Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek nowelizację przepisów o partiach politycznych. Celem zmian jest m.in. ograniczenie jawności informacji o adresach zamieszkania osób fizycznych, których dane występują w ewidencji. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Krzysztof Koślicki 03.08.2021
Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021