Podział wydziałów komunikacyjno - budowlanych w urzędach wojewódzkich na wydziały odbudowy i wydziały komunikacyjne.

ZARZĄDZENIE
MINISTRÓW ODBUDOWY I KOMUNIKACJI W POROZUMIENIU Z MINISTREM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
z dnia 19 lipca 1945 r.
o podziale wydziałów komunikacyjne budowlanych w urzędach wojewódzkich na wydziały odbudowy i wydziały komunikacyjne.

Na podstawie art. 35 i art. 36 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr 80, poz. 555 z 1936 r.) i § 39 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 sierpnia 1931 r. (Dz. U. R. P. Nr 76,-poz. 611) zarządza się, co następuje:
§  1.
Z zakresu działania wydziałów komunikacyjno-budowlanych w urzędach wojewódzkich wydziela się sprawy, należące do oddziałów budowlanych, a w szczególności sprawy: nadzoru budowlanego, nadzoru nad wykonywaniem zawodu kierownika robót budowlanych, odbudowy, budowy i rozbudowy osiedli, budowy i konserwacji budynków państwowych, ogólnego zarządu nieruchomościami państwowymi, techniki sanitarnej, grobownictwa wojennego, nadzoru pod względem techniczno-budowlanym nad zakładami i urządzeniami użyteczności publicznej, nadzoru nad przedsiębiorstwami budowlanymi i rzemiosłem budowlanym, sprawy organizacji produkcji materiałów budowlanych i elementów budowlanych dla potrzeb miejscowych i sprawy polityki budowlanej, terenowej, osiedleńczej i mieszkaniowej.
§  2.
Dla spraw wydzielonych w p. 1 tworzy się w każdym urzędzie wojewódzkim wydział o nazwie: "Wydział Odbudowy" (znak Odb.), pozostałe zaś sprawy z zakresu działania dotychczasowego wydziału komunikacyjno-budowlanego załatwiane będą w wydziale, który otrzymuje nazwę: "Wydział Komunikacyjny" (znak Kom.).
§  3.
Wydziały odbudowy powinny przejąć od dotychczasowych wydziałów komunikacyjno-budowlanych personel i akta oddziałów budowlanych w terminie do dnia 31 lipca 1945 r.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021