Przedłożenie list kandydatów na członków tymczasowych rad Ubezpieczalni Społecznych w Bydgoszczy, Chorzowie, Katowicach, Krośnie, Pabianicach, Radomiu, Rybniku, Tarnowskich Górach i Włocławku.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 22 czerwca 1945 r.
w sprawie przedłożenia list kandydatów na członków tymczasowych rad Ubezpieczalni Społecznych w Bydgoszczy, Chorzowie, Katowicach, Krośnie, Pabianicach, Radomiu, Rybniku, Tarnowskich Górach i Włocławku.

Na podstawie § 1 rozporządzenia Kierownika Resortu Pracy i Opieki Społecznej z dnia 1 października 1944 r. (Dz. U. R. P. Nr 7, poz. 34) - wzywa się czynne w okręgach niżej wymienionych Ubezpieczalni Społecznych organizacje zawodowe robotników i pracowników umysłowych oraz izby przemysłowo-handlowe i organizacje zawodowe pracodawców w przemyśle i handlu, tudzież zarządy przedsiębiorstw instytucyj państwowych i samorządowych, nie należących do stowarzyszeń zawodowych pracodawców - aby w terminie 21 dni, licząc od dnia ogłoszenia tego obwieszczenia w Monitorze Polskim, przedstawiły Ministerstwu Pracy i Opieki Społecznej, Departament Ubezpieczeń Społecznych (Warszawa, ul. Wileńska 2/4) listy kandydatów na członków i zastępców członków tymczasowych rad niżej wymienionych Ubezpieczalni Społecznych:
Siedziba Ubezpieczalni Społecznej Okręg Ilość członków Tymczasowej Rady
Bydgoszcz pow. bydgoski, chojnicki, szubiński, sępoliński, wyrzyski, tucholski, m. Bydgoszcz 18
Chorzów m. Chorzów Wielki (I, II, III) oraz gminy wiejskie z pow. katowickiego: Bielszowice, Bykowina, Chropaczów, Godula, Halemba, Kończyce, Lipiny, Łagiewniki, Makoszowy, N. Bytom, N. Wieś, Orzejów, Pawłów, Ruda, Świętochłowice 18
Katowice m. Katowice, Mysłowice, Siemianowice Śl., gminy wiejskie pow. katowickiego: Bangów, Brzezinka, Brzączkowice, Dąbrówka Mała, Janów, Kłodnica, Kochłowice, Michałkowice, Panewnik, Piotrowice, Przełajka, Szopienice, Wełnowce 27
Krosno pow. krośnieński, brzozowski, sanocki, leski 16
Pabianice pow. łaski, sieradzki 18
Radom pow. radomski, korzecki, kozienicki, m. Radom 18
Rybnik m. Rybnik, Wodzisław Ś., Żary, Pszczyna, Bieruń Stary, Mikołów, gminy wiejskie pow. rybnickiego i pszczyńskiego 18
Tarnowskie Góry m. Tarnowskie Góry 18
Włocławek pow. włocławski, nieszawski, lipnowski 18
Kandydaci winni odpowiadać wymogom § 5, a listy kandydatów - przepisom §§ 4, 5 i 7 wspomnianego rozporządzenia.

Organizacje zawodowe pracowników złożyć mogą wspólną listę. To samo dotyczy organizacji pracodawców.

Zmiany w prawie

Ewidencje partii politycznych bez adresów zamieszkania

Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek nowelizację przepisów o partiach politycznych. Celem zmian jest m.in. ograniczenie jawności informacji o adresach zamieszkania osób fizycznych, których dane występują w ewidencji. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Krzysztof Koślicki 03.08.2021
Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1945.10.43

Rodzaj: Obwieszczenie
Tytuł: Przedłożenie list kandydatów na członków tymczasowych rad Ubezpieczalni Społecznych w Bydgoszczy, Chorzowie, Katowicach, Krośnie, Pabianicach, Radomiu, Rybniku, Tarnowskich Górach i Włocławku.
Data aktu: 22/06/1945
Data ogłoszenia: 02/07/1945
Data wejścia w życie: 02/07/1945