Zmiana rozporządzenia w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych ordynowanych przez pielęgniarki i położne oraz wykazu badań diagnostycznych, na które mają prawo wystawiać skierowania pielęgniarki i położne.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 12
z dnia 12 czerwca 2024 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych ordynowanych przez pielęgniarki i położne oraz wykazu badań diagnostycznych, na które mają prawo wystawiać skierowania pielęgniarki i położne

Na podstawie art. 15a ust. 8 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 814 i 854) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych ordynowanych przez pielęgniarki i położne oraz wykazu badań diagnostycznych, na które mają prawo wystawiać skierowania pielęgniarki i położne (Dz. U. poz. 299) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w załączniku nr 1 do rozporządzenia:
a)
lp. 7 otrzymuje brzmienie:
7 leki przeciwzakaźne stosowane w chorobach dróg moczowych 1. Trimethoprim postacie do podawania doustnego
2. Furazidinum postacie do podawania doustnego
3. Fosfomycinum trometamolum postacie do podawania doustnego
b)
dodaje się Ip. 17-19 w brzmieniu:
17 leki stosowane do leczenia trudno gojących się ran, oparzeń Sulfathiazolum argentum postacie do podawania na skórę
18 szczepionki produkty immunologiczne do szczepień ochronnych dla dorosłych wszystkie dostępne postacie
19 środki antykoncepcji awaryjnej Octan uliprystalu postacie do podawania doustnego**
2)
załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie:

"WYKAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, NA KTÓRE PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 15A UST. 1 USTAWY Z DNIA 15 LIPCA 2011 R. O ZAWODACH PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ, MAJĄ PRAWO WYSTAWIAĆ RECEPTY I ZLECENIA*

Lp. Nazwa wyrobu medycznego
1 Wkładki ortopedyczne na zamówienie wraz z badaniem rozmieszczenia nacisków na podeszwowej stronie stóp, zarówno w warunkach statycznych, jak i dynamicznych
2 Zestawy infuzyjne do osobistej pompy insulinowej (obejmujące wkłucie, łącznik i dren albo zintegrowany serter) - do 10 sztuk albo moduły (zestawy) infuzyjne do pomp insulinowych bezdrenowych - do 10 sztuk
3 Zbiornik na insulinę do osobistej pompy insulinowej - do 10 sztuk
4 Pas przepuklinowy pachwinowy jednostronny
5 Pas przepuklinowy pachwinowy obustronny
6 Slipy przepuklinowo-suspensoryjne męskie albo majtki przepuklinowe damskie
7 Pas brzuszny
8 Poduszka przeciwodleżynowa pneumatyczna, z wyłączeniem toaletowej poduszki przeciwodleżynowej
9 Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy z pompą, z wyłączeniem materacy piankowych
10 Kula łokciowa ze stopniową regulacją
11 Kula łokciowa z podparciem na przedramieniu
12 Kula pachowa
13 Trójnóg albo czwórnóg
14 Balkonik albo podpórka ułatwiająca chodzenie
15 Laska biała podpórcza nieskładana z odblaskami
16 Laska biała podpórcza składana z odblaskami
17 Laska biała orientacyjna nieskładana z odblaskami, z możliwością wymiany końcówek
18 Laska biała orientacyjna składana, minimum 3-częściowa, z odblaskami, z możliwością wymiany końcówek
19 Laska biała sygnalizacyjna, minimum 5-częściowa
20 Wymienna końcówka do białej laski orientacyjnej
21 Cewniki jednorazowe do odsysania górnych dróg oddechowych - do 180 sztuk
22 Worki stomijne w systemie jednoczęściowym lub dwuczęściowym lub płytki stomijne, lub worki do zbiórki moczu (urostomia), lub zestaw do irygacji (kolostomia)
23 Worki stomijne w systemie jednoczęściowym lub dwuczęściowym lub płytki stomijne, lub worki do zbiórki moczu (urostomia)
24 Wyroby stomijne (pasty, pudry, paski, półpierścienie, pierścienie o właściwościach uszczelniających lub gojących, produkty do usuwania sprzętu stomijnego lub do ochrony skóry wokół stomii lub środki zagęszczające luźną treść jelitową)
25 Cewniki zewnętrzne - do 30 sztuk
26 Cewniki urologiczne wewnętrzne lateksowe silikonowane - do 4 sztuk lub cewnik urologiczny wewnętrzny silikonowy
27 Cewnik urologiczny wewnętrzny silikonowy z powłoką antybakteryjną z jonami srebra
28 Cewniki jednorazowe urologiczne hydrofilowe - do 180 sztuk miesięcznie lub zamiennie cewniki jednorazowe urologiczne niepowlekane - do 180 sztuk miesięcznie
29 Worki do zbiórki moczu z odpływem lub worki jednoczęściowe urostomijne (w przypadku nefrostomii) - do 12 sztuk
30 Paski mocujące do worków do zbiórki moczu - 2 sztuki albo pasek mocująco-ochronny do worków do zbiórki moczu - 1 sztuka
31 Pieluchomajtki lub pieluchy anatomiczne, lub majtki chłonne, lub podkłady, lub wkłady anatomiczne, lub wkładki urologiczne zamiennie - do 90 sztuk miesięcznie; chłonność zgodna z normą ISO 11948
32 Peruka
33 Opatrunki
34 Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy i ciał ketonowych w moczu
35 Igły do wstrzykiwań

* Przy wystawianiu zleceń i recept na wyroby medyczne pielęgniarki i położne są obowiązane korzystać z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2024 r. poz. 500) oraz z aktualnie obowiązującego tekstu obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.";

3)
w załączniku nr 4 do rozporządzenia:
a)
lp. 2 otrzymuje brzmienie:
2 Badania biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi sód potas

kreatynina glukoza hemoglobina glikowana (HbA1c)

doustny test tolerancji glukozy (DTTG)

białko C-reaktywne (CRP)

badanie w kierunku toksoplazmozy (IgG, IgM)

badanie w kierunku różyczki (IgG, IgM)

badanie przeciwciał anty-HCV, anty-HBs

badania w kierunku kiły (VDRL)

badanie stężenia we krwi cholesterolu całkowitego, LDL-cholesterolu,

HDL-cholesterolu, triglicerydów**

b)
lp. 7 otrzymuje brzmienie:
7 Badania mikrobiologiczne szybki test lateksowy posiew moczu z antybiogramem test antygenowy w kierunku: SARS-CoV-2/grypy A+B/RSV strep-test

CRP - szybki test ilościowy

§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
12 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2704).

Zmiany w prawie

Przedłużenie ważności rozporządzenia o warunkach zabudowy z podpisem prezydenta

Podczas ostatniego posiedzenia Senat nie wniósł poprawek do noweli ustawy o dostępności wydłużającej o dwa lata ważność rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ma ono wygasnąć 20 września br. Brak rozporządzenia sparaliżowałby realizację inwestycji. W piątek prezydent podpisał ustawę.

Renata Krupa-Dąbrowska 19.07.2024
Nieczytelna preskrypcja? Farmaceuta sam zadecyduje o dawkowaniu leku

Jeśli na recepcie w ogóle nie wypisano dawkowania leku albo jest ono niemożliwe do rozczytania, farmaceuta sam będzie mógł zadecydować, jaka dawka będzie odpowiednia dla pacjenta. Będzie mógł wydać też pacjentowi maksymalnie cztery opakowania leku, a nie jak do tej pory dwa. Te zasady nie będą jednak dotyczyły leków zawierających substancje psychotropowe lub środki odurzające.

Inga Stawicka 19.07.2024
Renta wdowia będzie dużo kosztować

Współmałżonek zmarłej osoby będzie mógł pobierać równocześnie rentę rodzinną i inne świadczenie emerytalno-rentowe w wybranym przez siebie wariancie – tzw. rentę wdowią. Nie będzie już musiał, jak obecnie, decydować się na wybór tylko jednego świadczenia. Nowe przepisy miałyby wejść w życie od początku 2025 roku. Koszt wprowadzenia renty wdowiej dla państwa wyniesie tylko na początku 8-10 mld zł rocznie.

Beata Dązbłaż 18.07.2024
Nowe podstawy programowe dla kilku zawodów szkolnictwa branżowego

Od września zmienią się podstawy programowe kształcenia w zawodach: elektromechanik pojazdów samochodowych oraz technik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających i technik weterynarii. Określona też została podstawa programowa kształcenia w nowym zawodzie technik elektromobilności.

Agnieszka Matłacz 08.07.2024
Kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe rosną od lipca po raz drugi w tym roku

41 mln 281 tys. 920 złotych może od lipca wynieść maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Najniższa grzywna za wykroczenie wynosi natomiast 430 złotych. Wzrost kar ma związek z podwyższeniem wysokości minimalnego wynagrodzenia. Od lipca 2024 roku wynosi ono 4300 złotych.

Krzysztof Koślicki 01.07.2024
Przepisy o głosowaniu korespondencyjnym bez poprawek Senatu

W środę Senat nie zgłosił poprawek do noweli kodeksu wyborczego, która umożliwia głosowanie korespondencyjne wszystkim obywatelom zarówno w kraju, jak i za granicą. 54 senatorów było za, a 30 przeciw. Ustawa trafi teraz do prezydenta. Poprzedniego dnia takie rozwiązanie rekomendowały jednomyślnie senackie komisje Praw Człowieka i Praworządności, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Ustawodawcza.

Grażyna J. Leśniak 26.06.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2024.876

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych ordynowanych przez pielęgniarki i położne oraz wykazu badań diagnostycznych, na które mają prawo wystawiać skierowania pielęgniarki i położne.
Data aktu: 12/06/2024
Data ogłoszenia: 14/06/2024
Data wejścia w życie: 15/06/2024