Zmiana rozporządzenia w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 11 marca 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. z 2020 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1647) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1)
w części I:
a)
pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6. KenBIT Sp. z o.o. w Warszawie",

b)
uchyla się pkt 26,
c)
pkt 34 otrzymuje brzmienie:

"34. ZAMET-GŁOWNO Sp. z o.o. sp. k. w Głownie",

d)
uchyla się pkt 35,
e)
po pkt 37 dodaje się pkt 38-40 w brzmieniu:

"38. Miranda Sp. z o.o. z siedzibą w Turku

39. Siltec Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie

40. NET MARINE - Marine Power Service Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie";

2)
w części III uchyla się pkt 7, 8 i 13;
3)
w części IV:
a)
uchyla się pkt 24,
b)
pkt 25 otrzymuje brzmienie:

"25. Linetech S.A. w Warszawie",

c)
po pkt 28 dodaje się pkt 29-31 w brzmieniu:

"29. PKP CARGOTABOR Sp. z o.o. w Warszawie

30. Port Lotniczy Wrocław S.A. we Wrocławiu

31. "ACS" Sp. z o.o. w Warszawie";

4)
w części VI uchyla się pkt 3;
5)
w części VIII uchyla się pkt 2;
6)
w części IX:
a)
pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10. ZE PAK S.A. w Koninie",

b)
uchyla się pkt 12,
c)
pkt 15 otrzymuje brzmienie:

"15. Stoen Operator Sp. z o.o. w Warszawie",

d)
pkt 30 otrzymuje brzmienie:

"30. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie",

e)
uchyla się pkt 34;
7)
w części X uchyla się pkt 2.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Prezydent podpisał zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników

Rolnicy na emeryturze nie będą musieli zaprzestawać prowadzenia działalności, by otrzymać świadczenie w pełnej wysokości. Prezydent podpisał nowelizację noweli ustawy o emeryturach rolników. Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innym terminie.

Grażyna J. Leśniak 26.05.2022
Nowa ustawa o wyrobach medycznych już obowiązuje

Od czwartku 26 maja obowiązuje ustawa o wyrobach medycznych. Dostosowuje ona polskie przepisy do unijnego rozporządzenia, które wprost obowiązuje już od 26 maja 2021 roku, ale nie tylko. Wprowadza też surowsze wymogi dotyczące reklamy. Więcej o tym w Legal Alercie.

Jolanta Ojczyk 26.05.2022
Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.731

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym.
Data aktu: 11/03/2022
Data ogłoszenia: 04/04/2022
Data wejścia w życie: 19/04/2022