Zmiana rozporządzenia w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 6 lutego 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa

Na podstawie art. 163 ust. 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 575, 1728 i 2333) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1392) załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.
§  2. 
Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mają zastosowanie od dnia 1 stycznia 2022 r.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

STAWKI UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO WEDŁUG STOPNIA SŁUŻBOWEGO

Lp. Stopień służbowy Stawka w złotych
1 Generał dywizji 1900
2 Generał brygady 1850
3 Pułkownik 1800
4 Podpułkownik 1750
5 Major 1700
6 Kapitan 1650
7 Porucznik 1600
8 Podporucznik 1550
9 Starszy chorąży 1420
10 Chorąży 1370
11 Młodszy chorąży 1320
12 Starszy sierżant 1270
13 Sierżant 1220
14 Plutonowy 1170
15 Kapral 1120
16 Starszy szeregowy 1070
17 Szeregowy 1020

ZAŁĄCZNIK Nr  2

STAWKI UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO WEDŁUG STANOWISKA SŁUŻBOWEGO Z ZASZEREGOWANIEM STANOWISK SŁUŻBOWYCH DO POSZCZEGÓLNYCH GRUP UPOSAŻENIA ORAZ STOPNI ETATOWYCH

Lp. Nazwa stanowiska Stopień etatowy Grupa uposażenia Stawka w złotych
1 Komendant generał dywizji 01 9920
2 Zastępca Komendanta generał brygady 02 8270
3 Dyrektor Zarządu pułkownik 03 6480
4 Zastępca Dyrektora Zarządu pułkownik 04 6120
5 Główny Księgowy pułkownik 04 6120
6 Naczelnik Wydziału pułkownik 05 5430
7 Zastępca Naczelnika Wydziału podpułkownik 06 5240
8 Radca Prawny major 07 5020
9 Główny Specjalista major 07 5020
10 Koordynator podpułkownik 07 5020
11 Kierownik Sekcji podpułkownik 08 4560
12 Psycholog kapitan 08 4560
13 Lekarz kapitan 08 4560
14 Rzecznik prasowy kapitan 09 4300
15 Kapelan kapitan 09 4300
16 Audytor Wewnętrzny major 09 4300
17 Starszy Specjalista major 09 4300
18 Specjalista kapitan 10 3990
19 Ekspert starszy chorąży 11 3550
20 Ratownik Medyczny starszy chorąży 11 3550
21 Pielęgniarka/Pielęgniarz starszy chorąży 11 3550
22 Starszy Funkcjonariusz starszy sierżant 12 3420
23 Funkcjonariusz starszy sierżant 13 3280
24 Kursant szeregowy 14 2880
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.337

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa.
Data aktu: 06/02/2022
Data ogłoszenia: 09/02/2022
Data wejścia w życie: 10/02/2022