Specjalny obszar ochrony siedlisk Jezioro Gopło (PLH040007).

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 19 października 2021 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Gopło (PLH040007)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 i 1718 oraz z 2022 r. poz. 84) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Jezioro Gopło (PLH040007 2 ), obejmujący obszar 13 459,42 ha, położony w województwie kujawsko-pomorskim oraz w województwie wielkopolskim.
2. 
Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2. 
Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3. 
Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1)
trwałej ochrony:
a)
siedlisk przyrodniczych,
b)
populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin,
c)
populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub
2)
odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b lub c

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§  4. 
Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:
1)
siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2)
gatunki roślin, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska;
3)
gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK JEZIORO GOPŁO (PLH040007)

Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)
X Y
1 2 3
1 533736,70 455032,27
2 533534,92 455081,36
3 533420,40 455130,44
4 533442,01 455178,38
5 533532,65 455330,66
6 533561,65 455379,33
7 533600,24 455444,14
8 533633,12 455499,34
9 533635,66 455503,60
10 533661,73 455547,40
11 533654,35 455555,42
12 533291,15 455781,67
13 533070,65 455894,90
14 532985,24 455912,77
15 532870,02 455879,00
16 532782,62 455867,09
17 532589,94 455890,92
18 532548,22 456037,92
19 532540,28 456220,67
20 532530,35 456455,07
21 532502,54 456615,97
22 532472,74 456820,57
23 532466,78 456929,82
24 532488,63 456987,43
25 532685,29 457140,39
26 532542,26 457327,11
27 532413,15 457466,16
28 532208,54 457595,28
29 531233,21 458089,90
30 531078,27 458169,35
31 531000,80 458282,58
32 530885,58 458318,34
33 530716,74 458338,20
34 530579,67 458284,57
35 530480,35 458250,80
36 530363,15 458244,84
37 530241,98 458246,83
38 530138,69 458250,80
39 529947,99 458292,51
40 529747,36 458316,35
41 529669,89 458316,35
42 529292,47 458270,66
43 529189,18 458260,73
44 528926,97 458240,87
45 528901,14 458453,41
46 528901,14 458632,19
47 528915,05 458856,66
48 527943,69 459172,50
49 527979,44 459295,66
50 528039,04 459383,06
51 528100,61 459472,45
52 528122,46 459643,28
53 528150,28 459891,59
54 528164,18 460088,24
55 528178,09 460338,53
56 527643,74 460555,05
57 527532,50 460241,20
58 527439,13 459969,06
59 527296,11 459573,76
60 527224,60 459422,79
61 527145,14 459263,88
62 527067,67 459198,32
63 526672,37 458884,47
64 526612,78 458854,67
65 526308,86 458840,77
66 525885,75 458822,89
67 525061,38 458846,73
68 525019,67 458781,17
69 525021,65 458705,69
70 524991,86 458542,80
71 524932,26 458256,76
72 524906,44 458129,63
73 524393,94 457974,69
74 524237,01 457930,98
75 523960,90 457944,89
76 523617,25 457986,60
77 523051,12 457994,55
78 522059,89 457996,54
79 521895,02 458040,24
80 521740,08 458093,87
81 521493,76 458147,50
82 521173,94 458153,46
83 520995,17 458157,44
84 520822,35 458143,53
85 520532,33 458123,67
86 520323,75 458131,61
87 520146,18 458148,00
88 519757,24 458177,11
89 519767,82 458251,19
90 519527,05 458370,25
91 519490,01 458468,15
92 519471,49 458505,19
93 519423,86 458502,55
94 519374,93 458615,08
95 519370,95 458624,25
96 519315,38 458587,21
97 519230,72 458698,34
98 519167,22 458679,82
99 519119,59 458679,82
100 518778,31 458807,00
101 518652,17 458830,83
102 518531,00 458850,70
103 518338,32 458897,38
104 518261,84 458923,20
105 518138,68 459020,54
106 517991,69 459123,83
107 517852,64 459211,24
108 517767,22 459264,87
109 517705,64 459272,82
110 517558,65 459243,02
111 517387,81 459225,14
112 517278,56 459205,28
113 517121,63 459153,63
114 516895,18 459078,15
115 516650,85 458996,70
116 516529,68 458980,81
117 516450,22 459019,55
118 516361,83 459085,10
119 516294,29 459150,65
120 516214,83 459259,90
121 516146,62 459386,46
122 516158,09 459546,13
123 516171,38 459681,29
124 516206,84 459936,12
125 516217,91 460022,54
126 516244,50 460155,49
127 515874,45 460330,54
128 515737,07 460334,98
129 515515,48 460226,40
130 515207,48 460308,39
131 515072,31 460162,14
132 514999,18 460208,67
133 514950,44 460106,74
134 514832,99 459891,80
135 514742,14 459894,02
136 514626,92 459987,08
137 514598,11 460055,78
138 514533,85 460179,87
139 514505,05 460226,40
140 514429,71 460042,48
141 514396,47 459887,37
142 514363,23 459820,89
143 514276,81 459701,24
144 514216,98 459590,44
145 514190,39 459450,84
146 514179,31 459430,90
147 514066,30 459444,20
148 513982,10 459424,25
149 513900,11 459377,72
150 513767,16 459297,95
151 513587,67 459178,29
152 513525,63 459129,54
153 513432,56 459012,10
154 513361,66 458910,17
155 513357,22 458890,23
156 513366,97 458788,42
157 513320,61 458794,09
158 513191,49 458774,22
159 513103,09 458737,47
160 513040,52 458696,75
161 512966,03 458629,21
162 512899,48 458586,50
163 512847,84 458592,46
164 512760,50 458612,62
165 512692,89 458628,22
166 512429,69 458701,72
167 511947,98 458831,83
168 511938,02 458834,90
169 511935,02 458833,16
170 511926,48 458828,08
171 511882,56 458791,77
172 511768,31 458690,83
173 511758,90 458701,71
174 511722,06 458746,97
175 511710,20 458761,73
176 511698,81 458772,93
177 511651,61 458819,32
178 511625,61 458844,86
179 511467,36 459000,38
180 511452,90 459025,48
181 511398,78 459090,27
182 511384,81 459106,98
183 511361,19 459135,26
184 511334,31 459167,42
185 511332,74 459169,30
186 511238,49 459168,83
187 511206,25 459168,67
188 511147,68 459168,38
189 511123,61 459168,27
190 511109,92 459167,52
191 511036,06 459163,49
192 511021,00 459162,68
193 511019,11 459156,85
194 511011,37 459133,04
195 510975,06 459021,46
196 510973,49 459016,63
197 510966,40 459006,57
198 510969,31 459003,93
199 511012,00 458965,24
200 510975,08 458897,90
201 510971,79 458892,63
202 510931,39 458828,17
203 510863,56 458802,06
204 510836,29 458791,56
205 510809,80 458806,12
206 510792,52 458837,54
207 510796,44 458875,64
208 510741,62 458887,19
209 510709,23 458870,55
210 510685,39 458850,72
211 510685,20 458846,26
212 510683,97 458818,13
213 510681,73 458766,71
214 510613,75 458738,05
215 510608,32 458735,77
216 510519,92 458675,35
217 510487,43 458673,38
218 510450,27 458690,37
219 510430,75 458697,38
220 510249,15 458733,47
221 510141,28 458681,91
222 510078,31 458651,79
223 510056,50 458617,47
224 510041,35 458593,65
225 509994,26 458499,80
226 509926,34 458439,11
227 509919,50 458434,89
228 509845,90 458389,47
229 509795,02 458358,07
230 509770,96 458363,27
231 509749,38 458367,93
232 509724,70 458373,27
233 509701,61 458378,25
234 509660,90 458382,75
235 509630,99 458386,05
236 509610,13 458388,35
237 509606,35 458388,77
238 509595,30 458389,42
239 509576,38 458390,07
240 509531,79 458392,85
241 509494,86 458395,57
242 509452,18 458396,14
243 509414,31 458375,68
244 509405,67 458371,75
245 509397,78 458368,38
246 509374,04 458347,98
247 509355,64 458332,17
248 509332,06 458324,86
249 509281,77 458316,64
250 509239,22 458309,67
251 509250,19 458258,02
252 509271,42 458135,45
253 509271,97 458132,29
254 509272,28 458130,50
255 509254,07 458128,30
256 509237,14 458128,61
257 509227,14 458128,79
258 509207,58 458129,96
259 509193,06 458127,53
260 509179,64 458125,27
261 509169,32 458115,74
262 509152,11 458099,85
263 509142,15 458098,78
264 509131,79 458099,42
265 509120,69 458119,52
266 509118,74 458123,06
267 509111,81 458137,16
268 509104,80 458151,45
269 509099,33 458162,57
270 509089,42 458167,52
271 509083,23 458167,16
272 509064,46 458166,04
273 509053,70 458165,40
274 509046,95 458165,00
275 509029,40 458164,68
276 509013,72 458164,40
277 508995,91 458164,07
278 508990,93 458163,98
279 508976,95 458165,37
280 508960,78 458166,98
281 508928,98 458173,52
282 508879,07 458184,24
283 508857,90 458188,78
284 508846,04 458190,88
285 508843,17 458191,39
286 508801,70 458189,58
287 508780,25 458188,64
288 508769,07 458185,64
289 508759,71 458176,98
290 508753,13 458164,99
291 508773,41 458132,58
292 508778,77 458124,01
293 508777,00 458100,14
294 508772,29 458084,87
295 508757,72 458037,70
296 508760,84 458019,57
297 508748,53 458003,91
298 508740,45 458007,55
299 508734,64 458010,17
300 508718,23 458017,57
301 508695,95 458027,62
302 508674,50 458014,52
303 508651,82 458001,24
304 508627,91 457980,46
305 508614,99 457980,05
306 508602,57 457988,88
307 508549,95 458013,15
308 508538,33 458013,28
309 508509,12 457991,10
310 508490,88 457969,28
311 508481,51 457939,29
312 508489,80 457890,68
313 508492,95 457845,91
314 508501,99 457833,24
315 508497,49 457825,07
316 508484,69 457827,13
317 508472,57 457830,39
318 508460,48 457841,73
319 508444,48 457838,63
320 508391,26 457791,70
321 508389,33 457797,11
322 508379,58 457827,90
323 508356,55 457835,99
324 508333,77 457835,68
325 508303,95 457843,61
326 508295,57 457852,55
327 508280,62 457880,66
328 508262,32 457896,40
329 508246,48 457902,19
330 508221,47 457907,62
331 508215,89 457909,90
332 508207,97 457910,90
333 508162,55 457590,40
334 508084,12 457145,20
335 508229,44 457149,81
336 508296,34 457140,59
337 508416,29 457080,61
338 508462,42 457052,93
339 508533,93 457057,54
340 508697,71 457094,45
341 508873,99 457166,21
342 509712,26 457414,51
343 510230,72 457573,43
344 510657,80 457704,53
345 511305,38 457909,13
346 511436,48 457932,97
347 511521,90 457923,04
348 511774,17 457865,43
349 511925,14 457831,66
350 511982,75 457807,83
351 512052,27 457774,06
352 512088,03 457768,10
353 512137,69 457776,04
354 512252,90 457821,73
355 512413,80 457859,47
356 512562,78 457853,51
357 512644,23 457835,64
358 512733,62 457809,81
359 512826,98 457766,11
360 512876,64 457726,38
361 512926,30 457686,65
362 512964,04 457672,75
363 513039,53 457696,59
364 513117,00 457704,53
365 513180,56 457704,53
366 513246,11 457686,65
367 513299,75 457638,98
368 513319,61 457635,01
369 513359,34 457640,97
370 513434,83 457672,75
371 513468,59 457686,65
372 513548,05 457686,65
373 513981,09 457633,02
374 514046,64 457503,90
375 514157,88 457344,99
376 514213,50 457247,65
377 514223,44 457201,97
378 514304,88 457090,73
379 514314,81 457003,32
380 514318,79 456937,77
381 514318,79 456864,27
382 514283,03 456808,65
383 514294,95 456707,34
384 514316,80 456637,82
385 514322,76 456528,57
386 514290,97 456510,69
387 514304,88 456308,07
388 514451,88 456302,11
389 514549,21 456327,94
390 514716,07 456335,88
391 514606,82 456097,51
392 514577,02 455988,26
393 514517,43 455853,18
394 514434,00 455777,70
395 514320,77 455682,35
396 514215,49 455604,88
397 514118,16 455527,41
398 514054,59 455445,96
399 513867,87 455259,24
400 513790,40 455171,84
401 513722,86 455108,27
402 513665,25 455062,58
403 513587,78 455020,87
404 513528,19 455001,00
405 513457,67 454960,28
406 513392,12 454903,67
407 513323,59 454813,29
408 513266,97 454727,87
409 513198,44 454616,63
410 512650,19 454588,82
411 512405,86 454584,85
412 512153,58 454574,92
413 511990,69 454626,56
414 511210,03 454906,65
415 510918,02 454992,07
416 510788,90 455003,98
417 510608,14 455005,97
418 510149,28 454988,09
419 509891,04 454980,15
420 509748,02 454970,21
421 509597,05 454902,68
422 509396,42 454819,25
423 509332,85 454751,71
424 509225,59 454564,98
425 509162,02 454469,63
426 509263,33 454249,14
427 509428,20 453845,90
428 509505,67 453673,08
429 509626,84 453539,99
430 509712,26 453414,84
431 509674,52 453182,43
432 509819,53 453206,27
433 510194,96 453228,12
434 510381,69 453240,04
435 510949,80 453273,81
436 511353,05 453289,70
437 511946,99 453311,55
438 512117,82 453315,52
439 512515,11 453311,55
440 512983,91 453307,58
441 513031,58 453538,00
442 513071,31 453482,38
443 513345,44 453424,77
444 513679,16 453323,47
445 514378,38 453110,92
446 514890,88 452952,00
447 515101,44 452898,37
448 515188,84 452890,43
449 515329,35 452869,70
450 515424,63 452832,03
451 515515,48 452734,54
452 515535,43 452652,55
453 515535,43 452512,95
454 515535,43 452459,77
455 515504,40 452331,25
456 515437,93 452165,06
457 515568,66 451892,50
458 515692,75 451644,33
459 515741,50 451562,34
460 515847,86 451451,55
461 515927,64 451351,83
462 516056,16 451198,94
463 516084,96 451092,57
464 516115,98 450964,05
465 516169,16 450793,43
466 516222,35 450698,15
467 516379,67 450523,09
468 516479,39 450410,09
469 516572,45 450312,59
470 516736,43 450226,17
471 517077,67 450230,60
472 517370,17 450232,82
473 517771,24 450241,68
474 517846,58 450241,68
475 517844,36 450334,75
476 518141,29 450418,95
477 518509,13 450454,40
478 518613,27 450458,83
479 518624,35 450184,07
480 518624,35 449953,62
481 518628,78 449554,76
482 518526,85 449543,68
483 518584,47 449235,67
484 518429,35 449160,33
485 518296,40 449124,88
486 518145,72 449082,78
487 518014,99 449042,89
488 517877,60 449045,11
489 517744,65 449058,40
490 517602,83 449069,48
491 517487,61 449071,70
492 517529,71 448929,88
493 517777,89 448732,67
494 518008,34 448566,48
495 518119,13 448497,79
496 518252,08 448435,74
497 518502,48 448373,70
498 518635,43 448340,46
499 518799,41 448333,81
500 519063,09 448347,11
501 519255,88 448329,38
502 519475,25 448342,68
503 519612,63 448369,27
504 519703,48 448378,13
505 519865,24 448404,72
506 519949,44 448429,10
507 520102,34 448486,71
508 520166,60 448471,20
509 520228,64 448533,24
510 520317,28 448575,34
511 520352,73 448568,70
512 520372,67 448597,50
513 520645,23 448726,02
514 520687,33 448745,97
515 520802,55 448761,48
516 520882,33 448745,97
517 521072,89 448745,97
518 521239,08 448717,16
519 521336,58 448630,74
520 521476,18 448460,12
521 521558,17 448539,89
522 521750,95 448726,02
523 521855,09 448805,79
524 522021,28 448896,64
525 522417,92 449140,39
526 522668,32 449286,64
527 522819,00 449364,19
528 522732,58 449548,11
529 522666,10 449732,03
530 522586,33 449898,22
531 522524,29 449980,21
532 522475,54 450048,90
533 522409,06 450221,74
534 522364,74 450246,11
535 522287,19 450383,49
536 522276,11 450454,40
537 522200,77 450622,81
538 522005,77 450961,84
539 521868,39 450933,03
540 521742,08 450879,85
541 521715,49 450959,62
542 521653,45 451238,82
543 521542,66 451491,43
544 521522,71 451526,88
545 521336,58 451803,87
546 521170,39 451668,70
547 521059,60 451832,67
548 520946,59 451936,82
549 520895,62 452027,67
550 520866,81 452202,73
551 520853,52 452368,92
552 520869,03 452422,10
553 520933,29 452439,82
554 521044,08 452419,88
555 521099,48 452384,43
556 521321,07 452519,60
557 521414,13 452608,23
558 521456,24 452716,81
559 521527,14 452774,42
560 521637,94 452785,50
561 521817,42 452809,87
562 522058,95 452874,13
563 522236,22 453097,94
564 522477,75 453401,51
565 522597,41 453552,19
566 522697,12 453654,12
567 522772,46 453707,30
568 522801,27 453767,13
569 522854,42 453877,78
570 522893,20 453870,73
571 523226,92 453703,87
572 523365,97 453632,36
573 523528,85 453562,83
574 523985,73 453405,90
575 524128,75 453354,26
576 524186,36 453318,50
577 524200,27 453252,95
578 524206,22 453147,67
579 524402,75 453179,93
580 524481,29 453169,44
581 524489,63 453169,92
582 524535,23 453171,62
583 524579,29 453169,21
584 524649,51 453160,95
585 524697,64 453160,73
586 524771,74 453155,01
587 524818,17 453148,37
588 524836,71 453142,25
589 524910,12 453110,24
590 524937,88 453098,05
591 524899,49 453223,15
592 524867,70 453439,67
593 525163,68 453564,82
594 525486,84 453723,33
595 525658,30 453781,34
596 525854,96 453836,96
597 526131,07 453898,54
598 526333,69 453962,10
599 526534,32 453995,87
600 526814,40 454029,64
601 527003,11 453995,87
602 527334,85 453962,10
603 527581,16 453934,29
604 527952,63 453916,42
605 528202,92 453854,84
606 528200,93 453817,09
607 528216,82 453771,41
608 528314,16 453757,50
609 528425,40 453759,49
610 528510,81 453773,39
611 528614,11 453813,12
612 528767,06 453922,37
613 528873,33 453941,25
614 529012,38 453978,99
615 529075,95 453997,86
616 529188,18 454082,28
617 529279,56 454135,92
618 529371,93 454180,61
619 529456,35 454198,49
620 529626,19 454214,38
621 529818,87 454226,30
622 529957,92 454228,28
623 530069,16 454220,34
624 530247,94 454198,49
625 530398,91 454200,47
626 530504,19 454195,51
627 530644,23 454174,65
628 530776,33 454180,61
629 530906,44 454211,40
630 531164,68 454277,94
631 531273,93 454297,81
632 531442,78 454303,77
633 532126,11 454321,65
634 532449,90 454236,23
635 533312,01 454005,80
636 533544,42 454053,48
637 533665,81 454001,57
638 533667,03 454009,10
639 533653,46 454086,76
640 533650,10 454105,82
641 533648,36 454115,88
642 533646,52 454125,95
643 533644,78 454136,02
644 533643,04 454146,09
645 533641,30 454156,17
646 533639,47 454166,23
647 533637,73 454176,21
648 533635,99 454186,28
649 533634,25 454196,34
650 533632,41 454206,42
651 533630,67 454216,48
652 533627,63 454366,95
653 533881,24 454346,97
654 533975,63 454328,70
655 534080,27 454334,23
656 534178,43 454290,61
657 534276,59 454290,61
658 534336,58 454323,33
659 534423,83 454546,92
660 534440,20 454754,15
661 534303,86 454808,68
662 534178,43 454901,39
663 533965,75 454999,55
664 533834,86 455010,46
665 533736,70 455032,27
______________________________________

1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK JEZIORO GOPŁO (PLH040007)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK JEZIORO GOPŁO (PLH040007)

Lp. Kod1) Nazwa
1 1340 Śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwary (Glauco-Puccinietalia, część - zbiorowiska śródlądowe)
2 3140 Twardowodne oligoi mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienic (Charcteria spp.)
3 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
4 6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)
5 6210 Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis Festucion pallentis)
6 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
7 6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
8 6440 Łąki selernicowe (Cnidion dubii)
9 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
10 7210 Torfowiska nakredowe (Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis)
11 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
12 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
13 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe
14 91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)
15 9110 Ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti petraeae)
______________________________________

1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

ZAŁĄCZNIK Nr  4

GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK JEZIORO GOPŁO (PLH040007)

Lp. Nazwa polska Nazwa naukowa
1 lipiennik Loesela Liparis loeselii
2 sierpowiec błyszczący Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus
3 starodub łąkowy Angelica palustris (= Ostericum palustre)

ZAŁĄCZNIK Nr  5

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK JEZIORO GOPŁO (PLH040007)

Lp. Nazwa polska Nazwa naukowa Populacja objęta ochroną
1 kumak nizinny Bombina bombina osiadła
2 traszka grzebieniasta Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus) osiadła
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.130

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Specjalny obszar ochrony siedlisk Jezioro Gopło (PLH040007).
Data aktu: 19/10/2021
Data ogłoszenia: 19/01/2022
Data wejścia w życie: 03/02/2022