Określenie gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym oraz obszarów przeznaczonych do ochrony tych gatunków.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 6 maja 2021 r.
w sprawie określenia gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym oraz obszarów przeznaczonych do ochrony tych gatunków

Na podstawie art. 85 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 i 784) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Określa się następujące gatunki zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym:
1)
troć wędrowna (Salmo trutta m. trutta)',
2)
węgorz europejski (Anguilla anguilla).
§  2. 
Obszary przeznaczone do ochrony:
1)
troci wędrownej są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2)
węgorza europejskiego są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

OBSZARY PRZEZNACZONE DO OCHRONY TROCI WĘDROWNEJ

Obszar dorzecza Rzeka/ ciek, cieśnina Dopływ I rzędu Dopływ Ciek lub jego odcinek przeznaczony do ochrony troci wędrownej, obejmuje jeziora w biegu cieku
II rzędu III i IV rzędu
Wisły Pasłęka od ujścia do zapory zbiornika Pierzchały
Łaźnica na całej długości
Bauda na całej długości
Lisi Parów na całej długości
Wisła od ujścia do ujścia Soły
Motława na całej długości
Radunia od ujścia do zapory w Pruszczu Gdańskim
Wierzyca od ujścia do Małej Wierzycy
Wda od ujścia do zapory zbiornika Gródek
Brda od ujścia do zapory zbiornika Koronowo
Zielona Struga na całej długości
Drwęca od ujścia do zapory w Idzbarku
Ruziec od ujścia do jazu Zarębie
Brynica od ujścia do zapory w Traczyskach
Pissa (Pisia) od ujścia do jazu w Pólku
Górzanka na całej długości
Wel od ujścia do Jeziora Lidzbarskiego
Wólka na całej długości
Gizela na całej długości
San od ujścia do zapory zbiornika Myczkowce
Tanew na całej długości
Wisłok od ujścia do zapory zbiornika Besko
Wisłoka od ujścia do zapory w Krempnej
Jasiołka na całej długości
Ropa od ujścia do zapory zbiornika Klimkówka
Dunajec od ujścia do zapory zbiornika Sromowce
Biała Tarnowska na całej długości
Łososina od ujścia do ujścia Słopniczanki
Poprad od ujścia do ujścia Smreczka
Raba od ujścia do ujścia Mszanki
Stradomka od ujścia do ujścia Tamawki
Krzyworzeka od ujścia do ujścia Lipníka
Krzczonówka od ujścia do potoku Rusnaków
Rudawa na całej długości
Skawa od ujścia do zapory zbiornika Świnna Poręba
Soła od ujścia do zapory zbiornika Porąbka
Zagórska Struga od ujścia do jazu w miejscowości Rumia
Reda na całej długości
Bolszewka od ujścia do ujścia Gościciny
Cedron na całej długości
Czarna Woda na całej długości
Piaśnica na całej długości
Łeba na całej długości
Chełst na całej długości
Kanał Biebrowski na całej długości
Pusty nka na całej długości
Główczycka Stmga na całej długości
Rzechcinka na całej długości
Czerwieniec na całej długości
Pogorzelica od ujścia do ujścia Unieszynki
Kisewska Struga na całej długości
Okalica na całej długości
Łupawa na całej długości
Bukowina od ujścia do ujścia Smolnickiego Rowu
Słupia od ujścia do ujścia Kamienicy
Glaźna na całej długości
Kwacza na całej długości
Żelkowa Woda na całej długości
Skotawa na całej długości
Warblewska Stmga na całej długości
Kamienna na całej długości
Bródek na całej długości
Kamienica na całej długości
Odry Wieprza na całej długości
Grabowa na całej długości
Bielawa na całej długości
Białka (Zielnica) na całej długości
Rudnik na całej długości
Moszczeniczka na całej długości
Wrześniczka na całej długości
Scięgnica na całej długości
Bystrzenica na całej długości
Studnica od ujścia do wypływu z jeziora Studzieniczno
Pokrzywna od ujścia do wypływu z Jeziora Granicznego
Parsęta na całej długości
Gościnka na całej długości
Łosia na całej długości
Radew na całej długości
Chotla na całej długości
Zaspianka od ujścia do obiektu stawowego w rejonie miejscowości Zaspy Wielkie
Pokrzywnica na całej długości
Ponik na całej długości
Topiel na całej długości
Liśnica (Leśnica) od ujścia do ujścia Leszczynki
Leszczynka na całej długości
Mogilica na całej długości
Świerznica na całej długości
Dębnica na całej długości
Bliska Struga od ujścia do obiektu stawowego w rejonie miejscowości Popielewo
Perznica na całej długości
Radusza na całej długości
Gęsia na całej długości
Błotnica na całej długości
Dębosznica na całej długości
Rega na całej długości
Mołstowa na całej długości
Wkra na całej długości
Pniewa na całej długości
Czernica na całej długości
Otoczka na całej długości
Lubieszawa (Lubieszowa) na całej długości
Ukleja na całej długości
Sąpólna na całej długości
Piaskowa na całej długości
Reska Węgorza na całej długości
Brzeźnicka Węgorza na całej długości
Łożnica (Łożnica) na całej długości
Stara Rega na całej długości
Odra od ujścia do ujścia Nysy Kłodzkiej
Ina na całej długości
Malka na całej długości
Krąpiel od ujścia do ujścia Krępy
Pęzinka na całej długości
Kanał Sławęcin od ujścia do wypływu z Jeziora Sławęcińskiego
Reczyca na całej długości
Stobnica na całej długości
Warta od ujścia do pierwszego progu podtrzymującego dolne stanowisko zapory zbiornika Jeziorsko
Noteć od ujścia do ujścia Gwdy
Drawa na całej długości
Płociczna na całej długości
Korytnica na całej długości
Słopica na całej długości
Gwda od ujścia do ujścia Czernicy
Płytnica od ujścia do ujścia Samborki
Piława od ujścia do ujścia Dobrzycy
Wełna od ujścia do ujścia Flinty
Nysa Łużycka na całej długości
Bóbr od ujścia do zapory zbiornika Pilchowice
Kwisa od ujścia do zapory zbiornika Leśna
Kaczawa od ujścia do progu w Jerzmanicach-Zdroju
Nysa Szalona od ujścia do zapory zbiornika Słup
Bystrzyca od ujścia do zapory zbiornika Mietków
Strzegomka od ujścia do zapory zbiornika Dobromierz
Nysa Kłodzka od ujścia do ujścia Białej Lądeckiej
Biała Głuchołaska od ujścia do ujścia Pisy
Gowienica od ujścia do ujścia Stepnicy
Stepnica od ujścia do obiektu stawowego w rejonie miejscowości Maszewo
Wołczenica na całej długości
Świna na całej długości
Dziwna na całej długości

ZAŁĄCZNIK Nr  2

OBSZARY PRZEZNACZONE DO OCHRONY WĘGORZA EUROPEJSKIEGO

Obszar dorzecza Rzeka/ciek,

cieśnina

Dopływ I rzędu Dopływ Ciek lub jego odcinek
II rzędu III rzędu przeznaczony do ochrony węgorza europejskiego, obejmuje jeziora w biegu cieku
Niemna Czarna Hańcza na całej długości
Pregoły Węgorapa na całej długości
Wisły Pasłęka na całej długości
Elbląg od jeziora Drużno do ujścia
Wisła od ujścia Narwi do ujścia
Narew od zbiornika Siemianówka do ujścia
Biebrza od ujścia Netty do ujścia
Netta na całej długości
Jegrznia na całej długości
Ełk na całej długości
Pisa na całej długości
Krutynia na całej długości
Omulew na całej długości
Drwęca od Jeziora Drwęckiego do ujścia
Iławka na całej długości
Wel na całej długości
Skarlanka na całej długości
Wda na całej długości
Osa na całej długości
Motława na całej długości
Piaśnica od Jeziora Żarnowieckiego do ujścia
Łeba od jeziora Łebsko do ujścia
Łupawa od jeziora Gardno do ujścia
Odry Głównica od jeziora Wicko do ujścia
Kanał z jeziora Kopań od jeziora Kopań do ujścia
Kanał Szczuczy od jeziora Bukowo do ujścia
Jamieński Nurt od jeziora Jamno do ujścia
Błotnica (Kanał Resko*)) od jeziora Resko Przymorskie do ujścia
Kanał Liwia Łuża od jeziora Liwia Łuża do ujścia
Odra od ujścia Warty do ujścia
Warta od ujścia Kanału Warta-Gopło do ujścia
Wełna na całej długości
Obra na całej długości
Noteć od jeziora Gopło do ujścia
Mała Noteć na całej długości
Gwda na całej długości
Drawa na całej długości
Płonią od jeziora Miedwie do ujścia
Świna na całej długości
Dziwna na całej długości
1) Ujściowy odcinek rzeki Błotnicy.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kiemje działem administracji rządowej - rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1721 i 1928).

Zmiany w prawie

Ustawa pozwalająca na wzmocnienie ośrodka w Gostyninie już obowiązuje

Wchodząca w życie 20 czerwca nowelizacja zakłada dodatkowe środki dla Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie oraz umożliwia czasowe oddelegowanie do pracy w placówce funkcjonariuszy Służby Więziennej. Zmienia również maksymalne limity wydatków budżetu państwa, co ma pozwolić na rozpoczęcie planowanej już od dłuższego czasu budowy docelowego nowego ośrodka.

Krzysztof Sobczak 20.06.2021
W Senacie bez poprawek - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 18.06.2021
Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy - wkrótce nowe przepisy

Za niecałe dwa tygodnie zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 18.06.2021
Zmiany w rozliczaniu akcyzy już od 1 lipca

Od lipca obowiązkowe będzie składanie deklaracji na podatek akcyzowy w formie elektronicznej. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą rozliczą akcyzę wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez portal PUESC (www.puesc.gov.pl). Deklaracje papierowe dostępne będą tylko dla osób prywatnych - np. do rozliczenia podatku od zakupu samochodu za granicą.

Krzysztof Koślicki 16.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021
Zmiany w opłatach za przejazd autostradą z podpisem prezydenta

Wkrótce za przejazd autostradami będzie można płacić za pomocą elektronicznego biletu autostradowego, a także na podstawie danych geolokalizacyjnych pojazdu. Prezydent Andrzej Duda we wtorek podpisał zmiany przepisów ustawy o autostradach płatnych.

Krzysztof Koślicki 01.06.2021