Szczegółowe warunki i sposób rozpowszechniania audycji popularyzujących narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 kwietnia 2021 r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu rozpowszechniania audycji popularyzujących narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2021 r.

Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. poz. 1775, z 2020 r. poz. 1486 oraz z 2021 r. poz. 615) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i sposób rozpowszechniania, w terminie od dnia 1 maja 2021 r. do dnia zakończenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r., audycji informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych popularyzujących ten spis powszechny, zwanych dalej "audycjami", w ramach czasu antenowego, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r., z podziałem na miesiące i godziny.
§  2. 
1. 
W terminie od dnia 1 maja 2021 r. do dnia zakończenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. czas rozpowszechniania audycji w poszczególnych miesiącach wynosi:
1)
maj 2021 r. - 15 godzin, w tym:
a)
4 godziny w ogólnokrajowych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez Telewizję Polską - Spółkę Akcyjną,
b)
6 godzin w regionalnych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez terenowe oddziały Telewizji Polskiej - Spółki Akcyjnej,
c)
2 godziny w ogólnokrajowych programach radiowych rozpowszechnianych przez Polskie Radio - Spółkę Akcyjną,
d)
3 godziny w programach radiowych rozpowszechnianych przez spółki radiofonii regionalnej;
2)
czerwiec 2021 r. - 13 godzin, w tym:
a)
4 godziny w ogólnokrajowych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez Telewizję Polską - Spółkę Akcyjną,
b)
5 godzin w regionalnych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez terenowe oddziały Telewizji Polskiej - Spółki Akcyjnej,
c)
2 godziny w ogólnokrajowych programach radiowych rozpowszechnianych przez Polskie Radio - Spółkę Akcyjną,
d)
2 godziny w programach radiowych rozpowszechnianych przez spółki radiofonii regionalnej;
3)
lipiec 2021 r. - 10 godzin, w tym:
a)
3 godziny w ogólnokrajowych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez Telewizję Polską - Spółkę Akcyjną,
b)
4 godziny w regionalnych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez terenowe oddziały Telewizji Polskiej - Spółki Akcyjnej,
c)
1 godzina w ogólnokrajowych programach radiowych rozpowszechnianych przez Polskie Radio - Spółkę Akcyjną,
d)
2 godziny w programach radiowych rozpowszechnianych przez spółki radiofonii regionalnej;
4)
sierpień 2021 r. - 10 godzin, w tym:
a)
3 godziny w ogólnokrajowych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez Telewizję Polską - Spółkę Akcyjną,
b)
4 godziny w regionalnych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez terenowe oddziały Telewizji Polskiej - Spółki Akcyjnej,
c)
1 godzina w ogólnokrajowych programach radiowych rozpowszechnianych przez Polskie Radio - Spółkę Akcyjną,
d)
2 godziny w programach radiowych rozpowszechnianych przez spółki radiofonii regionalnej;
5)
wrzesień 2021 r. - 16 godzin, w tym:
a)
4 godziny w ogólnokrajowych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez Telewizję Polską - Spółkę Akcyjną,
b)
6 godzin w regionalnych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez terenowe oddziały Telewizji Polskiej - Spółki Akcyjnej,
c)
2 godziny w ogólnokrajowych programach radiowych rozpowszechnianych przez Polskie Radio - Spółkę Akcyjną,
d)
4 godziny w programach radiowych rozpowszechnianych przez spółki radiofonii regionalnej.
2. 
Audycje są rozpowszechniane w godzinach:
1)
6.00-23.00 - w przypadku audycji w ogólnokrajowych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez Telewizję Polską - Spółkę Akcyjną i regionalnych programach telewizyjnych rozpowszechnianych przez terenowe oddziały Telewizji Polskiej - Spółki Akcyjnej;
2)
6.00-10.00 i 12.00-23.00 - w przypadku audycji w ogólnokrajowych programach radiowych rozpowszechnianych przez Polskie Radio - Spółkę Akcyjną i programach radiowych rozpowszechnianych przez spółki radiofonii regionalnej.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2021 r. 1
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu rozpowszechniania audycji popularyzujących narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. poz. 837), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. poz. 615).

Zmiany w prawie

Od sierpnia odciski palców w dowodzie, dla 70-latków dokumenty bezterminowe

Najnowsze dowody osobiste będą zawierały odciski palców, czyli drugą obok zdjęcia cechę biometryczną. Będzie w nich też podpis posiadacza. Ustawę w tej sprawie przyjął w czwartek Senat, ale wprowadził do niej poprawkę, dzięki której dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 70. rok życia będzie ważny bezterminowo.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.05.2021
Senat proponuje więcej pieniędzy na dodatkowe zajęcia w szkołach

Senat przyjął w czwartek z poprawkami nowelizację ustawy, która przewiduje zwiększenie subwencji oświatowej. Przewidziana w niej kwota 187 mln zł ma wzrosnąć do 280 mln zł. Środki te mają być przeznaczone na dodatkowe zajęcia dla uczniów po ich powrocie do szkół. To realizacja jednego z programów, które rząd zamierza wprowadzić, aby ograniczyć negatywne skutki nauczania na odległość.

Monika Sewastianowicz 13.05.2021
Senat też za zmianami w Karcie Dużej Rodziny

Senacka przyjął w czwartek bez poprawek zmiany związane z udogodnieniami dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny. Aplikacja mObywatel ma umożliwić pobranie Karty w wersji elektronicznej. Zwiększone mają też być kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.05.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - Senat poparł ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację przyjął w czwartek bez poprawek Senat. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.05.2021
Czarnek: Szkoły gotowe na to, by zakończyć rok w trybie stacjonarnym

Szkoły są przygotowane, reżim sanitarny jest przestrzegany, a statystyki pokazują, że każdego dnia liczba zachorowań na covid-19 maleje. Uwzględniliśmy to, przygotowując wprowadzanie nauki stacjonarnej, która przez pierwsze dwa tygodnie będzie odbywać się w trybie hybrydowym - powiedział w czwartek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Monika Sewastianowicz 13.05.2021
Specustawy mają zapewnić właściwe przygotowanie strategicznej infrastruktury energetycznej

Prezydent podpisał nowelizację specustaw przesyłowych regulujących i usprawniających inwestycje w przedsięwzięcia konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Nowela ma zapewnić stabilność i pewność poboru mocy przez odbiorców energii elektrycznej oraz dostaw paliw gazowych i płynnych.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.05.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.818

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Szczegółowe warunki i sposób rozpowszechniania audycji popularyzujących narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2021 r.
Data aktu: 27/04/2021
Data ogłoszenia: 30/04/2021
Data wejścia w życie: 01/05/2021