Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 16 września 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu

Na podstawie art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 974 i 981) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1382, z 2016 r. poz. 653 oraz z 2018 r. poz. 1736) załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

KRYTERIA KLASYFIKACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCH DO WYKAZU PRODUKTÓW LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEDMIOTEM OBROTU PRZEZ PODMIOTY

Lp. Międzynarodowa nazwa substancji czynnej Postać Droga podania Dawka Docelowe gatunki zwierząt
1 Indoxacarbum roztwór do nakrapiania na skórę 195 mg/ml pies
2 Indoxacarbum + Permethrinum roztwór do nakrapiania na skórę 150 mg + 480 mg pies
3 Indoxacarbum + Permethrinum roztwór do nakrapiania na skórę 300 mg + 960 mg pies
4 Indoxacarbum + Permethrinum roztwór do nakrapiania na skórę 600 mg + 1920 mg pies
5 Indoxacarbum + Permethrinum roztwór do nakrapiania na skórę 900 mg + 2880 mg pies
6 Imidaclopridum roztwór do nakrapiania przez nakrapianie 100 mg/ml kot
7 Imidaclopridum + Permethrinum roztwór do nakrapiania na skórę (40 mg + 200 mg)/0,4 ml pies
8 Imidaclopridum + Permethrinum roztwór do nakrapiania na skórę (100 mg + 500 mg)/ml pies
9 Imidaclopridum + Permethrinum roztwór do nakrapiania na skórę (250 mg + 1250 mg)/2,5 ml pies
10 Imidaclopridum + Permethrinum roztwór do nakrapiania na skórę (400 mg + 2000 mg)/4 ml pies
11 Fipronilum roztwór do nakrapiania przez nakrapianie 50 mg/pipetę 0,50 ml kot
12 Fipronilum roztwór do nakrapiania przez nakrapianie 67 mg/pipetę 0,67 ml pies
13 Fipronilum roztwór do nakrapiania przez nakrapianie 134 mg/pipetę 1,34 ml pies
14 Fipronilum roztwór do nakrapiania przez nakrapianie 268 mg/pipetę 2,68 ml pies
15 Fipronilum roztwór do nakrapiania przez nakrapianie 402 mg/pipetę 4,02 ml pies
16 Fipronilum + S-methoprenum roztwór do nakrapiania przez nakrapianie 50 mg/0,5 ml + 60 mg/0,5 ml kot, fretka
17 Fipronilum + S-methoprenum roztwór do nakrapiania przez nakrapianie 67 mg/0,67 ml +

60,3 mg/0,67 ml

pies
18 Fipronilum + S-methoprenum roztwór do nakrapiania przez nakrapianie 134 mg/1,34 ml +

120,6 mg/1,34 ml

pies
19 Fipronilum + S-methoprenum roztwór do nakrapiania przez nakrapianie 268 mg/2,68 ml +

241,2 mg/2,68 ml

pies
20 Fipronilum + S-methoprenum roztwór do nakrapiania przez nakrapianie 402 mg/4,02 ml + 361,8 mg/4,02 ml pies
21 Pyranteli embonas + Praziquantelum tabletka powlekana podanie doustne 230 mg (co odpowiada 80 mg pyrantelu) + 20 mg/tabletkę kot
22 Permethrinum + Imidaclopramidum roztwór do nakrapiania przez nakrapianie 200 mg + 40 mg pies
23 Permethrinum + Imidaclopramidum roztwór do nakrapiania przez nakrapianie 500 mg + 100 mg pies
24 Permethrinum + Imidaclopramidum roztwór do nakrapiania przez nakrapianie 1250 mg + 250 mg pies
25 Permethrinum + Imidaclopramidum roztwór do nakrapiania przez nakrapianie 2000 mg + 400 mg pies
26 Deltamethrinum obroża podanie na skórę 0,77 g/obrożę pies
27 Deltamethrinum obroża podanie na skórę 1,04 g/obrożę pies
28 Pyranteli embonas + Praziquantelum tabletka do rozgryzania i żucia podanie doustne 80 mg + 20 mg kot
29 Praziquantelum + Pyranteli embonas + Fenbendazolum tabletka do rozgryzania i żucia podanie doustne 50 mg + 144 mg + 200 mg pies
30 Chlorhexidini digluconatis solutio szampon leczniczy podanie na skórę 31,2 mg/ml pies
31 Fipronilum roztwór do nakrapiania przez nakrapianie 50 mg/pipetkę 0,5 ml kot
32 Fipronilum roztwór do nakrapiania przez nakrapianie 67 mg/pipetkę 0,67 ml pies
33 Fipronilum roztwór do nakrapiania przez nakrapianie 134 mg/pipetkę 1,34 ml pies
34 Fipronilum roztwór do nakrapiania przez nakrapianie 268 mg/pipetkę 2,68 ml pies
35 Fipronilum roztwór do nakrapiania przez nakrapianie 402 mg/pipetkę 5,02 ml pies
36 Fipronilum roztwór do nakrapiania przez nakrapianie 50 mg/pipetę kot
37 Fipronilum roztwór do nakrapiania przez nakrapianie 67 mg/pipetę pies
38 Fipronilum roztwór do nakrapiania przez nakrapianie 134 mg/pipetę pies
39 Fipronilum roztwór do nakrapiania przez nakrapianie 268 mg/pipetę pies
40 Fipronilum roztwór do nakrapiania przez nakrapianie 402 mg/pipetę pies
41 Oxalic acid dihydrate proszek i roztwór do sporządzania zawiesiny w ulu 39,4 mg/ml pszczoła miodna
42 Deltamethrinum obroża lecznicza podanie na skórę 0,636 g/obrożę 35 cm (51,90 g) pies
43 Deltamethrinum obroża lecznicza podanie na skórę 1,056 g/obrożę 60 cm (26,40 g) pies
44 Deltamethrinum obroża lecznicza podanie na skórę 1,304 g/obrożę pies
45 Fipronilum roztwór do nakrapiania przez nakrapianie 50 mg/0,5 ml kot
46 Fipronilum roztwór do nakrapiania przez nakrapianie 67 mg/0,67 ml pies
47 Fipronilum roztwór do nakrapiania przez nakrapianie 134 mg/1,34 ml pies
48 Fipronilum roztwór do nakrapiania przez nakrapianie 268 mg/2,68 ml pies
49 Fipronilum roztwór do nakrapiania przez nakrapianie 402 mg/4,02 ml pies
50 Permethrinum roztwór do nakrapiania przez nakrapianie 715 mg/pipetkę 1 ml pies
51 Permethrinum roztwór do nakrapiania przez nakrapianie 1430 mg/pipetkę 2 ml pies
52 Praziquantelum + Emodepsidum roztwór do nakrapiania przez nakrapianie (30 mg + 7,5 mg)/pipetkę 0,35 ml kot
53 Praziquantelum + Emodepsidum roztwór do nakrapiania przez nakrapianie (60 mg + 15 mg)/pipetkę 0,70 ml kot
54 Praziquantelum + Emodepsidum roztwór do nakrapiania przez nakrapianie (96 mg + 24 mg)/pipetkę

1,12 ml

kot
55 Febantelum + Praziquantelum + Pyranteli embonas tabletka podanie doustne 150 mg + 50 mg + 50 mg pies
56 Febantelum + Pyranteli embonas + Praziquantelum tabletka podanie doustne 525 mg + 504 mg + 175 mg pies
57 Pyranteli embonas + Praziquantelum tabletka powlekana podanie doustne 230 mg + 20 mg kot
58 Permethrinum + Pyriproxyfenum roztwór do nakrapiania podanie na skórę (800 mg + 6 mg)/2 ml pies
59 Permethrinum + Pyriproxyfenum roztwór do nakrapiania podanie na skórę 1600 mg + 12 mg pies
60 Permethrinum + Pyriproxyfenum roztwór do nakrapiania podanie na skórę 3200 mg + 24 mg pies
61 Fipronilum aerozol na skórę na skórę 2,5 mg/pipetkę pies, kot
62 Fipronilum roztwór do nakrapiania na skórę 50 mg/pipetkę kot
63 Fipronilum pasta doustna na skórę 67 mg/pipetkę pies
64 Fipronilum roztwór do nakrapiania na skórę 134 mg/pipetkę pies
65 Fipronilum roztwór do nakrapiania na skórę 286 mg/pipetkę pies
66 Fipronilum roztwór do nakrapiania na skórę 402 mg/pipetkę pies
67 Fipronilum + Permethrinum roztwór do nakrapiania podanie na skórę (26,84 mg + 239,8 mg)/ pipetkę 0,44 ml pies
68 Fipronilum + Permethrinum roztwór do nakrapiania podanie na skórę (67,1 mg + 599,5 mg)/ pipetkę 1,1 ml pies
69 Fipronilum + Permethrinum roztwór do nakrapiania podanie na skórę (134,2 mg + 1199,0 mg)/ pipetkę 2,2 ml pies
70 Fipronilum + Permethrinum roztwór do nakrapiania podanie na skórę (268,4 mg + 2398,0 mg)/ pipetkę 4,4 ml pies
71 Fipronilum + Permethrinum roztwór do nakrapiania podanie na skórę (402,6 mg + 3597,0 mg)/ pipetkę 6,6 ml pies
72 Permethrinum roztwór do nakrapiania na skórę 715 mg/ml pies
73 Fipronilum + (S)-methoprenum roztwór do nakrapiania na skórę 50 mg/0,5 ml + 60 mg/0,5 ml fretka, kot
74 Fipronilum + (S)-methoprenum roztwór do nakrapiania na skórę (67 mg + 60,03 mg)/ pipetkę 0,67 ml pies
75 Fipronilum + (S)-methoprenum roztwór do nakrapiania na skórę (134 mg + 120,60 mg)/ pipetkę 1,34 ml pies
76 Fipronilum + (S)-methoprenum roztwór do nakrapiania na skórę 268 mg/2,68 ml +

241,2 mg/2,68 ml

pies
77 Fipronilum + (S)-methoprenum roztwór do nakrapiania na skórę 402 mg/4,02 ml + 361,8 mg/4,02 ml pies
78 Fipronilum + Methoprenum roztwór do nakrapiania przez nakrapianie (50 mg + 60 mg)/ pipetkę 0,5 ml kot, fretka
79 Fipronilum + Methoprenum roztwór do nakrapiania przez nakrapianie (268 mg + 241,20 mg)/ pipetkę 2,68 ml pies
80 Fipronilum + Methoprenum roztwór do nakrapiania przez nakrapianie (134 mg + 120,60 mg)/ pipetkę 1,34 ml pies
81 Fipronilum + Methoprenum roztwór do nakrapiania przez nakrapianie (67 mg + 60,30 mg)/ pipetkę 0,67 ml pies
82 Fipronilum + Methoprenum roztwór do nakrapiania przez nakrapianie (402 mg + 361,80 mg)/ pipetkę 4,02 ml pies
83 Fipronilum roztwór do nakrapiania na skórę 52,5 mg/0,7 ml kot
84 Fipronilum roztwór do nakrapiania na skórę 150 mg/2 ml pies
85 Fipronilum roztwór do nakrapiania na skórę 75 mg/ml pies
86 Fipronilum roztwór do nakrapiania na skórę 300 mg/4 ml pies
87 Fipronilum roztwór do nakrapiania na skórę 412,5 mg/5,5 ml pies
88 Fipronilum roztwór na skórę na skórę 0,5 g/100 ml pies, kot
89 Fipronilum roztwór do nakrapiania na skórę 50,00 mg kot
90 Fipronilum roztwór do nakrapiania na skórę 268 mg pies
91 Fipronilum roztwór do nakrapiania na skórę 134 mg pies
92 Fipronilum roztwór do nakrapiania na skórę 67 mg pies
93 Fipronilum roztwór do nakrapiania na skórę 402 mg pies
94 Fipronilum roztwór do nakrapiania na skórę 50 mg/pipetę kot
95 Fipronilum roztwór do nakrapiania na skórę 67 mg/pipetę pies
96 Fipronilum roztwór do nakrapiania na skórę 134 mg/pipetę pies
97 Fipronilum roztwór do nakrapiania na skórę 268 mg/pipetę pies
98 Fipronilum roztwór do nakrapiania na skórę 402 mg/pipetę pies
99 Fipronilum aerozol na skórę, roztwór na skórę 2,5 mg/ml kot, pies
100 Fipronilum roztwór do nakrapiania przez nakrapianie 50 mg/0,5 ml kot
101 Fipronilum roztwór do nakrapiania przez nakrapianie 67 mg/0,67 ml pies
102 Fipronilum roztwór do nakrapiania przez nakrapianie 134 mg/1,34 ml pies
103 Fipronilum roztwór do nakrapiania przez nakrapianie 268 mg/2,68 ml pies
104 Fipronilum roztwór do nakrapiania przez nakrapianie 402 mg/4,02 ml pies
105 Imidaclopridum, Flumethrinum obroża na skórę (1,25 g + 0,56 g)/obrożę kot, pies
106 Imidaclopridum, Flumethrinum obroża na skórę (4,5 g + 2,03 g)/obrożę pies
107 Fipronilum + Methoprenum roztwór do nakrapiania (spot-on) na skórę (50 mg + 60 mg)/0,5 ml kot, fretka
108 Fipronilum + Methoprenum roztwór do nakrapiania (spot-on) na skórę (67 mg + 60,3 mg)/ 0,67 ml pies
109 Fipronilum + Methoprenum roztwór do nakrapiania (spot-on) na skórę (134 mg + 120,6 mg)/ 1,34 ml pies
110 Fipronilum + Methoprenum roztwór do nakrapiania (spot-on) na skórę (268 mg + 241,2 mg)/ 2,68 ml pies
111 Fipronilum + Methoprenum roztwór do nakrapiania (spot-on) na skórę (402 mg + 361,8 mg)/ 4,02 ml pies
112 Fipronilum roztwór do nakrapiania przez nakrapianie 50 mg/0,50 ml kot
113 Fipronilum roztwór do nakrapiania przez nakrapianie 268 mg/2,68 ml pies
114 Fipronilum roztwór do nakrapiania przez nakrapianie 134 mg/1,34 ml pies
115 Fipronilum roztwór do nakrapiania przez nakrapianie 67 mg/0,67 ml pies
116 Fipronilum roztwór do nakrapiania przez nakrapianie 402 mg/4,02 ml pies
117 Fipronilum aerozol natryskowy na skórę 250 mg/100 ml pies, kot
118 Fipronilum + Permethrinum roztwór do nakrapiania na skórę (33,8 mg + 252,4 mg)/ pipetę pies
119 Fipronilum + Permethrinum roztwór do nakrapiania na skórę (67,6 mg + 504,8 mg)/ pipetę pies
120 Fipronilum + Permethrinum roztwór do nakrapiania na skórę (135,2 mg + 1009,6 mg)/ pipetę pies
121 Fipronilum + Permethrinum roztwór do nakrapiania na skórę (270,4 mg + 2019,2 mg)/ pipetę pies
122 Fipronilum + Permethrinum roztwór do nakrapiania na skórę (406,6 mg + 3028,8 mg)/ pipetę pies
123 Fipronilum aerozol na skórę, roztwór na skórę 2,5 mg/ml pies, kot
124 Fipronilum roztwór do nakrapiania na skórę 50 mg/pipetkę 0,5 ml kot
125 Fipronilum roztwór do nakrapiania na skórę 67 mg/pipetkę 0,67 ml pies
126 Fipronilum roztwór do nakrapiania na skórę 134 mg/pipetkę 1,34 ml pies
127 Fipronilum roztwór do nakrapiania na skórę 268 mg/pipetkę 2,68 ml pies
128 Fipronilum roztwór do nakrapiania na skórę 402 mg/pipetkę 4,02 ml pies
129 Fipronilum + (S)-methoprenum roztwór do nakrapiania na skórę (50 mg + 60 mg)/pipetę kot, fretka
130 Fipronilum + (S)-methoprenum roztwór do nakrapiania na skórę (67 mg + 60,3 mg)/pipetę pies
131 Fipronilum + (S)-methoprenum roztwór do nakrapiania na skórę (134 mg + 120,6 mg)/ pipetę pies
132 Fipronilum + (S)-methoprenum roztwór do nakrapiania na skórę (268 mg + 241,2 mg)/ pipetę pies
133 Fipronilum + (S)-methoprenum roztwór do nakrapiania na skórę (402 mg + 361,8 mg)/ pipetę pies
134 Praziquantelum + Pyranteli embonas + Febendazolum tabletka podanie doustne 50 mg + 144 mg + 200 mg pies
135 Permethrinum proszek na skórę 10 mg/ml gołąb, pies
136 Propoxur + Flumethrin obroża zewnętrznie 1,25 g + 0,28 g pies
137 Propoxur + Flumethrin obroża zewnętrznie 0,68 g + 3,02 g pies
138 Propoxur + Flumethrin obroża zewnętrznie 1,013 g + 4,5 g pies
139 Oxalic acid dihydrate proszek i roztwór do sporządzania zawiesiny w ulu 39,4 mg pszczoła miodna
140 Pyriprole roztwór do nakrapiania na skórę 56,25 mg pies
141 Pyriprole roztwór do nakrapiania na skórę 137,5 mg pies
142 Pyriprole roztwór do nakrapiania na skórę 275 mg pies
143 Pyriprole roztwór do nakrapiania na skórę 625 mg pies
144 Pyrantel embonate pasta doustna doustne 9,3 g/100 g kot
145 Pyranteli embonas pasta doustna doustne 2,2 g/100 g pies
146 Deltamethrinum obroża podanie na skórę 0,760 g pies
147 Deltamethrinum obroża podanie na skórę 1,000 g pies
148 Fipronilum roztwór do nakrapiania na skórę 50 mg/0,5 ml kot
149 Fipronilum roztwór do nakrapiania na skórę 67 mg/0,67 ml pies
150 Fipronilum roztwór do nakrapiania na skórę 134 mg/1,34 ml pies
151 Fipronilum roztwór do nakrapiania na skórę 268 mg/2,68 ml pies
152 Fipronilum roztwór do nakrapiania na skórę 402 mg/4,02 ml pies
153 Formic acid + Oxalic acid dihydrate zawiesina do ula w ulu (5 mg + 44 mg)/ml pszczoła miodna
154 Formic acid + Oxalic acid dihydrate zawiesina do ula w ulu (75 mg + 660 mg)/ml pszczoła miodna
155 Dinotefuranum + Pyriproxyfenum + Permetrinum roztwór do nakrapiania na skórę (44 mg + 3,9 mg + 317 mg)/przyrząd pies
156 Dinotefuranum + Pyriproxyfenum + Permetrinum roztwór do nakrapiania na skórę (87 mg + 7,7 mg + 635 mg)/przyrząd pies
157 Dinotefuranum + Pyriproxyfenum + Permetrinum roztwór do nakrapiania na skórę (196 mg + 17,4 mg + 1429 mg)/przyrząd pies
158 Dinotefuranum + Pyriproxyfenum + Permetrinum roztwór do nakrapiania na skórę (256 mg + 22,7 mg + 1865 mg)/przyrząd pies
159 Dinotefuranum + Pyriproxyfenum + Permetrinum roztwór do nakrapiania na skórę (436 mg + 38,7 mg + 3175 mg)/przyrząd pies
160 Dinotefuranum + Pyriproxyfenum roztwór do nakrapiania na skórę (423 mg + 42,3 mg)/ przyrząd kot

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ PRODUKTÓW LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEDMIOTEM OBROTU PRZEZ PODMIOTY

1.
Activyl 100 roztwór do nakrapiania dla bardzo małych psów
2.
Activyl 150 roztwór do nakrapiania dla małych psów
3.
Activyl 300 roztwór do nakrapiania dla średnich psów
4.
Activyl 600 roztwór do nakrapiania dla dużych psów
5.
Activyl 900 roztwór do nakrapiania dla bardzo dużych psów
6.
Activyl Tick Plus 150 mg + 480 mg roztwór do nakrapiania na skórę dla psa
7.
Activyl Tick Plus 300 mg + 960 mg roztwór do nakrapiania na skórę dla psa
8.
Activyl Tick Plus 600 mg + 1920 mg roztwór do nakrapiania na skórę dla psa
9.
Activyl Tick Plus 900 mg + 2880 mg roztwór do nakrapiania na skórę dla psa
10.
Advantage 40 dla kotów, roztwór do nakrapiania
11.
Advantage 80 dla kotów, roztwór do nakrapiania
12.
Advantix Spot-On (40 mg + 200 mg)/0,4 ml, roztwór do nakrapiania
13.
Advantix Spot-On (100 mg + 500 mg)/1 ml, roztwór do nakrapiania
14.
Advantix Spot-On (250 mg + 1250 mg)/2,5 ml, roztwór do nakrapiania
15.
Advantix Spot-On (400 mg + 2000 mg)/4 ml, roztwór do nakrapiania
16.
Amflee 50 mg, roztwór do nakrapiania dla kotów
17.
Amflee 67 mg, roztwór do nakrapiania dla psów
18.
Amflee 134 mg, roztwór do nakrapiania dla psów
19.
Amflee 268 mg, roztwór do nakrapiania dla psów
20.
Amflee 402 mg, roztwór do nakrapiania dla psów
21.
Amflee Combo 50 mg/0,5 ml + 60 mg/0,5 ml, roztwór do nakrapiania dla kotów i fretek
22.
Amflee Combo 67 mg/0,67 ml + 60,3 mg/0,67 ml, roztwór do nakrapiania dla psów
23.
Amflee Combo 134 mg/1,34 ml + 120,6 mg/1,34 ml, roztwór do nakrapiania dla psów
24.
Amflee Combo 268 mg/2,68 ml + 241,2 mg/2,68 ml, roztwór do nakrapiania dla psów
25.
Amflee Combo 402 mg/4,02 ml + 361,8 mg/4,02 ml, roztwór do nakrapiania dla psów
26.
Anthelmin 230 mg (co odpowiada 80 mg pyrantelu) + 20 mg/tabletkę, tabletka doustna dla kotów
27.
Ataxxa (200 mg/pipetę + 40 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania dla psów)
28.
Ataxxa (500 mg/pipetę + 100 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania dla psów)
29.
Ataxxa (1250 mg/pipetę + 250 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania dla psów)
30.
Ataxxa (2000 mg/pipetę + 400 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania dla psów)
31.
Canishield 0,77 g na obrożę dla psa
32.
Canishield 1,04 g na obrożę dla psa
33.
Cestal Cat 80/20 mg, tabletki do rozgryzania i żucia dla kotów
34.
Cestal Plus, 50 mg + 144 mg + 200 mg, tabletki do rozgryzania i żucia dla psów
35.
Clearium szampon leczniczy dla psa
36.
Clearonil 50 mg/pipetkę 0,5 ml roztwór do nakrapiania dla kota
37.
Clearonil 67 mg/pipetkę 0,67 ml roztwór do nakrapiania dla psa
38.
Clearonil 134 mg/pipetkę 1,34 ml roztwór do nakrapiania dla psa
39.
Clearonil 268 mg/pipetkę 2,68 ml roztwór do nakrapiania dla psa
40.
Clearonil 402 mg/pipetkę 4,02 ml roztwór do nakrapiania dla psa
41.
Controline 50 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania dla kotów
42.
Controline 67 mg, roztwór do nakrapiania dla małych psów
43.
Controline 134 mg, roztwór do nakrapiania dla średnich psów
44.
Controline 268 mg, roztwór do nakrapiania dla dużych psów
45.
Controline 402 mg, roztwór do nakrapiania dla bardzo dużych psów
46.
Dany's BienenWohl proszek i roztwór do sporządzania zawiesiny do ula dla pszczół miodnych
47.
Deltatic obroża 0,636 g/obrożę dla psa
48.
Deltatic obroża 1,056 g/obrożę dla psa
49.
Deltatic obroża 1,304 g/obrożę 35 cm dla psa
50.
Dixie roztwór do nakrapiania 50 mg/0,5 ml dla kota
51.
Dixie roztwór do nakrapiania 67 mg/0,67 ml dla psa
52.
Dixie roztwór do nakrapiania 134 mg/1,34 ml dla psa
53.
Dixie roztwór do nakrapiania 268 mg/2,68 ml dla psa
54.
Dixie roztwór do nakrapiania 402 mg/4,02 ml dla psa
55.
Dixie Permetryna Quimunsa 715 mg/pipetę 1 ml dla psa
56.
Dixie Permetryna Quimunsa 1430 mg/pipetę 2 ml dla psa
57.
Dronspot roztwór do nakrapiania 30 mg + 7,5 mg/pipetkę dla kota
58.
Dronspot roztwór do nakrapiania 60 mg + 15 mg/pipetkę dla kota
59.
Dronspot roztwór do nakrapiania 96 mg + 24 mg/pipetkę dla kota
60.
Drontal Dog Flavour
61.
Drontal Plus Flavour 35 kg
62.
Drontal, 230 mg + 20 mg tabletki powlekane dla kotów
63.
Duowin Contact dla małego psa, 800 mg + 6 mg/2 ml, roztwór do nakrapiania dla psów
64.
Duowin Contact dla średniego psa, 1600 mg + 12 mg/4 ml, roztwór do nakrapiania dla psów
65.
Duowin Contact dla dużego psa, 3200 mg + 24 mg/8 ml, roztwór do nakrapiania dla psów
66.
Effipro 2,5 mg/ml, roztwór do natryskiwania na skórę dla psów i kotów
67.
Effipro 50 mg, roztwór do nakrapiania dla kotów
68.
Effipro 67 mg, roztwór do nakrapiania dla małych psów
69.
Effipro 134 mg, roztwór do nakrapiania dla średnich psów
70.
Effipro 268 mg, roztwór do nakrapiania dla dużych psów
71.
Effipro 402 mg, roztwór do nakrapiania dla bardzo dużych psów
72.
Effitix 26,84 mg/pipetę 0,44 ml + 239,8 mg/pipetę 0,44 ml, roztwór do nakrapiania dla psów
73.
Effitix 67,1 mg/pipetę 1,1 ml + 599,5 mg/pipetę 1,1 ml, roztwór do nakrapiania dla psów
74.
Effitix 134,2 mg/pipetę 2,2 ml + 1199,0 mg/pipetę 2,2 ml, roztwór do nakrapiania dla psów
75.
Effitix 268,4 mg/pipetę 4,4 ml + 2398,0 mg/pipetę 4,4 ml, roztwór do nakrapiania dla psów
76.
Effitix 402,6 mg/pipetę 6,6 ml + 3597,0 mg/pipetę 6,6 ml, roztwór do nakrapiania dla psów
77.
Exspot 715 mg/ml, roztwór do nakrapiania dla psów
78.
Fipnil Combo 50 mg/0,5 ml + 60 mg/0,5 ml roztwór do nakrapiania dla fretki i kota
79.
Fipnil Combo (67 mg + 60,3 mg)/pipetkę 0,67 ml roztwór do nakrapiania dla psa
80.
Fipnil Combo (134 mg + 120,60 mg)/pipetkę 1,34 ml roztwór do nakrapiania dla psa
81.
Fipnil Combo 268 mg/2,68 ml + 241,2 mg/2,68 ml roztwór do nakrapiania dla psa
82.
Fipnil Combo 402 mg/4,02 ml + 361,8 mg/4,02 ml roztwór do nakrapiania dla psa
83.
Fiprex Duo roztwór do nakrapiania 50 mg + 60 mg/pipetkę dla fretki i kota
84.
Fiprex Duo L roztwór do nakrapiania 268 mg + 241,20 mg/pipetkę dla psa
85.
Fiprex Duo M roztwór do nakrapiania 134 mg + 120,60 mg/pipetkę dla psa
86.
Fiprex Duo S roztwór do nakrapiania 67 mg + 60,30 mg/pipetkę dla psa
87.
Fiprex Duo XL roztwór do nakrapiania 402 mg + 361,80 mg/pipetkę dla psa
88.
Fiprex KOT 52,5 mg/0,7 ml, roztwór do nakrapiania dla kotów
89.
Fiprex M 150 mg/2 ml, roztwór do nakrapiania dla psów
90.
Fiprex S 75 mg/ml, roztwór do nakrapiania dla psów
91.
Fiprex L 300 mg/4 ml, roztwór do nakrapiania dla psów
92.
Fiprex XL 412,5 mg/5,5 ml, roztwór do nakrapiania dla psów
93.
Fiprex Spray 0,5 g/100 ml, roztwór na skórę dla psów i kotów
94.
Fipron 50,00 mg, na skórę dla kotów
95.
Fipron L 268 mg, na skórę dla psów
96.
Fipron M 134 mg, na skórę dla psów
97.
Fipron S 67 mg, na skórę dla psów
98.
Fipron XL 402 mg, na skórę dla psów
99.
Fiprotec (50 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania dla kotów)
100.
Fiprotec (67 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania dla psów)
101.
Fiprotec (134 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania dla psów)
102.
Fiprotec (268 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania dla psów)
103.
Fiprotec (402 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania dla psów)
104.
Fiprotec Spray aerozol na skórę, roztwór 2,5 mg/ml dla kota i psa
105.
Flevox 50 mg, roztwór do nakrapiania dla kotów
106.
Flevox 67 mg, roztwór do nakrapiania dla małych psów
107.
Flevox 134 mg, roztwór do nakrapiania dla średnich psów
108.
Flevox 268 mg, roztwór do nakrapiania dla dużych psów
109.
Flevox 402 mg, roztwór do nakrapiania dla bardzo dużych psów
110.
Foresto 1,25 g + 0,56 g, obroża dla psów i kotów o masie ciała mniejszej lub równej 8 kg
111.
Foresto 4,50 g + 2,03 g, obroża dla psów o masie ciała większej niż 8 kg
112.
Frontline Combo Spot-On dla kotów
113.
Frontline Combo Spot-On dla psów S
114.
Frontline Combo Spot-On dla psów M
115.
Frontline Combo Spot-On dla psów L
116.
Frontline Combo Spot-On dla psów XL
117.
Frontline Spot-On 50 mg/0,50 ml, roztwór do nakrapiania dla kotów
118.
Frontline Spot-On L 268 mg/2,68 ml, roztwór do nakrapiania dla psów
119.
Frontline Spot-On M 134 mg/1,34 ml, roztwór do nakrapiania dla psów
120.
Frontline Spot-On S 67 mg/0,67 ml, roztwór do nakrapiania dla psów
121.
Frontline Spot-On XL 402 mg/4,02 ml, roztwór do nakrapiania dla psów
122.
Frontline Spray 250 mg/100 ml, aerozol natryskowy dla psów i kotów
123.
Frontline Tri-Act (33,8 mg + 252,4 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania na skórę dla psów)
124.
Frontline Tri-Act (67,6 mg + 504,8 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania na skórę dla psów)
125.
Frontline Tri-Act (135,2 mg + 1009,6 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania na skórę dla psów)
126.
Frontline Tri-Act (270,4 mg + 2019,2 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania na skórę dla psów)
127.
Frontline Tri-Act (406,6 mg + 3028,8 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania na skórę dla psów)
128.
Fypryst 2,5 mg/ml, aerozol na skórę dla psów i kotów
129.
Fypryst 50 mg, roztwór do nakrapiania dla kotów
130.
Fypryst 67 mg, roztwór do nakrapiania dla psów
131.
Fypryst 134 mg, roztwór do nakrapiania dla psów
132.
Fypryst 268 mg, roztwór do nakrapiania dla psów
133.
Fypryst 402 mg, roztwór do nakrapiania dla psów
134.
Fypryst Combo (50 mg + 60 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania dla kotów i fretek)
135.
Fypryst Combo (67 mg + 60,3 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania dla psów)
136.
Fypryst Combo (134 mg + 120,6 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania dla psów)
137.
Fypryst Combo (268 mg + 241,2 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania dla psów)
138.
Fypryst Combo (402 mg + 361,8 mg/pipetę, roztwór do nakrapiania dla psów)
139.
InPar tabletka doustna 50 mg + 144 mg + 200 mg dla psów
140.
Insectin
141.
Kiltix dla małych psów (1,25 g + 0,28 g, propoksur + flumetryna/obroża)
142.
Kiltix dla średnich psów (3,02 g + 0,68 g, propoksur + flumetryna/obroża)
143.
Kiltix dla dużych psów (4,5 g + 1,013 g, propoksur + flumetryna/obroża)
144.
Oxybee (39,4 mg/ml) proszek i roztwór do sporządzania zawiesiny do ula dla pszczół miodnych
145.
Prac-tic 56,25 mg, roztwór do nakrapiania dla bardzo małych psów
146.
Prac-tic 137,5 mg, roztwór do nakrapiania dla małych psów
147.
Prac-tic 275 mg, roztwór do nakrapiania dla średnich psów
148.
Prac-tic 625 mg, roztwór do nakrapiania dla dużych psów
149.
Prevendog 26,40 g obroża dla psa
150.
Prevendog 15,90 g obroża dla psa
151.
Prevendog 1,304 g obroża dla psa
152.
Pyrantel-pasta dla kotów
153.
Pyrantel Vetos-Farma, pasta doustna dla kotów
154.
Scalibor Protectorband 4% w/w 48 cm obroża dla małych i średnich psów
155.
Scalibor Protectorband 4% w/w 65 cm obroża dla dużych psów
156.
Stop-X spot on 50 mg/0,5 ml roztwór do nakrapiania dla kotów
157.
Stop-X spot on 67 mg/0,67 ml roztwór do nakrapiania dla psów
158.
Stop-X spot on 134 mg/1,34 ml roztwór do nakrapiania dla psów
159.
Stop-X spot on 268 mg/2,68 ml roztwór do nakrapiania dla psów
160.
Stop-X spot on 402 mg/4,02 ml roztwór do nakrapiania dla psów
161.
VarroMed (5 mg/ml + 44 mg/ml), zawiesina do ula dla pszczół
162.
VarroMed (75 mg + 660 mg)/saszetkę, zawiesina do ula dla pszczół
163.
Vectra 3D (44 mg + 3,9 mg + 317 mg)/przyrząd roztwór do nakrapiania dla psów
164.
Vectra 3D (87 mg + 7,7 mg + 635 mg)/przyrząd roztwór do nakrapiania dla psów
165.
Vectra 3D (196 mg + 17,4 mg + 1429 mg)/przyrząd roztwór do nakrapiania dla psów
166.
Vectra 3D (256 mg + 22,7 mg + 1865 mg)/przyrząd roztwór do nakrapiania dla psów
167.
Vectra 3D (436 mg + 38,7 mg + 3175 mg)/przyrząd roztwór do nakrapiania dla psów
168.
Vectra Felis (423 mg + 42,3 mg)/przyrząd roztwór do nakrapiania dla kotów
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. z 2021 r. poz. 942).

Zmiany w prawie

Czarnek: Nie ma planów przechodzenia na zdalne nauczanie

Nie ma żadnych planów wprowadzania jakichkolwiek ograniczeń w szkole. Nauka nadal będzie odbywać się stacjonarnie - zapowiedział w piątek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek w Radiu Wnet. Tłumaczył natomiast, że rektorzy mogą przechodzić na nauczanie zdalne na wyższych uczelniach.

Monika Sewastianowicz 26.11.2021
Ustawa pozwalająca na wyższe nakłady na obwodnice miast podpisana

Zwiększenie limitu wsparcia budowy obwodnic miast w ciągach dróg wojewódzkich do ponad 2 mld zł przewiduje podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja Prawa o ruchu drogowym. Zwiększenie limitu na obwodnice oznacza powiększenie kwoty na ten cel w Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg.

Krzysztof Sobczak 24.11.2021
Prezydent podpisał ustawę przeciw wykorzystywaniu nieuczciwych praktyk w obrocie produktami rolnymi

Będą nowe zasady i tryb przeciwdziałania nieuczciwym praktykom wykorzystującym przewagę kontraktową. Celem nowych przepisów jest większa ochrona producentów rolnych np. przed dużymi sieciami handlowymi. W stosunku do obowiązującej ustawy projekt wprowadza większe kompetencje dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Monika Sewastianowicz 24.11.2021
Ustawa podpisana - minister sportu przyzna stypendia

Minister sportu będzie miał prawo do przyznawania z inicjatywy własnej albo na wniosek polskiego związku sportowego lub Instytutu Sportu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, stypendium sportowego dla członków kadry narodowej, w wieku od 16 do 23 lat, w tym także osobom przygotowującym się do olimpiady szachowej. Takie m.in. uprawnienia nadaje podpisana właśnie przez prezydenta ustawa.

Krzysztof Sobczak 24.11.2021
Prezydent podpisał nową umowę podatkową z Maltą

Nowe porozumienie z Maltą ma na celu uszczelnienie systemu podatkowego i walkę z agresywną optymalizacją. Chodzi też o wzmocnienie międzynarodowej współpracy podatkowej. Zmieniona została również stosowana metoda unikania podwójnego opodatkowania. Umowa zawiera całkowitą nowość – jest to tzw. klauzula nieruchomościowa oraz klauzula testu głównego.

Krzysztof Koślicki 19.11.2021
W nowych e-fakturach trzeba będzie podawać dużo więcej informacji

Krajowy System e-Faktur zacznie działać 1 stycznia 2022 roku. Korzystanie z niego będzie dobrowolne, ale resort finansów chce, by od 2023 roku stało się obowiązkowe. Nowe zasady fakturowania spowodują konieczność podawania dużo większej liczby informacji o transakcji – w wielu przypadkach pokrywających się z innymi raportami. Zamiast uproszczeń, będą dodatkowe obowiązki.

Krzysztof Koślicki 18.11.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.1866

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu.
Data aktu: 16/09/2021
Data ogłoszenia: 15/10/2021
Data wejścia w życie: 16/10/2021