Specjalny obszar ochrony siedlisk Równina Szubińsko-Łabiszyńska (PLH040029).

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 2 września 2021 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Równina Szubińsko-Łabiszyńska (PLH040029)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Równina Szubińsko-Łabiszyńska (PLH040029 2 ), obejmujący obszar 2825,85 ha, położony w województwie kujawsko-pomorskim, składający się z trzech powiązanych funkcjonalnie enklaw.
2. 
Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2. 
Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3. 
Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1)
trwałej ochrony:
a)
siedlisk przyrodniczych,
b)
populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin,
c)
populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub
2)
odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b lub c

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§  4. 
Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:
1)
siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2)
gatunki roślin, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska;
3)
gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK RÓWNINA SZUBIŃSKO-ŁABISZYŃSKA (PLH040029) 3

1) granica pierwszej enklawy obszaru
Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992) 4
X Y
1 2 3
1 570571,12 430634,84
2 570557,11 430635,75
3 570561,89 430671,59
4 570560,33 430690,46
5 570559,18 430704,31
6 570557,11 430729,38
7 570556,10 430742,39
8 570537,66 430768,66
9 570537,27 430764,54
10 570494,20 430761,66
11 570490,41 430755,09
12 570442,64 430747,52
13 570342,25 430670,29
14 570335,56 430667,69
15 570318,03 430720,18
16 570303,19 430763,14
17 570289,56 430784,26
18 570268,68 430804,23
19 570221,95 430834,27
20 570185,20 430853,71
21 570191,47 430841,16
22 570206,25 430812,15
23 570239,21 430740,75
24 570262,59 430691,20
25 570282,11 430621,81
26 570307,09 430563,83
27 570325,89 430517,45
28 570343,83 430470,79
29 570362,90 430422,55
30 570373,95 430407,28
31 570405,45 430366,29
32 570430,99 430332,11
33 570452,44 430353,56
34 570513,95 430415,05
35 570515,65 430412,48
36 570556,59 430424,52
37 570587,65 430433,65
38 570575,99 430575,60
39 570571,12 430634,84

2) granica drugiej enklawy obszaru

Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992) 5
X Y
1 2 3
1 579201,76 422463,46
2 579201,33 422471,93
3 579206,69 422481,45
4 579206,77 422494,02
5 579203,03 422508,97
6 579189,44 422525,62
7 579167,02 422554,16
8 579130,32 422600,70
9 579107,56 422630,26
10 579030,44 422727,43
11 579150,37 422786,55
12 579009,03 423128,68
13 578915,60 423118,82
14 578893,52 423245,89
15 578887,06 423337,62
16 578852,41 423337,28
17 578844,25 423420,52
18 578850,37 423424,94
19 578848,67 423485,76
20 578743,69 423485,08
21 578707,67 423572,05
22 578705,63 423583,94
23 578707,33 423592,44
24 578714,28 423594,77
25 578713,11 423599,23
26 578698,26 423632,12
27 578654,33 423704,90
28 578589,44 423704,56
29 578506,88 423702,18
30 578485,81 423789,49
31 578464,41 423861,86
32 578411,07 423859,82
33 578405,63 423927,43
34 578230,32 423927,43
35 578176,63 423931,37
36 578078,79 423928,11
37 578024,77 423990,63
38 577975,85 424055,86
39 577937,79 424128,91
40 577927,60 424148,95
41 577920,47 424164,58
42 577874,94 424312,37
43 577794,76 424556,66
44 577718,65 424803,99
45 577679,24 424932,08
46 577588,53 425235,82
47 577564,41 425300,03
48 577554,89 425307,51
49 577542,53 425325,13
50 577535,19 425347,94
51 577532,13 425365,61
52 577526,35 425424,38
53 577507,18 425547,13
54 577486,46 425634,90
55 577468,93 425732,54
56 577455,34 425766,85
57 577444,81 425788,59
58 577428,16 425815,10
59 577418,30 425838,73
60 577409,14 425854,51
61 577390,45 425877,27
62 577362,25 425909,55
63 577346,62 425929,59
64 577335,41 425948,62
65 577328,62 425969,69
66 577318,76 426000,94
67 577290,56 426075,01
68 577258,97 426154,17
69 577236,88 426198,34
70 577216,07 426245,66
71 577197,13 426297,89
72 577183,20 426329,48
73 577169,61 426360,74
74 577152,97 426390,30
75 577121,71 426443,30
76 577100,30 426473,20
77 577071,08 426517,71
78 577006,53 426597,21
79 576899,51 426724,95
80 576779,58 426869,35
81 576763,95 426888,38
82 576748,32 426908,08
83 576719,71 426930,70
84 576667,29 426966,05
85 576633,16 426986,77
86 576598,42 427005,67
87 576561,08 427022,55
88 576561,08 426993,98
89 576545,20 426959,58
90 576383,80 426906,67
91 576182,72 426843,17
92 576002,80 426795,54
93 575812,30 426732,04
94 575603,28 426655,31
95 575306,95 426525,67
96 575238,16 426493,92
97 575195,82 426419,83
98 575127,03 426298,12
99 575103,22 426317,70
100 574947,11 426444,70
101 574828,05 426510,85
102 574706,34 426561,12
103 574534,36 426659,02
104 574470,86 426711,93
105 574367,68 426897,14
106 574187,76 427251,68
107 573936,40 427746,46
108 573687,69 428230,65
109 573494,55 428616,94
110 573465,44 428659,27
111 573063,28 428855,06
112 572544,69 429138,17
113 572266,88 429302,21
114 571997,04 429448,46
115 571985,96 429069,99
116 571944,70 429044,78
117 571871,36 429037,91
118 571804,90 429037,91
119 571743,01 429069,99
120 571694,88 429108,96
121 571529,86 429047,07
122 571270,87 428918,73
123 571050,85 428813,30
124 571039,39 428783,50
125 571048,56 428714,74
126 570938,54 428719,33
127 570883,67 428716,34
128 570732,60 428731,76
129 570651,12 428665,69
130 570626,58 428641,81
131 570598,95 428576,79
132 570596,77 428534,34
133 570644,51 428351,21
134 570697,80 428191,77
135 570794,70 428017,79
136 570788,98 427987,40
137 570790,30 427966,70
138 570797,79 427959,21
139 570820,72 427950,86
140 570880,15 427838,08
141 570843,59 427659,70
142 570849,77 427630,77
143 570867,82 427569,41
144 570865,62 427538,14
145 570852,90 427521,37
146 570853,72 427512,15
147 570861,40 427500,28
148 570863,80 427481,81
149 570865,18 427471,19
150 570862,53 427449,61
151 570872,66 427429,79
152 570879,71 427408,64
153 570900,36 427389,60
154 570902,17 427381,34
155 570899,62 427369,37
156 570904,39 427345,75
157 570918,03 427278,27
158 570897,30 427267,70
159 570899,97 427249,20
160 570897,33 427239,51
161 570895,23 427223,23
162 570899,09 427192,38
163 570903,93 427175,65
164 570913,59 427161,11
165 570915,33 427149,21
166 570918,03 427130,72
167 570922,87 427120,59
168 570937,41 427119,27
169 570949,71 427109,13
170 570968,68 427013,12
171 570984,98 426915,78
172 571007,88 426808,75
173 571025,06 426735,20
174 571038,97 426708,93
175 571050,16 426660,76
176 571058,09 426604,38
177 571067,78 426572,67
178 571080,56 426543,60
179 571189,79 426618,48
180 571232,07 426653,71
181 571240,88 426683,66
182 571252,77 426720,66
183 571267,65 426761,50
184 571340,23 426885,32
185 571388,08 426966,94
186 571422,35 427012,24
187 571496,84 427082,22
188 571578,30 427168,57
189 571603,37 427180,49
190 571695,86 427147,46
191 571778,60 427124,69
192 571895,83 427099,01
193 571938,99 427103,85
194 572015,80 427107,70
195 572283,54 427144,85
196 572302,37 427147,46
197 572328,80 427161,04
198 572603,19 427207,80
199 572807,56 426897,72
200 572973,61 426732,99
201 572831,35 426621,56
202 572901,82 426566,06
203 573001,36 426481,94
204 573056,42 426434,81
205 573115,88 426396,05
206 573241,41 426363,90
207 573294,26 426352,44
208 573293,38 426378,43
209 573295,50 426404,20
210 573301,31 426406,18
211 573322,89 426407,06
212 573366,05 426400,01
213 573375,17 426389,00
214 573398,21 426392,53
215 573470,37 426399,20
216 573495,10 426402,66
217 573553,24 426399,13
218 573517,13 426446,26
219 573743,52 426574,43
220 573914,19 426666,39
221 573952,29 426672,21
222 573982,68 426666,49
223 574004,27 426656,80
224 573888,87 426464,76
225 573908,25 426436,57
226 573980,04 426479,29
227 574036,79 426363,73
228 574072,10 426315,45
229 574060,64 426289,90
230 574043,47 426275,81
231 574205,99 426069,23
232 574438,11 425720,84
233 574514,75 425766,65
234 574631,91 425830,51
235 574712,51 425868,83
236 574780,78 425893,94
237 574816,90 425860,90
238 574893,09 425788,23
239 574923,49 425759,16
240 574868,31 425640,93
241 574848,61 425597,95
242 574831,87 425567,56
243 574816,90 425542,02
244 574930,79 425450,79
245 574952,12 425436,75
246 574965,77 425420,01
247 575006,04 425384,32
248 575035,80 425357,47
249 575109,36 425310,78
250 575178,07 425277,75
251 575215,29 425270,19
252 575303,59 425262,33
253 575365,25 425263,07
254 575418,11 425260,57
255 575505,76 425174,68
256 575574,91 425053,56
257 575606,62 425005,11
258 575590,77 424980,88
259 575645,82 424914,81
260 575677,10 424878,26
261 575710,13 424835,09
262 575733,91 424797,21
263 575749,33 424741,28
264 575753,29 424701,64
265 575760,78 424689,74
266 575810,46 424621,66
267 575820,24 424603,42
268 575818,44 424578,73
269 575837,42 424538,23
270 575896,44 424494,18
271 575938,72 424425,03
272 575966,47 424437,37
273 575989,38 424393,32
274 576047,52 424301,71
275 576106,90 424316,88
276 576145,30 424288,05
277 576178,33 424219,78
278 576277,87 424248,41
279 576354,51 424159,88
280 576442,16 424037,00
281 576459,32 424014,74
282 576473,43 423968,73
283 576328,08 423909,71
284 576411,77 423828,22
285 576485,76 423849,81
286 576495,45 423815,89
287 576637,28 423854,21
288 576677,80 423866,10
289 576700,70 423867,42
290 576720,79 423851,93
291 576763,05 423825,93
292 576905,27 423832,43
293 576923,96 423812,93
294 576945,90 423788,54
295 576973,53 423761,73
296 577001,09 423732,65
297 577019,15 423699,61
298 577049,54 423655,57
299 577077,74 423659,56
300 577092,70 423651,16
301 577163,18 423572,32
302 577201,50 423571,44
303 577223,52 423563,95
304 577246,42 423543,25
305 577275,05 423505,37
306 577293,55 423477,62
307 577308,08 423451,64
308 577312,49 423428,73
309 577339,23 423434,22
310 577340,86 423381,40
311 577348,87 423353,27
312 577358,74 423339,14
313 577375,80 423334,26
314 577429,44 423244,06
315 577452,19 423239,18
316 577492,62 423177,71
317 577508,49 423184,28
318 577528,75 423167,55
319 577545,93 423138,48
320 577574,00 423082,67
321 577599,66 422987,84
322 577635,01 422900,53
323 577648,99 422858,79
324 577656,92 422802,41
325 577796,57 422841,52
326 577901,18 422869,63
327 577917,24 422851,64
328 577937,97 422812,63
329 577963,57 422754,73
330 577971,49 422719,99
331 577980,02 422690,73
332 578005,62 422613,32
333 578026,90 422567,21
334 578054,44 422539,57
335 578076,93 422507,27
336 578094,00 422446,32
337 578113,50 422358,55
338 578131,18 422272,61
339 578143,79 422223,43
340 578153,75 422195,03
341 578175,67 422165,95
342 578208,60 422098,63
343 578220,70 422071,27
344 578238,27 422032,98
345 578496,94 422098,38
346 578564,59 422162,56
347 578673,88 422200,72
348 578788,36 422242,35
349 578880,30 422259,70
350 578925,40 422238,88
351 578980,91 422245,82
352 579083,25 422303,07
353 579152,64 422322,15
354 579232,93 422378,16
355 579201,76 422463,46

3) granica trzeciej enklawy obszaru

Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992) 6
X Y
1 2 3
1 584746,76 410939,77
2 584702,86 411057,55
3 584658,79 411175,79
4 584621,34 411272,43
5 584600,81 411343,10
6 584585,71 411411,35
7 584582,08 411461,49
8 584582,69 411491,69
9 584572,42 411533,36
10 584585,10 411697,05
11 584595,98 411825,70
12 584600,20 411903,62
13 584608,66 412002,07
14 584611,68 412048,58
15 584615,91 412112,60
16 584618,74 412113,49
17 584611,49 412121,65
18 584309,32 412039,24
19 584182,95 412165,60
20 583869,79 412550,19
21 583693,98 412698,53
22 583347,85 413088,61
23 583056,67 413374,30
24 583051,17 413462,21
25 583007,22 413649,00
26 582952,28 413846,79
27 582930,30 413967,66
28 582970,44 414072,00
29 582963,39 414082,30
30 582938,59 414107,02
31 582893,29 414112,46
32 582863,62 414112,84
33 582832,89 414122,73
34 582761,01 414159,57
35 582738,06 414175,28
36 582729,60 414187,96
37 582716,32 414186,15
38 582677,66 414189,77
39 582666,64 414194,36
40 582656,56 414203,91
41 582646,96 414221,74
42 582637,82 414231,34
43 582614,51 414248,25
44 582590,74 414254,19
45 582565,14 414263,34
46 582430,29 414322,31
47 582408,34 414325,51
48 582388,23 414324,59
49 582266,33 414317,82
50 582208,96 414315,45
51 582133,45 414314,80
52 582059,07 414321,39
53 581982,45 414331,71
54 581924,47 414343,19
55 581815,75 414374,60
56 581772,86 414391,51
57 581766,82 414352,25
58 581766,82 414335,34
59 581761,05 414296,25
60 581721,74 414310,42
61 581697,97 414330,08
62 581687,14 414325,63
63 581666,39 414305,04
64 581640,83 414290,76
65 581644,49 414273,85
66 581611,57 414255,11
67 581596,03 414261,97
68 581551,23 414248,71
69 581527,46 414290,31
70 581492,51 414290,76
71 581451,58 414288,94
72 581435,12 414306,31
73 581412,94 414296,22
74 581393,07 414317,73
75 581370,21 414343,33
76 581326,78 414343,33
77 581314,42 414320,84
78 581307,78 414318,43
79 581249,03 414355,43
80 581230,33 414422,87
81 581207,18 414602,71
82 581166,16 414756,15
83 581168,89 414775,35
84 581135,25 414772,58
85 581079,48 414767,09
86 581043,36 414764,80
87 581008,62 414760,23
88 580975,25 414757,49
89 580970,43 414775,42
90 580961,08 414768,92
91 580807,94 414784,00
92 580709,65 414787,89
93 580682,23 414792,23
94 580699,02 414762,03
95 580673,20 414761,54
96 580634,65 414763,95
97 580631,07 414759,27
98 580606,15 414722,13
99 580592,74 414706,25
100 580578,07 414696,31
101 580559,95 414687,70
102 580546,35 414682,72
103 580533,80 414686,41
104 580518,27 414697,21
105 580509,66 414710,80
106 580506,49 414728,47
107 580510,11 414745,68
108 580514,65 414762,44
109 580524,61 414786,00
110 580541,41 414800,54
111 580549,98 414809,56
112 580528,23 414871,62
113 580507,85 414923,26
114 580488,82 414975,36
115 580472,86 415022,16
116 580463,73 415064,68
117 580447,60 415059,16
118 580429,48 415128,02
119 580431,75 415142,51
120 580433,56 415163,35
121 580437,18 415194,16
122 580438,54 415233,11
123 580440,35 415260,75
124 580510,11 415264,37
125 580530,05 415279,77
126 580542,28 415302,42
127 580555,41 415316,47
128 580565,83 415314,66
129 580575,80 415351,35
130 580588,48 415375,81
131 580596,64 415398,46
132 580601,14 415417,68
133 580606,60 415426,55
134 580619,29 415431,98
135 580663,15 415473,92
136 580781,01 415584,19
137 580788,70 415603,27
138 580762,89 415732,32
139 580741,11 415994,51
140 580733,04 416337,48
141 580644,27 416365,72
142 580587,79 416619,92
143 580503,05 416607,82
144 580422,35 416922,54
145 580394,54 417203,73
146 580111,67 417104,11
147 579744,49 416987,10
148 579755,12 416957,36
149 579765,51 416922,24
150 579777,87 416891,07
151 579785,30 416867,32
152 579792,72 416841,59
153 579798,16 416805,97
154 579811,02 416767,87
155 579831,80 416740,66
156 579851,10 416720,87
157 579853,57 416697,62
158 579851,10 416659,52
159 579840,71 416633,79
160 579841,20 416602,13
161 579851,59 416559,08
162 579864,95 416533,85
163 579870,39 416513,07
164 579869,40 416480,42
165 579861,49 416458,65
166 579844,67 416436,39
167 579826,36 416408,68
168 579817,46 416384,93
169 579813,00 416348,32
170 579816,47 416312,20
171 579836,75 416292,91
172 579859,01 416269,16
173 579878,80 416253,33
174 579906,02 416248,87
175 579933,72 416243,43
176 579960,44 416228,59
177 579972,31 416210,78
178 579972,81 416190,49
179 579957,97 416157,84
180 579935,70 416139,04
181 579908,99 416105,39
182 579877,82 416084,12
183 579869,90 416053,94
184 579872,37 416009,91
185 579883,75 415976,76
186 579858,91 415847,51
187 579868,01 415799,73
188 579964,55 415728,38
189 579981,35 415706,01
190 579998,34 415683,41
191 580048,32 415628,13
192 580081,81 415591,39
193 580090,09 415580,03
194 580104,50 415535,03
195 580117,75 415541,04
196 580139,73 415550,93
197 580147,59 415451,58
198 580141,74 415406,26
199 580123,75 415281,70
200 580127,52 415219,81
201 580130,60 415197,83
202 580126,96 415167,30
203 580136,07 415142,06
204 580179,60 415070,23
205 580187,03 415043,30
206 580163,87 414973,82
207 580141,43 414976,86
208 580123,52 414975,26
209 580084,46 414908,15
210 580073,31 414869,98
211 580070,37 414839,44
212 580070,62 414795,52
213 580063,81 414777,88
214 580096,55 414728,77
215 580101,56 414576,12
216 580096,55 414348,41
217 580081,54 414290,85
218 580074,03 414260,82
219 580121,58 414218,28
220 580131,59 414108,18
221 580181,63 413895,48
222 580209,16 413802,89
223 580279,23 413637,73
224 580409,35 413510,11
225 580604,53 413457,56
226 580689,62 413437,54
227 580714,64 413334,95
228 580732,16 413289,90
229 580744,67 413292,41
230 580782,20 413407,52
231 580807,23 413450,06
232 580858,44 413404,23
233 580871,40 413404,74
234 580955,38 413358,35
235 581019,39 413325,46
236 581073,63 413302,85
237 581112,18 413276,13
238 581166,93 413258,15
239 581247,84 413208,60
240 581221,41 413132,25
241 581196,16 413060,02
242 581175,61 412996,59
243 581183,24 412969,58
244 581197,92 412960,18
245 581213,19 412940,80
246 581252,83 412924,98
247 581418,73 412831,57
248 581415,80 412796,92
249 581423,25 412780,96
250 581451,62 412756,99
251 581426,37 412744,66
252 581408,16 412727,04
253 581408,16 412706,48
254 581416,97 412681,82
255 581426,96 412665,37
256 581451,03 412641,30
257 581459,26 412627,20
258 581458,08 412603,71
259 581461,11 412585,13
260 581466,30 412568,47
261 581478,05 412551,44
262 581472,13 412538,09
263 581480,40 412509,75
264 581485,10 412463,35
265 581469,24 412440,45
266 581476,29 412429,88
267 581507,41 412412,26
268 581522,68 412374,68
269 581511,52 412362,93
270 581499,37 412361,34
271 581503,89 412341,20
272 581525,03 412323,00
273 581553,81 412335,33
274 581574,36 412347,66
275 581586,11 412341,20
276 581599,03 412332,98
277 581594,91 412314,78
278 581589,63 412280,71
279 581583,76 412231,38
280 581574,69 412191,61
281 581579,06 412176,77
282 581593,13 412164,55
283 581607,80 412167,56
284 581619,76 412170,02
285 581638,37 412173,83
286 581644,83 412188,51
287 581631,33 412247,83
288 581639,55 412255,46
289 581640,67 412268,85
290 581647,77 412280,13
291 581644,78 412309,51
292 581661,86 412344,73
293 581677,47 412370,10
294 581690,64 412396,41
295 581689,46 412412,26
296 581668,20 412426,24
297 581682,42 412465,70
298 581679,92 412494,34
299 581696,49 412545,79
300 581704,73 412571,41
301 581721,76 412549,10
302 581732,92 412522,08
303 581751,13 412500,94
304 581775,79 412472,16
305 581786,95 412447,50
306 581828,06 412401,10
307 581866,23 412351,77
308 581887,38 412305,25
309 581911,45 412274,25
310 581926,45 412233,73
311 581940,29 412212,25
312 581957,85 412184,99
313 581953,74 412166,78
314 581965,48 412138,01
315 581977,23 412130,96
316 582000,72 412137,42
317 582016,04 412141,24
318 582023,62 412131,55
319 582029,49 412114,52
320 582034,19 412092,79
321 582034,74 412066,21
322 582071,78 411908,97
323 582087,04 411907,80
324 582095,52 411851,29
325 582106,42 411828,52
326 582157,79 411857,42
327 582164,56 411856,12
328 582176,31 411844,96
329 582182,18 411823,82
330 582166,33 411807,38
331 582153,28 411794,42
332 582160,45 411786,23
333 582172,79 411786,23
334 582211,53 411817,91
335 582223,29 411824,41
336 582240,32 411813,84
337 582242,67 411830,28
338 582229,75 411850,25
339 582188,10 411989,01
340 582185,71 412006,46
341 582196,28 412029,95
342 582213,31 412054,62
343 582275,56 412010,57
344 582325,28 411969,77
345 582347,20 411954,19
346 582346,62 411902,51
347 582353,36 411842,04
348 582360,12 411711,65
349 582367,88 411571,33
350 582370,11 411498,47
351 582365,49 411381,61
352 582366,00 411289,99
353 582352,49 411141,42
354 582255,00 411134,37
355 582221,22 411096,18
356 582204,50 411088,56
357 582163,39 411087,39
358 582145,97 411055,33
359 582122,20 410909,05
360 581994,20 410926,12
361 581975,46 410925,89
362 581912,63 410541,82
363 581859,77 410230,56
364 581811,62 409980,39
365 581840,98 409943,39
366 581877,39 409875,27
367 581887,37 409863,52
368 581988,28 409889,82
369 582097,11 409915,42
370 582434,89 409994,89
371 582897,47 410103,71
372 582921,55 410103,71
373 583037,24 410092,56
374 583153,39 410078,62
375 583268,63 410063,19
376 583312,67 410064,95
377 583325,00 410072,00
378 583339,10 410088,45
379 583443,09 410175,90
380 583569,89 410291,64
381 583631,56 410303,97
382 583670,32 410311,61
383 583692,05 410313,37
384 583741,96 410301,04
385 583971,46 410240,22
386 584072,01 410211,11
387 584158,02 410203,52
388 584161,96 410203,17
389 584183,29 410198,60
390 584236,05 410187,30
391 584307,49 410176,72
392 584340,89 410172,26
393 584347,17 410171,43
394 584347,39 410171,18
395 584388,99 410164,22
396 584430,24 410154,22
397 584459,02 410142,47
398 584616,40 410110,17
399 584664,72 410102,63
400 584694,51 410095,56
401 584707,11 410102,48
402 584722,69 410118,98
403 584730,33 410138,95
404 584750,60 410196,70
405 584782,01 410280,05
406 584797,71 410324,15
407 584703,49 410343,47
408 584746,37 410518,64
409 584810,98 410508,41
410 584814,02 410595,95
411 584812,50 410678,72
412 584802,32 410790,73
413 584746,76 410939,77

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK RÓWNINA SZUBIŃSKO-ŁABISZYŃSKA (PLH040029)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK RÓWNINA SZUBIŃSKO-ŁABISZYŃSKA (PLH040029)

Lp. Kod1) Nazwa
1 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
2 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)
3 6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
4 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
5 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
6 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe
7 91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)
8 9110 Ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti petraeae)
1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

ZAŁĄCZNIK Nr  4

GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK RÓWNINA SZUBIŃSKO-ŁABISZYŃSKA (PLH040029)

Lp. Nazwa polska Nazwa naukowa
1 leniec bezpodkwiatkowy Thesium ebracteatum
2 starodub łąkowy Angelica palustris (= Ostericum palustre)

ZAŁĄCZNIK Nr  5

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK RÓWNINA SZUBIŃSKO-ŁABISZYŃSKA (PLH040029)

Lp. Nazwa polska Nazwa naukowa Populacja objęta ochroną
1 kumak nizinny Bombina bombina osiadła
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).
3 Specjalny obszar ochrony siedlisk Równina Szubińsko-Łabiszyńska (PLH040029) składa się z trzech powiązanych funkcjonalnie enklaw.
4 Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5art. 3 ust. 5ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 oraz z 2021 r. poz. 922 i 1641).
5 Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5art. 3 ust. 5ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 oraz z 2021 r. poz. 922 i 1641).
6 Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5art. 3 ust. 5ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 oraz z 2021 r. poz. 922 i 1641).

Zmiany w prawie

MF: E-Czynny żal w sprawach karno-skarbowych wciąż możliwy

Resort finansów zwraca uwagę, że zmiany w art. 16 par. 4 kodeksu karnego skarbowego, wprowadzone ustawą o doręczeniach elektronicznych, nie modyfikują treści merytorycznej przewidzianych tam regulacji. Oznacza to, że złożenie czynnego żalu drogą elektroniczną (np. e-PUAP, e-Urząd Skarbowy) od 5 października 2021 roku pozostaje skuteczne.

Krzysztof Koślicki 14.10.2021
Wyrok o wyższości polskiej konstytucji nad prawem unijnym opublikowany

W Dzienniku Ustaw opublikowany został we wtorek po południu wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 7 października, który stwierdza, że wyłączną właściwością TSUE jest interpretacja norm prawa unijnego, zaś TK ma ostatnie słowo w zakresie standardów konstytucyjnych, w tym w sprawach powoływania sędziów i ich kadencji. Wyrok jest komentowany jako krok w stronę wyjścia Polski z UE.

Krzysztof Sobczak 12.10.2021
Ustawa uchwalona - będzie można przejąć skład podatkowy

Senat przyjął w piątek nowelizację przepisów ustawy o podatku akcyzowym. Głównym celem zmian jest wprowadzenie zasady, która umożliwi kontynuację działalności prowadzonej w składzie podatkowym w przypadku rezygnacji z prowadzenia tej działalności przez dotychczasowy podmiot prowadzący skład podatkowy. Zmiany zostały przyjęte bez poprawek.

Krzysztof Koślicki 08.10.2021
Nowy wzór deklaracji VAT-26 już obowiązuje

Ministerstwo Finansów przypomniało w czwartek, że od 1 października obowiązuje nowy wzór deklaracji VAT-26. Muszą go stosować podatnicy VAT, którzy zamierzają odliczać cały podatek od paliwa i wydatków związanych z samochodami używanymi z ramach działalności gospodarczej.

Krzysztof Koślicki 07.10.2021
Zmiany w ustawie o odnawialnych źródłach energii z podpisem prezydenta

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii, która zawiera m.in. rozwiązanie, które pozwoli Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przekazywać grunty rolne z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa pod OZE w trybie bezprzetargowym m.in. spółkom Skarbu Państwa. Nowe prawo ma pobudzić sektor odnawialnych źródeł w Polsce.

Krzysztof Sobczak 05.10.2021
Listy do podatników będą teraz pisać maszyny

Od 5 października obowiązują nowe zasady komunikacji między podatnikami a skarbówką. Fiskus może teraz wysyłać pisma, które przygotuje automat. Generowana automatycznie korespondencja nie będzie musiała być podpisana przez urzędnika. Z jednej strony to uproszczenie, jednak – jak zaznaczają eksperci – może to skomplikować procedury

Krzysztof Koślicki 05.10.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.1716

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Specjalny obszar ochrony siedlisk Równina Szubińsko-Łabiszyńska (PLH040029).
Data aktu: 02/09/2021
Data ogłoszenia: 17/09/2021
Data wejścia w życie: 02/10/2021