Szczegółowy wykaz składników wyposażenia statku, których zakup jest refinansowany, oraz ich liczby przypadającej na jeden statek.

Dz.U.20.753
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 22 kwietnia 2020 r.
w sprawie szczegółowego wykazu składników wyposażenia statku, których zakup jest refinansowany, oraz ich liczby przypadającej na jeden statek
Na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o wsparciu finansowym armatorów śródlądowych, Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym (Dz. U. poz. 1901 oraz z 2020 r. poz. 284) zarządza się, co następuje:
§  1.  Refinansuje się zakup następujących składników wyposażenia statku:
1) automatycznie nadmuchiwanej kamizelki ratunkowej dla osoby regularnie przebywającej na pokładzie statku;
2) zbiorowego środka ratunkowego;
3) radiotelefonu VHF;
4) sprzętu Automatycznego Systemu Identyfikacji Statków (AIS) śródlądowego;
5) urządzenia AIS pilot plug (wtyczki pilotowej);
6) sprzętu ECDIS śródlądowego;
7) radarowego sprzętu nawigacyjnego;
8) wskaźnika skrętu (wskaźnika prędkości kątowej statku) lub autopilota albo urządzenia zintegrowanego posiadającego funkcje wskaźnika skrętu (wskaźnika prędkości kątowej statku) i autopilota;
9) kamery do skracania strefy ograniczonej widoczności ze sterówki.
§  2.  Liczba składników wyposażenia statku przypadających na jeden statek, których zakup się refinansuje, wynosi:
1) 4 - w przypadku składnika, o którym mowa w § 1 pkt 1;
2) 1 - w przypadku składników, o których mowa w § 1 pkt 2-8;
3) 2 - w przypadku składnika, o którym mowa w § 1 pkt 9.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - żegluga śródlądowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2262).

Zmiany w prawie

Zaliczki na PIT później

Przepisy tarczy antykryzowej przesunęły termin wpłaty przez płatników zaliczek na PIT za marzec i kwiecień na 1 czerwca. Jak się właśnie okazało, resort finansów daje na rozliczenie PIT jeszcze więcej czasu. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w piątek projekt specjalnego rozporządzenia.

Krzysztof Koślicki 29.05.2020
Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.753

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Szczegółowy wykaz składników wyposażenia statku, których zakup jest refinansowany, oraz ich liczby przypadającej na jeden statek.
Data aktu: 22/04/2020
Data ogłoszenia: 27/04/2020
Data wejścia w życie: 12/05/2020