Ustalenie, zmiana i znoszenie urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 27 grudnia 2005 r.
w sprawie ustalenia, zmiany i znoszenia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141) zarządza się, co następuje:
§  1.
Ustala się urzędowe nazwy miejscowości określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2.
Zmienia się urzędowe nazwy miejscowości określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3.
Znosi się urzędowe nazwy miejscowości określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  4.
Ustala się urzędowe nazwy obiektów fizjograficznych:
1)
w województwie dolnośląskim, w powiecie trzebnickim, w gminie Wisznia Mała na "Wiszniak, wzgórze (-a)";
2)
w województwie mazowieckim, w powiecie płońskim, w gminie Nowe Miasto na "Zalew Nowomiejski, sztuczny zbiornik wodny (-u -ego)";
3)
w województwie opolskim, w powiecie nyskim, w gminie Paczków na "Zalew Paczkowski, sztuczny zbiornik wodny (-u -ego)".
§  5.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.
______

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 220, poz. 1897).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

WYKAZ USTALONYCH URZĘDOWYCH NAZW MIEJSCOWOŚCI

Lp. Województwo, powiat, gmina Ustalone nazwy miejscowości Drugi przypadek deklinacji, forma przymiotnika
1 2 3 4
DOLNOŚLĄSKIE
trzebnicki
1. Wisznia Mała Biskupice, osada -ic
2. Cienin, osada -a
3. Raków, osada -owa
KUJAWSKO-POMORSKIE
golubsko-dobrzyński
4. Radomin Szafarnia-Pólka, kolonia wsi Szafarnia -ni -ek
LUBELSKIE
łęczyński
5. Spiczyn Charlęż-Kolonia, część wsi Charlęż -a -nii
radzyński
6. Wohyń Branica-Kolonia, wieś -y -nii,

branicki

tomaszowski
7. Ulhówek Korczmin-Osada, osada -a -y
ŁÓDZKIE
kutnowski
8. Żychlin Marianka, wieś -i,

mariankowski

łaski
9. Łask Ostrów-Osiedle, wieś -owa -a,

ostrowski

10. Teodory-Osiedle, wieś -ów -a,

teodorowski

łowicki
11. Zduny Młyn Strugienicki, część wsi Strugienice -a -ego
12. Rząśno Drugie, część wsi Rząśno -a -ego
13. Węgielnica, część wsi Złaków Kościelny -y
14. Zduny-Wieś, część wsi Zduny Zdun-Wsi
MAŁOPOLSKIE
myślenicki
15. Siepraw Gajówki, przysiółek wsi Siepraw -ek
16. Kobylak, przysiółek wsi Zakliczyn -a
17. Kolonia, przysiółek wsi Czechówka -nii
18. Łany, przysiółek wsi Siepraw -ów
19. Psiara, przysiółek wsi Siepraw -y
20. Wądoły, przysiółek wsi Siepraw -ów
21. Zagrody, przysiółek wsi Zakliczyn -ród
suski
22. Zawoja Barankowa, przysiółek wsi Zawoja -ej
23. Barańce, przysiółek wsi Zawoja -ów
24. Beskid, przysiółek wsi Zawoja -u
25. Bielasy, przysiółek wsi Zawoja -ów
26. Bory, przysiółek wsi Zawoja -ów
27. Bubiaki, przysiółek wsi Zawoja -ów
28. Bubiakowa, przysiółek wsi Zawoja -ej
29. Budowna, przysiółek wsi Skawica -ej
30. Buki, przysiółek wsi Zawoja -ów
31. Burdyle, przysiółek wsi Zawoja -i
32. Centrum, przysiółek wsi Zawoja Centrum
33. Cyrchel, osada wsi Zawoja -chli
34. Cyrhel, przysiółek wsi Zawoja -hli
35. Dolina, przysiółek wsi Zawoja -y
36. Frontowo, część wsi Skawica -a
37. Giertugowa, przysiółek wsi Zawoja -ej
38. Górnica, przysiółek wsi Zawoja -y
39. Granica, przysiółek wsi Zawoja -y
40. Gronik, przysiółek wsi Zawoja -a
41. Kamieńce, przysiółek wsi Zawoja -cy
42. Kąkolowa, przysiółek wsi Zawoja -ej
43. Kiczorka, przysiółek wsi Zawoja -i
44. Kiecka, przysiółek wsi Zawoja -i
45. Kijakowa, przysiółek wsi Zawoja -ej
46. Kobiele, przysiółek wsi Zawoja -i
47. Kolisty Groń, przysiółek wsi Zawoja -ego -nia
48. Koszorek, przysiółek wsi Zawoja -rka
49. Kowalowa, przysiółek wsi Zawoja -ej
50. Kukle, przysiółek wsi Zawoja -i
51. Kuklowa, przysiółek wsi Zawoja -ej
52. Kwiatek, przysiółek wsi Zawoja -tka
53. Lachy, przysiółek wsi Zawoja -ów
54. Limów, część wsi Skawica -owa
55. Magurka, przysiółek wsi Zawoja -rki
56. Malicka, przysiółek wsi Skawica -iej
57. Maliny, przysiółek wsi Zawoja -in
58. Marki, przysiółek wsi Zawoja -ek
59. Masówka, przysiółek wsi Zawoja -i
60. Mazurowy Potok, przysiółek wsi Zawoja -ego -u
61. Mleczna, przysiółek wsi Zawoja -ej
62. Morawy, przysiółek wsi Zawoja -aw
63. Można, przysiółek wsi Zawoja -ej
64. Mylne Młaki, przysiółek wsi Zawoja -ych Młak
65. Na Biskupce, przysiółek wsi Skawica Na Biskupce
66. Na Dzwonku, przysiółek wsi Skawica Na Dzwonku
67. Na Madejce, przysiółek wsi Skawica Na Madejce
68. Nowe Osiedle, przysiółek wsi Zawoja -ego -a
69. Obłapiana, przysiółek wsi Zawoja -ej
70. Obłaźna, przysiółek wsi Zawoja -ej
71. Ogon, przysiółek wsi Zawoja -a
72. Pająkówka, przysiółek wsi Zawoja -i
73. Pasieka, przysiółek wsi Zawoja -i
74. Petułowa, przysiółek wsi Zawoja -ej
75. Płasonie, przysiółek wsi Zawoja -ów
76. Pod Brzegiem, część wsi Zawoja Pod Brzegiem
77. Pod Grapą, przysiółek wsi Skawica Pod Grapą
78. Pod Grapą, przysiółek wsi Zawoja Pod Grapą
79. Pod Grapą, przysiółek wsi Zawoja Pod Grapą
80. Pod Polaną, przysiółek wsi Skawica Pod Polaną
81. Pod Polaną, przysiółek wsi Zawoja Pod Polaną
82. Podgórze, przysiółek wsi Zawoja -a
83. Podpolice, przysiółek wsi Zawoja -ic
84. Podryżowana, część wsi Zawoja -ej
85. Podsot, przysiółek wsi Zawoja -u
86. Podświaniarka, przysiółek wsi Zawoja -i
87. Polaki, przysiółek wsi Zawoja -ów
88. Polana, przysiółek wsi Zawoja -y
89. Sitarka, przysiółek wsi Skawica -i
90. Sitarze, przysiółek wsi Zawoja -ów
91. Skupnie, przysiółek wsi Zawoja -ów
92. Stonów, osada wsi Zawoja -owa
93. Surzyny, przysiółek wsi Zawoja -ów
94. Szczurkówka, przysiółek wsi Zawoja -i
95. Śmietany, przysiółek wsi Zawoja -ów
96. Średnie, przysiółek wsi Zawoja -ego
97. Świniarka, przysiółek wsi Zawoja -i
98. Toczki, przysiółek wsi Zawoja -ów
99. Topory, przysiółek wsi Zawoja -ów
100. Trybały, przysiółek wsi Zawoja -ów
101. Trzebuniaki, przysiółek wsi Zawoja -ów
102. U Ficków Dolnych, część wsi Skawica U Ficków Dolnych
103. U Kani, przysiółek wsi Skawica U Kani
104. U Kowali, przysiółek wsi Skawica U Kowali
105. U Rusina, przysiółek wsi Skawica U Rusina
106. U Sarleja, przysiółek wsi Skawica U Sarleja
107. U Sołtysa, przysiółek wsi Skawica U Sołtysa
108. U Zaręby, przysiółek wsi Skawica U Zaręby
109. W Potoku, przysiółek wsi Zawoja W Potoku
110. Wartowa, przysiółek wsi Zawoja -ej
111. Warzechówka, przysiółek wsi Zawoja -i
112. Za Groniem, przysiółek wsi Zawoja Za Groniem
113. Za Madejką, przysiółek wsi Zawoja Za Madejką
114. Za Polaną, przysiółek wsi Zawoja Za Polaną
115. Za Wodą, przysiółek wsi Zawoja Za Wodą
116. Zabór, przysiółek wsi Zawoja -oru
117. Zające, przysiółek wsi Zawoja -ów
118. Zakamień, przysiółek wsi Zawoja -nia
119. Zakopaniec, przysiółek wsi Zawoja -ńca
120. Zaręby, przysiółek wsi Zawoja -ów
121. Zemliki, przysiółek wsi Zawoja -ów
122. Zielone Osiedle, przysiółek wsi Zawoja -ego -a
MAZOWIECKIE
ciechanowski
123. Grudusk Borzuchowo-Daćbogi, przysiółek wsi Purzyce-Trojany -owa -ów
płoński
124. Załuski Naborowo-Parcele, wieś -owa -li,

naborowski

zwoleński
125. Tczów Rawica-Kolonia, wieś -y -nii,

rawicki

126. Rawica Stara, wieś -y -ej,

rawicki

żyrardowski
127. Puszcza Mariańska Grabie, część wsi Bartniki -a
128. Zabudziska, część wsi Bartniki -isk
OPOLSKIE
prudnicki
129. Prudnik Moszczanka-Kolonia, kolonia -i -nii
PODKARPACKIE
leżajski
130. Leżajsk Folwark-Lizaki, część wsi Wierzawice -u -ów
131. Na Ozerze, część wsi Dębno Na Ozerze
132. Zagrody, część wsi Przychojec -ród
ropczycko-sędziszowski
133. Sędziszów Małopolski Budy, przysiółek wsi Zagorzyce Bud
134. Dutkówka, część wsi Szkodna -i
135. Gnypówka, część wsi Szkodna -i
136. Kolonia, przysiółek wsi Będziemyśl -nii
137. Koniec, część wsi Czarna Sędziszowska -ńca
138. Łysa Góra, część wsi Czarna Sędziszowska -ej -y
139. Majchrówka, część wsi Zagorzyce -i
140. Malinówka, przysiółek wsi Wolica Piaskowa -i
141. Na Górach, przysiółek wsi Zagorzyce Na Górach
142. Ochałówka, część wsi Zagorzyce -i
143. Pasieka, część wsi Czarna Sędziszowska -i
144. Plackówka, część wsi Szkodna -i
145. Podleśnictwo, część wsi Czarna Sędziszowska -a
146. Poklasne, część wsi Zagorzyce -ego
147. Popowiec, część wsi Wolica Piaskowa -wca
148. Ratajówka, część wsi Zagorzyce -i
149. Rogówka, część wsi Zagorzyce -i
150. Sołtystwo, część wsi Szkodna -a
151. Szymankówka, część wsi Szkodna -i
PODLASKIE
białostocki
152. Gródek Gródek-Kolonia, kolonia -dka -nii
hajnowski
153. Hajnówka Nieznany Bór, osada -ego -oru
moniecki
154. Mońki Dudki-Kolonia, wieś -ów -nii,

dudkowski

POMORSKIE
chojnicki
155. Czersk Rytel-Dworzec, kolonia -tla -rca
156. Rytel-Nadleśnictwo, kolonia -tla -a
starogardzki
157. Starogard Gdański Osiedle Leśne, część wsi Koteże -a -ego
158. Osiedle Letnisko, cześć wsi Siwiałka -a -a
159. Osiedle nad Jeziorem, część wsi Rokocin -a nad Jeziorem
160. Osiedle Piaski, część wsi Dąbrówka -a -ów
161. Osiedle Polanki, część wsi Rokocin -a -nek
162. Osiedle Północne, część wsi Dąbrówka -a -ego
163. Osiedle Słoneczne, część wsi Rokocin -a -ego
sztumski
164. Mikołajki Pomorskie Kołoząb Mały, przysiółek -zębu -ego
165. Stary Targ Jurkowice Drugie, przysiółek wsi Jurkowice -ic -ich
166. Jurkowice Pierwsze, osada wsi Jurkowice -ic -ych
ŚWIĘTOKRZYSKIE
kielecki
167. Masłów Dąbrowa-Osiedle, przysiółek wsi Dąbrowa -y -a
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
iławski
168. Iława Kamień Duży, wieś -nia -ego, kamieński
169. Kamień Mały, wieś -nia -ego, kamieński
170. Sarnówek, osada -wka
171. Lubawa Kołodziejki, osada -jek
mrągowski
172. Piecki Strzałowo, część wsi Lipowo -a
nidzicki
173. Janowo Ulesie, osada -a
olsztyński
174. Gietrzwałd Łopkajny, kolonia -ajn
175. Nowy Młyn, osada -ego -a
piski
176. Biała Piska Klarewo, osada -a
WIELKOPOLSKIE
gostyński
177. Piaski Bodzewko Drugie, wieś -a -ego, bodzewski
178. Bodzewko Pierwsze, wieś -a -ego, bodzewski
ostrowski
179. Przygodzice Topola-Osiedle, część wsi Topola Wielka -li -a
ZACHODNIOPOMORSKIE
gryfiński
180. Stare Czarnowo Sosnówko, osada -wka
wałecki
181. Mirosławiec Gniewosz, osada -a

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

WYKAZ ZMIENIONYCH URZĘDOWYCH NAZW MIEJSCOWOŚCI

Lp. Województwo, powiat, gmina Zmienione nazwy miejscowości Drugi przypadek deklinacji,

forma przymiotnika

nazwa dotychczasowa nazwa zmieniona
1 2 3 4 5
DOLNOŚLĄSKIE
kłodzki
1. Nowa Ruda Bytkowice, wieś Bytkowice, przysiółek wsi Krajanów -ic
2. Rzędzina, wieś Rzędzina, przysiółek wsi Włodowice -y
3. Wyrębina, wieś Wyrębina, przysiółek wsi Bartnica -y
oleśnicki
4. Dobroszyce Olędry, przysiółek wsi Białe Błoto Holendry, przysiółek wsi Białe Błoto -ów
trzebnicki
5. Zawonia Grochowa, przysiółek Grochowa, wieś -ej,

grochowski

6. Pstrzejowice, przysiółek Pstrzejowice, wieś -ic,

pstrzejowicki

7. Radłów, przysiółek Radłów, wieś -owa,

radłowski

8. Stanięcice, przysiółek Stanięcice, wieś -ic,

stanięcicki

9. Złotówek, przysiółek Złotówek, wieś -wka,

złotówecki

10. Żmigród Kliszkowiczki, przysiółek Kliszkowice Małe, przysiółek -ic -ych
wałbrzyski
11. Walim Dołki, część wsi Jugowice Jugowice, wieś -ic,

jugowicki

12. Niedźwiedzice, wieś Niedźwiedzica, wieś -y,

niedźwiedzicki

13. Nowa Wioska, część wsi Dziećmorowice Nowa Wieś, część wsi Dziećmorowice -ej Wsi
wołowski
14. Brzeg Dolny Żerkówek, przysiółek Żerkówek, wieś -wka,

żerkówecki

15. Wołów Stróża, wieś Straża, wieś -y,

strażecki

wrocławski
16. Żórawina Brzeście, przysiółek wsi Węgry Brzeście, wieś -a,

brzeski

17. Marcinkowice, przysiółek wsi Węgry Warcinkowice, przysiółek wsi Brzeście -ic
18. Marzęcice, przysiółek wsi Węgry Marzęcice, przysiółek wsi Brzeście -ic
19. Mędlów, wieś Mędłów, wieś -owa,

mędłowski

20. Zagródki, osada Zagródki, wieś -dek,

zagródecki

ząbkowicki
21. Złoty Stok Laski, wieś Laski, wieś -ek,

lasecki

złotoryjski
22. Złotoryja Wilków, osiedle Wilków-Osiedle, osiedle -owa -a
KUJAWSKO-POMORSKIE
golubsko-dobrzyński
23. Radomin Bogumiłki, wieś Rętwiny-Bogumiłki, kolonia wsi Rętwiny -in -ek
24. Frankowo Dulskie, kolonia Dulsk-Frankowo, kolonia -a -a
25. Plebanka, kolonia Płonne-Plebanka, kolonia -ego -i
26. Spiczyny, kolonia Dulsk-Spiczyny, kolonia -a -yn
inowrocławski
27. Kruszwica Różniaty, wieś Różniaty, wieś -niat,

rożniatowski

radziejowski
28. Dobre Szczebletowo, wieś Szczeblotowo, wieś -a,

szczeblotowski

wąbrzeski
29. Wąbrzeźno Rozgarty, wieś Rozgard, wieś -u,

rozgardzki

LUBELSKIE
bialski
30. Sosnówka Kruszyna, kolonia Kruszyna, część wsi Przechód -y
31. Pieńki, wieś Pieńki, część wsi Żeszczynka -ów
32. Żuława, kolonia Żuława, część wsi Żeszczynka -y
33. Zalesie Nowe Mokrany, wieś Mokrany Nowe, wieś -an -ych,

mokrański

34. Stare Mokrany, wieś Mokrany Stare, wieś -an -ych,

mokrański

biłgorajski
35. Księżpol Cegielnia, osada Cegielnia-Markowicze, osada -ni -icz
36. Potok Górny Potok Górny Drugi, wieś Potok Górny, wieś -a -ego,

potocki

37. Potok Górny Pierwszy, wieś Potok Górny, wieś -a -ego,

potocki

chełmski
38. Sawin Borki, część wsi Wólka Petryłowska Wólka Petryłowska, wieś -i -ej,

wolański

39. Brzezina, część wsi Sawin Sawin, wieś -a,

sawiński

40. Dziadowica, przysiółek Dziadowica, część kolonii Bachus -y
41. Galicja, część wsi Radzanów Radzanów, wieś -owa,

radzanowski

42. Gliny, przysiółek Gliny, część kolonii Bachus Glin
43. Grabowa-Gajówka, część wsi Sawin Sawin, wieś -a,

sawiński

44. Kątek, część wsi Sawin Sawin, wieś -a,

sawiński

45. Klitne, część wsi Sawin Sawin, wieś -a,

sawiński

46. Laski, część wsi Sawin Sawin, wieś -a,

sawinski

47. Magdzinek, część wsi Krobonosz Krobonosz, wieś -y,

krobonoski

48. Malinówka, gajówka Malinówka-Gajówka, część wsi Sawin -i -i
49. Malinówka, kolonia Malinówka, wieś -i,

malinowski

50. Międzyłozie, część wsi Sajczyce Sajczyce, wieś -yc,

sajczycki

51. Nieborowa, przysiółek Nieborowa, część kolonii Łowcza-Kolonia -y
52. Niwa, część wsi Sawin Sawin, wieś -a,

sawiński

53. Obłonie, część wsi Sawin Sawin, wieś -a,

sawiński

54. Osowiec, część wsi Sawin Sawin, wieś -a,

sawiński

55. Petryłów, gajówka Gajówka, część wsi Petryłów -i
56. Pod Borkiem, część wsi Sawin Sawin, wieś -a,

sawiński

57. Podgrabowa, część wsi Sawin Sawin, wieś -a,

sawiński

58. Podlasie, przysiółek Podlasie, część wsi Malinówka -a
59. Reforma, przysiółek Reforma, część wsi Czułczyce-Kolonia -y
60. Resztówka, przysiółek Resztówka, część wsi Czułczyce-Kolonia -i
61. Salnicze, część wsi Sawin Sawin, wieś -a,

sawiński

62. Stara Kolonia, przysiółek Stara Kolonia, część wsi Czułczyce-Kolonia -ej -nii
63. Stodoły, część wsi Sawin Sawin, wieś -a,

sawiński

64. Warszawka, część wsi Petryłów Petryłów, wieś -owa,

petryłowski

65. Wypas, część wsi Sawin Sawin, wieś -a,

sawiński

66. Zastawie, część wsi Sawin Sawin, wieś -a,

sawiński

kraśnicki
67. Zakrzówek Masne Doły, kolonia Masne Doły, część wsi Bystrzyca -ych -ów
68. Kopaniny, kolonia Majdan-Grabina, wieś -u -y

majdański

69. Tartak, kolonia Tartak, część kolonii Studzianki-Kolonia -u
70. Zakrzówek Rudy, wieś Rudy, część wsi Zakrzówek-Wieś Rud
lubartowski
71. Kock Białobrzegi-Folwark, wieś Białobrzegi-Kolonia, wieś -ów -nii,

białobrzeski

72. Ostrów Lubelski Kolechowice Drugie, wieś Kolechowice, wieś -ic,

kolechowicki

73. Kolechowice Pierwsze, wieś Kolechowice, wieś -ic,

kolechowicki

74. Ostrówek Kamiennowola, wieś Kamienowola, wieś -i,

kamienowolski

lubelski
75. Niemce Kolonia Bystrzyca, część wsi Swoboda Kolonia Bystrzyca, wieś -nii -y,

bystrzycki

76. Strzyżewice Osmolice Drugie, część wsi Osmolice Osmolice Drugie, wieś -ic -ich,

osmolicki

77. Osmolice Pierwsze, część wsi Osmolice Osmolice Pierwsze, wieś -ic -ych,

osmolicki

łęczyński
78. Spiczyn Kolonia Zawieprzycka, kolonia Zawieprzyce-Kolonia, kolonia -yc -nii
opolski
79. Łaziska Kolonia Łaziska, kolonia Kolonia Łaziska, wieś -nii -kiej,

koloński

80. Koło, kolonia Koło, wieś -a,

kolski

puławski
81. Puławy Majątek-Borowina, osada Borowina, wieś -y,

borowiński

tomaszowski
82. Bełżec Szalenik, kolonia Szalenik-Kolonia, wieś -a -nii,

szalenicki

83. Krynice Zaboreczne, wieś Zaboreczno, wieś -a,

zaboreczniański

84. Tarnawatka Pucharki, kolonia Pucharki, część wsi Tarnawatka -ek
85. Tomaszów Lubelski Dąbrowa, wieś Dąbrowa Tomaszowska, wieś -y -kiej,

dąbrowski

86. Ulhówek Dębina, osada Dębina-Osada, osada -y -y
87. Rzeplin, osada Rzeplin-Osada, osada -a -y
88. Szczepiatyn, osada Szczepiatyn-Osada, osada -a -y
89. Ulhówek, osada Ulhówek, wieś -wka,

ulhówecki

zamojski
90. Radecznica Gorajec-Zagroble-Kolonia, kolonia Gorajec-Zagroble-Kolonia, wieś -jca -la -nii,

gorajecki

91. Skierbieszów Nowa Lipina, wieś Lipina Nowa, wieś -y -ej,

lipiński

92. Stara Lipina, wieś Lipina Stara, wieś -y -ej,

lipiński

93. Stary Zamość Ciepłe, część wsi Udrycze Ciepłe, część wsi Udrycze-Wola -ego
94. Kolonia Fornalska, część wsi Udrycze Kolonia Fornalska, część wsi Udrycze-Koniec -nii -ej
95. Koniec, część wsi Udrycze Udrycze-Koniec, wieś -ycz -ńca,

udrycki

96. Niwa, część wsi Udrycze Niwa, część wsi Udrycze-Koniec -y
97. Osiczyna, część wsi Udrycze Osiczyna, część wsi Udrycze-Wola -y
98. Romanina, część wsi Udrycze Romanina, część wsi Udrycze-Koniec -y
99. Różki, część wsi Udrycze Różki, część wsi Udrycze-Koniec -ów
100. Wola, część wsi Udrycze Udrycze-Wola, wieś -ycz -li,

udrycki

101. Wólka, część wsi Udrycze Wólka, część wsi Udrycze-Koniec -i
LUBUSKIE
nowosolski
102. Nowe Miasteczko Konin, przysiółek Konin, wieś -a,

koniński

103. Polanka, przysiółek Polanka, część wsi Szyba -i
104. Zagóra, przysiółek Zagóra, część wsi Żuków -y
strzelecko-drezdenecki
105. Zwierzyn Brzozogaj, część wsi Górki Górki Noteckie, wieś -ek -ich,

górecki

106. Byszków, część wsi Górki Górki Noteckie, wieś -ek -ich,

górecki

107. Chlebowiec, osada Sierosławice, wieś -ic,

sierosławicki

108. Górki, wieś Górki Noteckie, wieś -ek -ich,

górecki

109. Kopin, część wsi Górki Górki Noteckie, wieś -ek -ich,

górecki

110. Kowale, część wsi Górki Górki Noteckie, wieś -ek -ich,

górecki

111. Mielnica, osada Brzezinka, wieś -i,

brzezinecki

112. Mokrzenica, część wsi Górki Górki Noteckie, wieś -ek -ich,

górecki

113. Mroczkowo, osada Górki Noteckie, wieś -ek -ich,

górecki

114. Nowe Trzcinno, część wsi Gościmiec Gościmiec, wieś -mca,

gościmiecki

115. Ostrożyce, część wsi Górki Górki Noteckie, wieś -ek -ich,

górecki

116. Pełczyna, część wsi Górki Górki Noteckie, wieś -ek -ich,

górecki

117. Radwankowo, osada Górki Noteckie, wieś -ek -ich,

górecki

118. Sącznica, część wsi Górki Górki Noteckie, wieś -ek -ich,

górecki

119. Skrzekowo, wieś Górczyna, wieś -y,

górczyński

120. Stare Trzcinno, część wsi Gościmiec Gościmiec, wieś -mca,

gościmiecki

121. Stawki, część wsi Górki Górki Noteckie, wieś -ek -ich,

górecki

122. Wojkowo, część wsi Źółwin Żółwin, wieś -a,

żółwiński

123. Wydmuszek, osada Zwierzyn, wieś -a,

zwierzyński

124. Wymokliny, część wsi Żółwin Żółwin, wieś -a,

żółwiński

125. Zarzeczyn, część wsi Gościmiec Gościmiec, wieś -mca,

gościmiecki

żarski
126. Trzebiel Okalenice, część wsi Marcinów Marcinów, wieś -owa,

marcinowski

ŁÓDZKIE
bełchatowski
127. Drużbice Drużbice Poduchowne, część wsi Drużbice-Kolonia Drużbice-Kolonia, wieś -ic -nii,

drużbicki

128. Hucisko, kolonia Hucisko, wieś -a,

huciski

129. Kącik-Kolonia, część wsi Kącik Kącik, wieś -a,

kącicki

130. Kącik-Parcela, część wsi Kącik Kącik, wieś -a,

kącicki

131. Kuców, osada Wdowin, wieś -a,

wdowiński

132. Łazy-Kolonia, kolonia Łazy, kolonia -ów
133. Łysak, osada Patok, wieś -a,

patocki

134. Mąka, osada Chynów, wieś -owa,

chynowski

135. Rasowa, część wsi Kącik Kącik, wieś -a,

kącicki

136. Stelmachy, przysiółek Skrajne, wieś -ego,

skrajnieński

137. Suchcice, osada Suchcice, wieś -ic,

suchcicki

138. Wróblówka, kolonia Stefanów, wieś -owa,

stefanowski

139. Zalepa, osada Drużbice-Kolonia, wieś -ic -nii,

drużbicki

140. Zwierzyniec Duży, wieś Zwierzyniec, wieś -ńca,

zwierzyniecki

141. Szczerców Szczercowska Wieś, kolonia Kolonia Szczercowska, wieś -nii -kiej,

szczercowski

142. Zelów Karczmy-Kolonia, część wsi Jamborek Kolonia Karczmy, wieś -nii Karczem, koloński
143. Kociszew-Kolonia, kolonia Kolonia Kociszew, wieś -nii -a,

kociszewski

144. Łobudzice-Kolonia, wieś Kolonia Łobudzice, wieś -nii -ic,

łobudzicki

145. Ostoja-Kolonia, część wsi Ostoja Kolonia Ostoja, wieś -nii -toi,

ostojski

146. Pożdżenice-Kolonia, wieś Kolonia Pożdżenice, wieś -nii -ic,

pożdżenicki

kutnowski
147. Bedlno Anetów, wieś Annetów, wieś -owa,

annetowski

148. Kaźmierek, wieś Kazimierek, wieś -rka,

kazimierecki

149. Nowy Franciszków, wieś Franciszków Nowy, wieś -owa -ego,

franciszkowski

150. Orłów, wieś Orłów-Kolonia, wieś -owa -nii,

orłowski

151. Stary Franciszków, część wsi Głuchów Franciszków Stary, część wsi Głuchów -owa -ego
152. Łanięta Nowe Budy, wieś Budy Nowe, wieś Bud -ych,

budzki

153. Stare Budy, wieś Budy Stare, wieś Bud -ych,

budzki

154. Żychlin Dobrzelin - Osada Fabryczna, część wsi Dobrzelin Dobrzelin, wieś -a,

dobrzeliński

155. Dobrzelin - Parcela, część wsi Dobrzelin Dobrzelin, wieś -a,

dobrzeliński

156. Gaj, część wsi Brzeziny Brzeziny, wieś -in,

brzeziński

157. Marianka, część wsi Dobrzelin Dobrzelin, wieś -a, dobrzeliński
158. Śleszyn Wielki, wieś Śleszyn, wieś -a,

śleszyński

159. Śleszyn, część wsi Śleszyn Wielki Śleszyn, wieś -a,

śleszyński

160. Śleszynek - Parcel, część wsi Zgoda Śleszynek, wieś -nka,

śleszynecki

161. Śleszynek, część wsi Brzeziny Brzeziny, wieś -in,

brzeziński

łaski
162. Łask Bałucz-Kolonia, część wsi Bałucz Kolonia Bałucz, wieś -nii -a,

bałucki

163. Bilew-Kolonia, wieś Kolonia Bilew, wieś -nii -a,

bilewski

164. Borszewice Poduchowne, kolonia Borszewice Kościelne, wieś -ic -ych,

borszewicki

165. Borszewice, osada Borszewice Kolejowe, wieś -ic -ych,

borszewicki

166. Borszewice, wieś Borszewice Cmentarne, wieś -ic -ych,

borszewicki

167. Jabłonki, część wsi Stryje Księże Jabłonki, wieś -nek,

jabłonecki

168. Łopatki-Cegielnia, część wsi Łopatki Łopatki-Cegielnia, wieś -tek -ni,

łopatkowski

169. Młynisko, część wsi Bałucz Młynisko, wieś -a,

młyniski

170. Nowe Wrzeszczewice, kolonia Wrzeszczewice Nowe, wieś -ic -ych,

wrzeszczewicki

171. Stary Wydrzyn, wieś Wydrzyn, wieś -a,

wydrzyński

172. Tomaszów, część wsi Wrzeszczewice Wrzeszczewice-Tomaszew, wieś -ic -a,

wrzeszczewicki

173. Wesółka, wieś Orchów-Wesółka, wieś -owa -i,

orchowski

174. Wincentów, część wsi Bałucz Wincentów, wieś -owa,

wincentowski

175. Wrzeszczewice-Skrajnia, część wsi Wrzeszczewice Wrzeszczewice-Skrejnia, wieś -ic -ni,

wrzeszczewicki

176. Wymysłów, wieś Aleksandrówek, wieś -wka,

aleksandrówecki

łowicki
177. Zduny Bogoria Pofolwarczna, część wsi Bogoria Dolna Bogoria Pofolwarczna, wieś -rii -ej,

bogoryjski

178. Bogoria-Parcela, część wsi Bogoria Dolna Bogoria-Parcela, część wsi Bogoria Górna -rii -li
179. Zduny Kościelne, wieś Zduny Kościelne, część wsi Zduny Zdun -ych
opoczyński
180. Drzewica Augustówka, wieś Augustów, wieś -owa,

augustowski

pabianicki
181. Dłutów Budy Tążewskie, przysiółek Budy Tążewskie, część wsi Tążewy Bud -kich
182. Mierzączka Mała, wieś Mierzączka Mała, część wsi Drzewociny -i -ej
183. Półtalarek, osada Półtalarek, część wsi Huta Dłutowska -rka
184. Władysławów, kolonia Władysławów, część wsi Tążewy -owa
185. Dobroń Wymysłów-Parcela, część wsi Wymysłów Francuski Wymysłów-Enklawa, wieś -owa -y,

wymysłowski

piotrkowski
186. Aleksandrów Gawrony-Kępa, kolonia Gawrony-Kępa, część wsi Dąbrówka -ów -y
187. Justynów, wieś Justynów, część wsi Skotniki -owa
188. Kępina, osada Kępina, część wsi Dąbrówka -y
189. Niwa Wolińska, kolonia Niwa Wolińska, część wsi Stara Kolonia -y -kiej
190. Nowy Józefów, wieś Nowy Józefów, część wsi Skotniki -ego -a
191. Nowy Reczków, wieś Reczków Nowy, wieś -owa -ego,

reczkowski

192. Ojrzeń, kolonia Ojrzeń, część wsi Reczków Nowy -nia
193. Piła, wieś Piła, część wsi Dąbrowa nad Czarną -y
194. Siedliska, część wsi Nowy Józefów Siedliska, część wsi Skotniki -isk
195. Skrzynki, kolonia Skrzynki, część wsi Stara Kolonia -nek
196. Wiatka, wieś Wiatka, część wsi Kalinków -i
197. Władysławów, wieś Władysławów, część wsi Sieczka -owa
198. Zalesie, wieś Zalesie, część wsi Kalinków -a
199. Zygmuntów, wieś Zygmuntów, część wsi Szarbsko -owa
200. Grabica Józefów, część wsi Kobyłki Duże Józefów, część wsi Kobyłki -owa
201. Kobyłki Duże, wieś Kobyłki, wieś -ek,

kobyłkowski

202. Kobyłki-Kolonia, część wsi Kobyłki Duże Kobyłki-Kolonia, część wsi Kobyłki -ek -nii
203. Nowy Krzepczów, część wsi Krzepczów Krzepczów Nowy, część wsi Krzepczów -owa -ego
204. Stary Krzepczów, część wsi Krzepczów Krzepczów Stary, część wsi Krzepczów -owa -ego
205. Ręczno Ręczno-Kolonia, wieś Kolonia Ręczno, wieś -nii -na,

ręczyński

radomszczański
206. Przedbórz Chałupki, wieś Chałupy, wieś Chałup, chałupski
207. Stary Józefów, wieś Józefów Stary, wieś -owa -ego,

józefowski

208. Stary Reczków, leśniczówka Reczków Stary, osada -owa -ego
sieradzki
209. Brzeźnio Bednarskie, wieś Bednarskie, część wsi Kliczków Mały -ego
210. Borowiska, wieś Borowiska, część wsi Gozdy -isk
211. Brączynno, wieś Brączynno, część wsi Krzaki -a
212. Michalszczyzna, wieś Michalszczyzna, część wsi Złotowizna -y
213. Niebiosy, wieś Niebiosy, część wsi Barczew -bios
214. Olszaki, wieś Olszaki, część wsi Pyszków -ów
215. Tumidaj, część wsi Dębołęka Tumidaj, wieś -a,

tumidajski

216. Burzenin Antonin, kolonia Antonin, wieś -a,

antoniński

217. Działy, część wsi Prażmów Działy, wieś -ów,

działowski

218. Kopanina, część wsi Witów Kopanina, wieś -y,

kopaniński

219. Ręszew, część wsi Strzałki Strzałki, wieś -łek,

strzałecki

220. Rokitowiec, część wsi Gronów Rokitowiec, wieś -wca,

rokitowiecki

221. Sambórz, część wsi Witów Sambórz, wieś -orza,

samborski

222. Sęk, wieś Sęk, część wsi Będków -a
223. Waszkowskie, część wsi Jarocice Waszkowskie, wieś -ego,

waszkowski

224. Wola Majaczewicka, część wsi Wolnica Grabowska Wola Majacka, wieś -li -kiej,

wolski

225. Wróblew Buczek, wieś Buczek, część wsi Drzązna -czka
226. Gaj, część wsi Wągłczew Gaj, wieś -u,

gajowski

227. Gorzuchy, wieś Gorzuchy, część wsi Dąbrówka -ów
228. Mantyki, wieś Mantyki, część wsi Rakowice -yk
229. Oraczew Wielki, wieś Oraczew, wieś -ewa,

oraczewski

230. Orzeł Biały, część wsi Wągłczew Orzeł Biały, wieś Orła -ego,

orłowski

231. Panowice, wieś Panowice, część wsi Inczew -ic
232. Tworkowizna Rowska, wieś Tworkowizna, wieś -y,

tworkowiźniański

233. Wągłczew, kolonia Wągłczew - Kolonia, wieś -ewa -nii,

wągłczewski

234. Zawadki, wieś Zawadki, część wsi Próchna -dek
235. Żurawiec, wieś Żurawiec, część wsi Próchna -wca
tomaszowski
236. Czerniewice Paulinów, kolonia Paulinów, wieś -owa,

paulinowski

237. Strzemeszna Pierwsza, część wsi Strzemeszna Strzemeszna Pierwsza, wieś -ny -ej,

strzemeszeński

238. Zagóry, kolonia Zagóry, wieś Zagór,

zagórski

239. Rokiciny Dziesiątowa, część wsi Łaznowska Wola Łaznowska Wola, wieś -kiej -li,

łaznowski

240. Janków Trzeci, kolonia Janków Trzeci, wieś -owa -ego,

jankowski

241. Łaznowska Wola, gajówka Łaznowska Wola, wieś -kiej -li,

łaznowski

242. Łaznów-Kolonia, wieś Kolonia Łaznów, wieś -mi -owa,

łaznowski

243. Poprzeczna, część wsi Łaznowska Wola Łaznowska Wola, wieś -kiej -li,

łaznowski

244. Smyków, wieś Popielawy, wieś -aw,

popielawski

245. Wilkocice Małe, wieś Wilkucice Małe, wieś -ic -ych,

wilkucicki

246. Wilkocice, wieś Wilkucice Duże, wieś -ic -ych,

wilkucicki

247. Wilkocice-Pieńki, kolonia Eminów, wieś -owa,

eminowski

248. Tomaszów Mazowiecki Tresta Rządowa, wieś Tresta, wieś -y,

trestowski

249. Zawada-Kolonia, wieś Kolonia Zawada, wieś -nii -y,

zawadzki

250. Żelechlinek Nowy Łochów, kolonia Łochów Nowy, wieś -owa -ego,

łochowski

wieruszowski
251. Czastary Kąty, wieś Kąty Walichnowskie, wieś -ów -ich,

kącki

252. Galewice Kalety, kolonia Kalety, wieś Kalet,

kalecki

253. Olendry, wieś Olendry, część wsi Biadaszki -ów
254. Plęsy, przysiółek Plęsy, wieś Plęs,

plęski

255. Rybka Lututowska, wieś Rybka, wieś -i,

rybkowski

256. Rybka Sokolska, kolonia Rybka, wieś -i,

rybkowski

257. Załozie, kolonia Załozie, wieś -a,

załoski

258. Zataje, przysiółek Zataje, wieś -ów,

zatajski

259. Lututów Dębina, kolonia Dębina, część wsi Lututów -y
260. Dobrosław - Kolonia, wieś Kolonia Dobrosław, wieś -nii -wia,

dobrosławski

261. Młynek, część wsi Piaski Młynek, część wsi Lututów -nka
262. Piaski Niemojewskie, część wsi Lututów Lututów, wieś -owa,

lututowski

263. Piaski, wieś Piaski, część wsi Lututów -ów
264. Piekło, część wsi Piaski Lututów, wieś -owa,

lututowski

265. Stefanówek, część wsi Lututów Lututów, wieś -owa,

lututowski

266. Żmuda, wieś Żmuda, część wsi Lututów -y
MAŁOPOLSKIE
dąbrowski
267. Olesno Niwka, wieś Niwki, wieś -ek,

niwkowski

268. Wielopole Moszczyńskie, wieś Wielopole, wieś -a,

wielopolski

gorlicki
269. Bobowa Brzana Dolna, wieś Brzana, wieś -y,

brzański

270. Brzana Górna, wieś Brzana, wieś -y,

brzański

271. Lipinki Pogorzyna, wieś Pagorzyna, wieś -y,

pagorzyński

krakowski
272. Zielonki Boleń, część wsi Bosutów Boleń, wieś -nia,

boleński

273. Wola Zachariaszewska, wieś Wola Zachariaszowska, wieś -i -ej,

zachariaszowski

miechowski
274. Racławice Góry Miechowskie, przysiółek Góry Miechowskie, wieś Gór -kich,

górski

275. Słaboszów Dziaduszyce, część wsi Słaboszów Dziaduszyce, wieś -yc,

dziaduszycki

myślenicki
276. Siepraw Łysa Góra Druga, część wsi Siepraw Łysa Góra Druga, przysiółek wsi Siepraw -ej -y -giej
277. Łysa Góra Pierwsza, część wsi Siepraw Łysa Góra Pierwsza, przysiółek wsi Siepraw -ej -y -szej
278. Pakuź, część wsi Zakliczyn Pakuz, przysiółek wsi Zakliczyn -a
279. Wieś Druga, część wsi Siepraw Wieś Druga, przysiółek wsi Siepraw Wsi -giej
280. Wieś Pierwsza, część wsi Siepraw Wieś Pierwsza, przysiółek wsi Siepraw Wsi -szej
nowosądecki
281. Kamionka Wielka Kamionka Mała, przysiółek Kamionka Mała, wieś -i -ej,

kamionkowski

282. Muszyna Podjastrzębnik, część miasta Muszyna Podjastrzębik, część miasta Muszyna -a
olkuski
283. Bolesław Cegielnia, wieś Cegielnia, część wsi Bolesław -ni
284. Kolonia, część wsi Nowy Ujków Kolonia, wieś -nii,

koloński

285. Krze, przysiółek wsi Małobądz Krze, wieś -ów,

krzewski

286. Nowy Ujków, wieś Ujków Nowy, wieś -owa -ego,

ujkowski

287. Stary Ujków, wieś Ujków Stary, wieś -owa -ego,

ujkowski

288. Trzmielówka, część wsi Bolesław Ćmielówka, część wsi Bolesław -i
289. Klucze Papiernia, osada wsi Klucze Klucze - Osada, część wsi Klucze -y -y
suski
290. Zawoja Borowi, część wsi Zawoja Borowi, przysiółek wsi Zawoja -ych
291. Brzeg, część wsi Zawoja Brzeg, przysiółek wsi Zawoja -u
292. Buczana, przysiółek wsi Zawoja Buczyna, przysiółek wsi Zawoja -y
293. Chowaniacy, część wsi Zawoja Chowaniacy, przysiółek wsi Zawoja -ków
294. Czarnotowo, osada wsi Zawoja Czarnotowa, przysiółek wsi Zawoja -ej
295. Fujacy, część wsi Zawoja Fujacy, przysiółek wsi Zawoja -ków
296. Fujdy, część wsi Zawoja Hujdy, przysiółek wsi Zawoja -ów
297. Gawły, część wsi Zawoja Gawły, przysiółek wsi Zawoja -ów
298. Giertugi, część wsi Zawoja Giertugi, przysiółek wsi Zawoja ów
299. Hopy, przysiółek wsi Zawoja Chopy, przysiółek wsi Zawoja -ów
300. Hujdowa, osada wsi Zawoja Hujdowa, przysiółek wsi Zawoja -ej
301. Kąkole, część wsi Zawoja Kąkole, przysiółek wsi Zawoja -i
302. Koziny, część wsi Zawoja Koziny, przysiółek wsi Zawoja -in
303. Krzanka, część wsi Zawoja Krzonka, przysiółek wsi Zawoja -i
304. Łatki, część wsi Zawoja Łatki, przysiółek wsi Zawoja -ów
305. Maczekurowa, osada wsi Zawoja Za Potokiem, przysiółek wsi Zawoja Za Potokiem
306. Makoszowo, osada wsi Zawoja Makosiowa, przysiółek wsi Zawoja -ej
307. Maliki, część wsi Zawoja Maliki, przysiółek wsi Zawoja -ów
308. Malikowa, część wsi Zawoja Malikowa, przysiółek wsi Zawoja -ej
309. Marszałki, część wsi Zawoja Marszałki, przysiółek wsi Zawoja -ów
310. Mazury, część wsi Zawoja Mazury, przysiółek wsi Zawoja -ów
311. Mentle, przysiółek wsi Zawoja Mętle, przysiółek wsi Zawoja -ów
312. Na Tokarnem, przysiółek wsi Skawica Na Tokarnem, część wsi Skawica Na Tokarnem
313. Obidowa, część wsi Zawoja Obidowa, przysiółek wsi Zawoja -ej
314. Oblicza, przysiółek wsi Skawica Oblica, przysiółek wsi Skawica -y
315. Pająki, część wsi Zawoja Pająki, przysiółek wsi Zawoja -ów
316. Piątkowo, osada wsi Zawoja Piątkowa, przysiółek wsi Zawoja -ej
317. Piergiesi, część wsi Zawoja Piergiesi, przysiółek wsi Zawoja -sów
318. Piergiesowe Polanki, część wsi Zawoja Piergiesowe Polanki, przysiółek wsi Zawoja -ych -nek
319. Sałaciacy, przysiółek wsi Zawoja Sałaciaki, przysiółek wsi Zawoja -ów
320. Skutowa, osada wsi Zawoja Skutowa, przysiółek wsi Zawoja -ej
321. Spikówka, przysiółek wsi Zawoja Śpikówka, przysiółek wsi Zawoja -i
322. Stecowa, część wsi Skawica U Steca, część wsi Skawica U Steca
323. Sucha Góra, przysiółek wsi Skawica Sucha Góra, część wsi Skawica -ej -y
324. Sule, część wsi Zawoja Sule, przysiółek wsi Zawoja -ów
325. Szczurki, część wsi Zawoja Szczurki, przysiółek wsi Zawoja -ów
326. U Ficka, część wsi Skawica U Ficków Górnych, część wsi Skawica U Ficków Górnych
327. U Pacegi, część wsi Skawica U Pacygi, część wsi Skawica U Pacygi
328. U Warty, przysiółek wsi Skawica U Warty, część wsi Skawica U Warty
329. Wiechcie, część wsi Skawica U Wiechcia, część wsi Skawica U Wiechcia
tarnowski
330. Rzepiennik Strzyżewski Kołkówka, część wsi Rzepiennik Biskupi Kołkówka, wieś -i,

kołkówecki

331. Wojnicz Dębina Zakrzewska, wieś Dębina Zakrzowska, wieś -y -kiej,

dębiński

332. Rownie Olsztyńskie, część wsi Olszyny Równie Olszyńskie, część wsi Olszyny -ni -kich
333. Tłóki, część wsi Milówka Tłoki, część wsi Milówka -ów
MAZOWIECKIE
ciechanowski
334. Opinogóra Górna Przytoka, część wsi Pałuki Przytoka, wieś -i,

przytocki

335. Załuże-Patory, wieś Patory, wieś -tor,

patorski

kozienicki
336. Głowaczów Brzóskie Działki, wieś Działki Brzóskie, wieś -ek -kich,

brzóski

337. Cecylówka, wieś Cecylówka Głowaczowska, wieś -i -kiej,

cecylowski

338. Cecylówka, wieś Cecylówka-Brzózka, wieś -i -i,

cecylowski

339. Dąbrówki Grabnowolskie, wieś Dąbrówki, wieś -wek,

dąbrowiecki

340. Ignacówka, wieś Ignacówka Grabnowolska, wieś -i -kiej,

ignacowski

lipski
341. Sienno Aleksandrów, wieś Aleksandrów, część wsi Dąbrówka -owa
342. Dąbrówka, część wsi Aleksandrów Dąbrówka, wieś -i,

dąbrowiecki

343. Górki, część wsi Aleksandrów Górki, część wsi Dąbrówka -ek
344. Nowy Olechów, wieś Olechów Nowy, wieś -owa -ego,

olechowski

345. Stary Olechów, wieś Olechów Stary, wieś -owa -ego,

olechowski

łosicki
346. Huszlew Krawce, wieś Krawce, część wsi Mostów -wiec
347. Krzywośnity-Kolonia, kolonia Krzywośnity-Kolonia, część wsi Krzywośnity -nit -nii
348. Milejki, wieś Milejki, część wsi Kopce -ek
349. Sarnaki Fronołów, gajówka Nowe Mierzwice, wieś -ych -ic,

mierzwicki

350. Litewniki, gajówka Nowe Litewniki, wieś -ych -nik,

litewnicki

351. Serpelice, gajówka Serpelice, wieś -ic,

serpelicki

352. Zabuże, gajówka Zabuże, wieś -a,

zabuski

makowski
353. Krasnosielc Niesułowo-Pach, wieś Pach, wieś -u,

paski

miński
354. Jakubów Antonin, wieś Antonina, wieś -y,

antoniński

355. Stanisławów Kolonia Stanisławów, wieś Kolonie Stanisławów, wieś -nii -owa,

stanisławski

356. Kopaczewo, część wsi Prądzewo Prądzewo-Kopaczewo, wieś -a -a,

prądzewski

357. Prądzewo, wieś Prądzewo-Kopaczewo, wieś -a -a,

prądzewski

ostrołęcki
358. Baranowo Kadzidełko, osada Jastrząbka, wieś -i,

jastrząbkowski

359. Krzywoszyja, leśniczówka Jastrząbka, wieś -i,

jastrząbkowski

360. Majki, wieś Majk, wieś -u,

majkowski

361. Odgroble, osada Jastrząbka, wieś -i,

jastrząbkowski

362. Orzeł, wieś Orzoł, wieś Orła,

orzelski

363. Orzełek, wieś Orzołek, wieś -łka,

orzolecki

364. Stare Kucieje, przysiółek Guzowatka, wieś -i,

guzowacki

365. Zabrodzie, przysiółek Jastrząbka, wieś -i,

jastrząbkowski

366. Zagórze, przysiółek wsi Jastrząbka Jastrząbka, wieś -i,

jastrząbkowski

367. Zalaszcze, część wsi Jastrząbka Jastrząbka, wieś -i,

jastrząbkowski

368. Zamoście, część wsi Lipowy Las Zamoście, przysiółek wsi Baranowo -a
369. Goworowo Stare Jawory, wieś Jawory Stare, wieś -ów -ych,

jaworski

370. Kadzidło Nowe Dylewo, część wsi Dylewo Dylewo Nowe, część wsi Dylewo -a -ego
371. Sól, wieś Sul, wieś -i,

sulski

372. Stare Dylewo, część wsi Dylewo Dylewo Stare, część wsi Dylewo -a -ego
373. Troszyn Łątczyn Szlachecki, wieś Łątczyn, wieś -a,

łątczyński

374. Łątczyn Włościański, wieś Łątczyn, wieś -a,

łątczyński

375. Stare Janki, wieś Janki Stare, wieś -ek -ych,

janecki

376. Żmijówek Włościański, wieś Żmijewek Włościański, wieś -wka -ego,

żmijewecki

377. Żmijówek-Mans, wieś Żmijewek-Mans, wieś -wka -a,

żmijewecki

ostrowski
378. Nur Kolonia Zaszków, kolonia Zaszków-Kolonia, wieś -owa -nii,

zaszkowski

379. Piliszki, część wsi Nur Nur, wieś -a,

nurski

380. Zaszków, gajówka Zaszków-Kolonia, wieś -owa -nii,

zaszkowski

piaseczyński
381. Góra Kalwaria Kępa Kosumiecka, przysiółek wsi Czersk Czersk, wieś -a,

czerski

płoński
382. Naruszewo Sosenkowo, osada Sosenkowo-Osiedle, osada -a -a
383. Wróblewo, osada Wróblewo-Osiedle, osada -a -a
384. Płońsk Kownaty, część wsi Szpondowo Kownaty, wieś -nat,

kownacki

385. Skarzyn, wieś Skarżyn, wieś -a,

skarżyński

386. Załuski Naborowiec, wieś Naborówiec, wieś -ówca,

naborówiecki

przasnyski
387. Przasnysz Nowe Helenowo, wieś Helenowo Nowe, wieś -a -ego,

helenowski

388. Stare Helenowo, wieś Helenowo Stare, wieś -a -ego,

helenowski

pułtuski
389. Świercze Świercze-Wochny, kolonia Świercze, wieś Świercz,

świerczowski

390. Zatory Borowce, część wsi Lutobrok Lutobrok, wieś -u,

lutobrocki

391. Mystkowiec-Kalinówka, wieś Mystkówiec-Kalinówka, wieś -ówca -i,

mystkówiecki

392. Mystkowiec-Szczucin, wieś Mystkówiec-Szczucin, wieś -ówca -a,

mystkówiecki

393. Praga, część wsi Lutobrok Lutobrok, wieś -u,

lutobrocki

siedlecki
394. Mokobody Niwiski-Majątek, wieś Niwiski, wieś -wisk,

niwiski

zwoleński
395. Tczów Józefatka, część wsi Rawica Rawica- Józefatka, wieś -y -i,

rawicki

396. Nowa Rawica, część wsi Rawica Rawica Nowa, wieś -y -ej,

rawicki

żyrardowski
397. Puszcza Mariańska Chrząszczew, wieś Chrząszczew, część wsi Wilczynek -ewa
OPOLSKIE
brzeski
398. Grodków Polana, przysiółek Polana, wieś -y,

polański

399. Starowice, wieś Starowice Dolne, wieś -ic -ych,

starowicki

400. Wierzbna, osada Wierzbna, wieś -ej,

wierzbniański

401. Wójtowice, osada Wójtowice, wieś -ic,

wójtowicki

kluczborski
402. Byczyna Biskupice, osada Biskupice, wieś -ic,

biskupicki

403. Gołkowicka Cegielnia, przysiółek Gołkowice, wieś -ic,

gołkowicki

404. Guzanów, przysiółek Nasale, wieś -a,

nasalski

405. Józefówka, przysiółek Janówka, wieś -i,

janówecki

406. Nowy Świat, przysiółek Jakubowice, wieś -ic,

jakubowicki

407. Olbin, przysiółek Proślice, wieś -ic,

proślicki

408. Oła, osada Dobiercice, wieś -ic,

dobiercicki

409. Sądnów, przysiółek Roszkowice, wieś -ic,

roszkowicki

nyski
410. Paczków Michowice, przysiółek Frydrychów, przysiółek -owa
opolski
411. Tułowice Przyłogi, przysiółek Tułowice Małe, przysiółek -ic -ych
prudnicki
412. Głógowek But, przysiółek Biedrzychowice, wieś -ic,

biedrzychowicki

413. Twardawa, przysiółek Twardawa, wieś -y,

twardawski

414. Wydzieracz, przysiółek Biedrzychowice, wieś -ic,

biedrzychowicki

415. Prudnik Rudziczka, gajówka Gajówka, część wsi Rudziczka -i
416. Zimne Kąty, osada Zimne Kąty, część wsi Rudziczka -ych -ów
417. Opole (miasto na prawach powiatu) Bolkowa Kępa, część miasta Opole Wyspa Bolko, część miasta Opole -y Bolko
418. Kolonia Gosławska, część miasta Opole Kolonia Gosławicka, część miasta Opole -nii -kiej
419. Wójtowa, część miasta Opole Wójtowa Wieś, część miasta Opole -ej Wsi
PODKARPACKIE
bieszczadzki
420. Lutowiska Dwerniczek, część wsi Dwernik Dwerniczek, wieś -czka,

dwernicki

421. Krzywe, wieś Krywe, wieś -ego,

krywski

422. Krzywka, wieś Krywka, część wsi Lutowiska -i
423. Pszczeliny, część wsi Stuposiany Pszczeliny, wieś -in,

pszczeliński

424. Smolnik, osada Smolnik, wieś -a,

smolnicki

425. Żurawin, gajówka Żurawin, osada -a
dębicki
426. Brzostek Skórowa, wieś Skurowa, wieś -ej,

skurowski

427. Pilzno Dęborzyn, część wsi Jaworze Górne Ryłowiec, część wsi Jaworze Górne -wca
428. Słomianka, część wsi Gołęczyna Piaski, część wsi Gołęczyna -ów
jarosławski
429. Radymno Brzeg, osada Sośnica-Brzeg, wieś -y -u

sośnicki

430. Piaski, przysiółek Piaski, wieś -ów,

piasecki

431. Wola Zaleska, wieś Zaleska Wola, wieś -kiej -i, zaleski
leski
432. Solina Rajskie, osada Rajskie, wieś -ego,

rajski

433. Rybne, osada Rybne, wieś -ego,

rybnicki

434. Wola Górzańska, osada Wola Górzańska, wieś -i -kiej,

górzański

leżajski
435. Kuryłówka Namieżniki, część wsi Kuryłówka Mielniki, część wsi Kuryłówka -ów
436. Preconie, część wsi Wólka Łamana Praconie, część wsi Wólka Łamana -ni
437. Leżajsk Na Sądzie, część wsi Stare Miasto Na Lądzie, część wsi Stare Miasto Na Lądzie
ropczycko-sędziszowski
438. Sędziszów Małopolski Białkówka, część wsi Cierpisz Cierpisz, wieś -sza,

cierpiski

439. Budy, część wsi Góra Ropczycka Budy, przysiółek wsi Góra Ropczycka Bud
440. Budy, część wsi Szkodna Budy, przysiółek wsi Szkodna Bud
441. Budzisz Zagorzański, część wsi Zagorzyce Budzisz Zagorzański, przysiółek wsi Zagorzyce -a -ego
442. Bukowina, część wsi Klęczany Klęczany, wieś -an,

klęczański

443. Czarna, część wsi Borek Wielki Borek Wielki, wieś -u -ego,

borkowski

444. Gościniec, część wsi Będziemyśl Będziemyśl, wieś -a,

będziemyski

445. Góry, część wsi Będziemyśl Góry, przysiółek wsi Będziemyśl Gór
446. Grudna, część wsi Będziemyśl Grudna, przysiółek wsi Będziemyśl -ny
447. Jasień, część wsi Czarna Sędziszowska Jasień, przysiółek wsi Czarna Sędziszowska -nia
448. Lipie, część wsi Zagorzyce Lipie, przysiółek wsi Zagorzyce -a
449. Lipie, przysiółek wsi Kawęczyn Sędziszowski Kawęczyn Sędziszowski, wieś -a -ego,

kawęczyński

450. Małe Poręby, przysiółek wsi Krzywa Poręby Pierwsze, przysiółek wsi Krzywa Poręb -ych
451. Mały Jasień, część wsi Czarna Sędziszowska Mały Jasień, przysiółek wsi Czarna Sędziszowska -ego -nia
452. Na Dziale, część wsi Zagorzyce Na Dziale, przysiółek wsi Zagorzyce Na Dziale
453. Na Górce, część wsi Cierpisz Na Górce, przysiółek wsi Cierpisz Na Górce
454. Na Porębach, część wsi Boreczek Pasieki, przysiółek wsi Boreczek Pasiek
455. Nowarka, część wsi Zagorzyce Nowarka, przysiółek wsi Zagorzyce -i
456. Od Kościoła, część wsi Czarna Sędziszowska Podkościele, część wsi Czarna Sędziszowska -a
457. Od Lipia, część wsi Klęczany Klęczany, wieś -an,

klęczański

458. Ostrów, część wsi Czarna Sędziszowska Ostrów, osada wsi Czarna Sędziszowska -owa
459. Pod Boreczkiem, część wsi Czarna Sędziszowska Podboreczek, przysiółek wsi Czarna Sędziszowska -czka
460. Pod Koleją, część wsi Będziemyśl Pod Koleją, przysiółek wsi Będziemyśl Pod Koleją
461. Pod Lasem, przysiółek wsi Wolica Ługowa Podlesie, przysiółek wsi Wolica Ługowa -a
462. Podlasek, część wsi Zagorzyce Podlasek, przysiółek wsi Zagorzyce -sku
463. Podlipie, część wsi Krzywa Krzywa, wieś -ej,

krzywski

464. Pola, część wsi Zagorzyce Pola, przysiółek wsi Zagorzyce Pól
465. Poręby Krzywskie, przysiółek wsi Krzywa Krzywa, wieś -ej,

krzywski

466. Poręby, część wsi Borek Wielki Poręby, przysiółek wsi Borek Wielki Poręb
467. Poręby, część wsi Cierpisz Cierpisz, wieś -sza,

cierpiski

468. Poręby, przysiółek wsi Krzywa Poręby Drugie, przysiółek wsi Krzywa Poręb -ich
469. Przymiarki, część wsi Zagorzyce Przymiarki, przysiółek wsi Zagorzyce -rek
470. Rędziny, część wsi Wolica Piaskowa Rędziny, przysiółek wsi Wolica Piaskowa -in
471. Rzeki, część wsi Zagorzyce Rzeki, przysiółek wsi Zagorzyce Rzek
472. Sobótki, część wsi Zagorzyce Sobótki, przysiółek wsi Zagorzyce -tek
473. Stary Gościniec, część wsi Będziemyśl Będziemyśl, wieś -a,

będziemyski

474. Ugory, część wsi Klęczany Klęczany, wieś -an,

klęczański

475. Wise, część wsi Wolica Piaskowa Wisy, przysiółek wsi Wolica Piaskowa -ów
476. Za Cegielnią, część wsi Cierpisz Za Cegielnią, przysiółek wsi Cierpisz Za Cegielnią
477. Zagacie, część wsi Ruda Zagacie, przysiółek wsi Ruda -a
478. Zajezierze, część wsi Ruda Zajezierze, przysiółek wsi Ruda -a
479. Załuże, część wsi Wolica Piaskowa Załuże, przysiółek wsi Wolica Piaskowa -a
480. Zamłynie, część wsi Wolica Piaskowa Zamłynie, przysiółek wsi Wolica Piaskowa -a
481. Zapadziska, część wsi Szkodna Zapadziska, przysiółek wsi Szkodna -isk
tarnobrzeski
482. Baranów Sandomierski Kaczaki, część wsi Ślęzaki Kaczaki, wieś -ów,

kaczacki

483. Marki, część wsi Ślęzaki Marki, wieś -ów,

markowski

484. Gorzyce Orliska, przysiółek wsi Sokolniki Orliska, wieś -isk,

orliski

PODLASKIE
augustowski
485. Augustów Chomątowo, wieś Chomontowo, wieś -a,

chomontowski

486. Nowe Rudki, wieś Rutki Nowe, wieś -tek -ych,

rutkowski

487. Stare Rudki, wieś Rutki Stare, wieś -tek -ych,

rutkowski

488. Bargłów Kościelny Nowa Kamionka, wieś Kamionka Nowa, wieś -i -ej,

kamionecki

489. Stara Kamionka, wieś Kamionka Stara, wieś -i -ej,

kamionecki

490. Stare Nowiny, wieś Nowiny Stare, wieś -in -ych,

nowiński

491. Stare Tajno, wieś Tajno Stare, wieś -a -ego,

tajeński

492. Źrobki, wieś Żrobki, wieś -ek,

żrobecki

493. Nowinka Pijawne Wielkie, wieś Pijawne Ruskie, wieś -ego -ego,

pijawieński

494. Sztabin Jasionowo, wieś Jasionowo Dębowskie, wieś -a -ego,

jasionowski

białostocki
495. Czarna Białostocka Brzozowy Mostek, kolonia Brzozowy Mostek, część wsi Niemczyn -ego -tka
496. Podniemczyn, kolonia Podniemczyn, część wsi Niemczyn -a
497. Juchnowiec Kościelny Bronczany, wieś Brończany, wieś -an,

brończański

498. Lewickie, osada Lewickie-Stacja, wieś -ich -cji,

lewicki

bielski
499. Rudka Nowe Niemyje, wieś Niemyje Nowe, wieś -yj -ych,

niemyjski

500. Stare Niemyje, wieś Niemyje Stare, wieś -yj -ych,

niemyjski

hajnowski
501. Hajnówka Hrudówka, kolonia Hrudówka, część wsi Nowokornino -i
502. Łozice, przysiółek Łozice, wieś -ic,

łozicki

503. Progale, przysiółek Progale, wieś -i,

progalski

504. Narew Hramotne, kolonia Gramotne, kolonia -ego
505. Łapuchówka, wieś Łopuchówka, wieś -i, łopuchowiecki
506. Nowinnik, wieś Nowiny, wieś -in,

nowiński

507. Podborowiska, wieś Podborowisko, wieś -a,

podborowiski

508. Tyniewicze Wielkie, wieś Tyniewicze Duże, wieś -icz -ych,

tyniewicki

509. Narewka Łuka, wieś Nowa Łuka, wieś -ej -i, nowołucki
510. Nowe Lewkowo, wieś Lewkowo Nowe, wieś -a -ego,

lewkowski

511. Stare Lewkowo, wieś Lewkowo Stare, wieś -a -ego,

lewkowski

512. Stoczek, przysiółek Stoczek, wieś -czka,

stocki

łomżyński
513. Miastkowo Cendrowizna, kolonia wsi Miastkowo Miastkowo, wieś -a,

miastkowski

514. Czartoria Duża, część wsi Czartoria Czartoria, wieś -rii,

czartoryjski

515. Czartoria Mała, część wsi Czartoria Czartoria, wieś -rii,

czartoryjski

516. Kolonia Nowogrodzka, kolonia wsi Miastkowo Miastkowo, wieś -a,

miastkowski

517. Krukowo, część wsi Podosie Podosie, wieś -a,

podoski

518. Kurpie, część wsi Miastkowo Miastkowo, wieś -a,

miastkowski

519. Leśny Borek, część wsi Nowosiedliny Nowosiedliny, wieś -in,

nowosiedliński

520. Nowy Młyn, część wsi Miastkowo Miastkowo, wieś -a

miastkowski

521. Poświętne, część wsi Miastkowo Miastkowo, wieś -a,

miastkowski

522. Wykupnik, część wsi Podosie Podosie, wieś -a,

podoski

523. Za Rowem, część wsi Tarnowo Tarnowo, wieś -a,

tarnowski

524. Zamiany, część wsi Tarnowo Tarnowo, wieś -a,

tarnowski

525. Śniadowo Młynik-Dwór, wieś Młynik-Dwór, część wsi Młynik -a -oru
526. Szczepankowo-Kolonia, wieś Szczepankowo-Kolonia, część wsi Szczepankowo -a -nii
527. Zanarcie, część wsi Szczepankowo-Kolonia Zanarcie, część wsi Szczepankowo -a
moniecki
528. Mońki Kiślaki, część wsi Kulesze Kiślak, część wsi Kulesze -a
sejneński
529. Sejny Berźniki, wieś Berżniki, wieś -nik,

berżnicki

530. Berźniki-Folwark, wieś Folwark Berżniki, wieś -u -nik,

berżnicki

531. Bierżałowce, wieś Berżałowce, wieś -wiec,

berżałowski

532. Bose, wieś Bosse, wieś -ych,

bossański

533. Hołny Majera, wieś Hołny Mejera, wieś Hołn Mejera,

hołneński

534. Kolonie Sejny, wieś Kolonia Sejny, wieś -nii Sejn,

sejneński

siemiatycki
535. Grodzisk Krynki-Miklasy, wieś Krynki-Miklasy, część wsi Krynki-Jarki -nek -as
536. Nowe Sypnie, wieś Sypnie Nowe, wieś -ni -ych,

sypnieński

537. Stara Kosianka, wieś Kosianka Stara, wieś -i -ej,

kosiański

538. Stare Bogusze, wieś Bogusze Stare, wieś -ów -ych,

boguski

539. Nurzec-Stacja Anusin-Buszymszczyzna, kolonia Anusin, kolonia -a
sokólski
540. Dąbrowa Białostocka Nowa Kamienna, wieś Kamienna Nowa, wieś -ej -ej,

kamieński

541. Stara Kamienna, wieś Kamienna Stara, wieś -ej -ej,

kamieński

542. Suchowola Dwugły, kolonia Dwugły, część wsi Rutkowszczyzna -ów
543. Gajewo, kolonia Gajewo, część wsi Laudańszczyzna -a
544. Połomin, kolonia Połomin-Kolonia, kolonia -a -nii
545. Stara Chodorówka, kolonia Chodorówka Stara-Kolonia, kolonia -i -ej -nii
546. Szudziałowo Horczaki Dolne, wieś Horczaki, wieś -ów,

horczacki

547. Horczaki Górne, wieś Horczaki, wieś -ów,

horczacki

548. Słójka, kolonia Słójka, wieś -i,

słójkowski

suwalski
549. Rutka-Tartak Kupowo, leśniczówka Kupowo, wieś -a,

kupowski

550. Suwałki Burdyniszki, wieś Burdeniszki, wieś -szek,

burdeniszczański

551. Mały Bród, przysiółek Bród Mały, przysiółek -odu -ego
552. Nowa Turówka, wieś Turówka Nowa, wieś -i -ej,

turowiecki

553. Nowe Kropiwne, wieś Kropiwne Nowe, wieś -ego -ego,

kropiwnecki

554. Nowy Bród, wieś Bród Nowy, wieś -odu -ego,

bródecki

555. Płociczno, wieś Płociczno-Tartak, wieś -a -u,

płocicznowski

556. Stara Turówka, wieś Turówka Stara, wieś -i -ej,

turowiecki

557. Stare Kropiwne, wieś Kropiwne Stare, wieś -ego -ego,

kropiwnecki

558. Stary Bród, wieś Bród Stary, wieś -odu -ego,

bródecki

559. Zielone Pierwsze, wieś Zielone Królewskie, wieś -ego -ego,

zielonecki

560. Szypliszki Nowe Grauże, wieś Grauże Nowe, wieś -y -ych,

graużeński

561. Stare Grauże, wieś Grauże Stare, wieś -y -ych,

graużeński

wysokomazowiecki
562. Czyżew-Osada Czyżew Ruś-Kolonia, kolonia Czyżew-Ruś-Kolonia, wieś -a Rusi -nii,

czyżewski

563. Godlewo-Kolonia, kolonia Godlewo-Kolonia, wieś -a -nii,

godlewski

564. Stare Zalesie, wieś Zalesie Stare, wieś -a -ego,

zaleski

565. Stary Kaczyn, wieś Kaczyn Stary, wieś -a -ego,

kaczyński

566. Kobylin-Borzymy Kropiwnica-Gajki, wieś Kropiewnica-Gajki, wieś -y -ek,

gajkowski

567. Kropiwnica-Kiernozki, część wsi Kropiwnica-Gajki Kropiewnica-Kiernozki, część wsi Kropiewnica-Gajki -y -ek
568. Kropiwnica-Racibory, wieś Kropiewnica-Racibory, wieś -y -bór,

raciborski

569. Sokoły Jamiołki - Kowale Rawki, wieś Jamiołki - Kowale, wieś -łek -li,

jamiolski

POMORSKIE
bytowski
570. Miastko Korytka, osada Korytka, część wsi Znakowo -tek
571. Malęcino, osada Malęcino, wieś -a,

malęciński

572. Znakowo, osada Znakowo, wieś -a,

znakowski

chojnicki
573. Czersk Błoto, kolonia Błota, kolonia Błot
człuchowski
574. Rzeczenica Breńsk, przysiółek Breńsk, wieś -a,

breński

gdański
575. Pruszcz Gdański Przejazdowo Drugie, osada Przejazdowo, wieś -a, przejazdowski
576. Przejazdowo Pierwsze, osada Przejazdowo, wieś -a, przejazdowski
kartuski
577. Stężyca Chróstowo, osada Chróstowo, część wsi Żuromino -a
578. Dubowo, osada Dubowo, wieś -a,

dubowski

579. Żuromino, osada Żuromino, wieś -a,

żuromiński

pucki
580. Kosakowo Suchy Dwór, osada Suchy Dwór, wieś -ego -oru, suchodworski
581. Puck Antoniewo, część wsi Smolno Smolno, wieś -a,

smoleński

582. Głuszewo, wieś Głuszewo, część wsi Starzyno -a
583. Kaczyniec, kolonia Kaczyniec, osada -ńca
584. Łebcz, osada Łebcz, wieś -a,

łebczański

585. Sławutówko, leśniczówka Sławutówko, osada -a
586. Smolno, osada Smolno, wieś -a,

smoleński

587. Widlino, kolonia Widlino, wieś -a,

widliński

588. Zdrada, przysiółek Zdrada, wieś -y,

zdradzki

589. Zele, część wsi Gnieżdżewo Łebcz, wieś -a,

łebczański

starogardzki
590. Czarna Woda Kamionka, część miasta Czarna Woda Kamionna, część miasta Czarna Woda -y
591. Małe Lubiki, część miasta Czarna Woda Lubiki Małe, część miasta Czarna Woda -ik -ych
sztumski
592. Dzierzgoń Bruk, osada Bruk, wieś -a,

brucki

593. Nowiny, osada Nowiny, wieś -in,

nowiński

594. Stanowo, osada Stanowo, wieś -a,

stanowski

595. Mikołajki Pomorskie Cieszymowo Wielkie, osada Cieszymowo, wieś -a,

cieszymowski

596. Stary Targ Szropy - Niziny, osada Szropy-Niziny, wieś Szrop -in,

szropski

597. Szropy - Osiedle, część wsi Szropy Szropy, wieś Szrop,

szropski

598. Śledziówka Mała, osada Śledziówka, osada -i
599. Śledziówka Wielka, przysiółek Śledziówka, osada -i
600. Tulice Małe, gajówka Tulice Małe, część wsi Tulice -ic -ych
ŚLĄSKIE
częstochowski
601. Koniecpol Luborocza, wieś Luborcza, wieś -y,

luborecki

602. Olsztyn Krasawa Druga, wieś Krasawa, wieś -y,

krasawski

603. Krasawa Pierwsza, wieś Krasawa, wieś -y,

krasawski

kłobucki
604. Miedźno Ostrowy nad Okszą, wieś Ostrowy, wieś -rów,

ostrowski

lubliniecki
605. Boronów Grójec, wieś Grojec, wieś -jca,

grojecki

raciborski
606. Nędza Trawniki, osada Trawniki, część wsi Nędza -ik
ŚWIĘTOKRZYSKIE
buski
607. Solec-Zdrój Podkopcze, kolonia wsi Piasek Mały Podkopce, kolonia wsi Piasek Mały -ów
608. Seradzka, część wsi Żuków Sieradzka, część wsi Żuków -kiej
609. Stodołówka, przysiółek wsi Piasek Mały Sudołówka, przysiółek wsi Piasek Mały -i
610. Zagajów-Kolonia, wieś Kolonia Zagajów, wieś -nii -owa,

zagajowski

611. Stopnica Nowe Kąty, wieś Kąty Nowe, wieś -ów -ych,

kącki

612. Nowy Falęcin, wieś Falęcin Nowy, wieś -a -ego,

falęciński

613. Stare Folwarki, wieś Folwarki, wieś -ów,

folwarecki

614. Stare Kąty, część wsi Stare Folwarki Kąty Stare, wieś -ów -ych,

kącki

615. Stare Prusy, wieś Prusy, wieś Prus,

pruski

616. Stary Falęcin, wieś Falęcin Stary, wieś -a -ego,

falęciński

617. Stary Mietel, wieś Mietel, wieś -tla,

mietelski

jędrzejowski
618. Małogoszcz Wrzosówka, przysiółek Wrzosówka, wieś -i,

wrzosowiecki

kielecki
619. Bodzentyn Podmieście, część wsi Siekierno Siekierno-Podmieście, wieś -a -a,

siekierzeński

620. Przedgrabie, część wsi Siekierno Siekierno-Przedgrab, wieś -a -bia,

siekierzeński

621. Smyków, część wsi Siekierno Siekierno-Smyków, część wsi Siekierno-Przedgrab -a -owa
622. Stara Wieś, część wsi Siekierno Siekierno-Stara Wieś, część wsi Siekierno-Przedgrab -a -ej Wsi
623. Miedziana Góra Wykień, część wsi Tumlin Tumlin-Wykień, wieś -a -knia,

wykieński

624. Podgród, część wsi Tumlin Tumlin-Podgród, wieś -a -odu,

podgrodzki

konecki
625. Smyków Barak, część wsi Pokoradz Barak, część wsi Miedzierza -u
626. Piaski, wieś Piaski Królewieckie, wieś -ów -ich,

piasecki

627. Rozgół, część wsi Miedzierza Rozgół, wieś -ołu,

rozgolski

opatowski
628. Baćkowice Nowy Nieskurzów, wieś Nieskurzów Nowy, wieś -owa -ego,

nieskurzowski

629. Oziembłów, wieś Oziębłów, wieś -owa,

oziębłowski

630. Stary Nieskurzów, wieś Nieskurzów Stary, wieś -owa -ego,

nieskurzowski

631. Iwaniska Krępa Zabłocka, wieś Krępa, wieś -y,

krępski

632. Skolanowska Wola, wieś Skolankowska Wola, wieś -kiej -i,

skolankowski

633. Wojciechowice Kolonie Inwalidzkie, kolonia wsi Lisów Kolonie Inwalidzkie, część wsi Lisów -nii -ich
634. Stodoły, wieś Stodoły-Wieś, wieś -dół Wsi,

stodolski

635. Stodoły-Wieś, część wsi Stodoły Stodoły-Wieś, wieś -dół Wsi,

stodolski

sandomierski
636. Łoniów Łoniów-Kolonia, kolonia Łoniów-Kolonia, wieś -owa -nii,

łoniowski

starachowicki
637. Mirzec Podlesie, wieś Podlesie, część wsi Tychów Stary -a
staszowski
638. Bogoria Gorzków-Kolonia, kolonia Kolonia Gorzków, kolonia -nii -owa
639. Grzybów-Kolonia, kolonia Kolonia Grzybów, kolonia -nii -owa
640. Jurkowice-Kolonia, kolonia Jurkowice-Kamieniołom, kolonia -ic -u
641. Kiełczyna-Kolonia, przysiółek Kolonia Kiełczyna, przysiółek -nii -y
642. Kolonia Bogoria, kolonia Kolonia Bogoria, wieś -nii -rii,

bogoryjski

643. Miłoszowice-Kolonia, kolonia Kolonia Miłoszowice, kolonia -nii -ic
644. Skoczylas, przysiółek Skoczylas, część wsi Bogoria -u
645. Szczeglice-Kolonia, kolonia Kolonia Szczeglice, kolonia -nii -ic
646. Ujazd Kiełczyński, przysiółek Ujazd Kiełczyński, część wsi Bogoria -u -ego
647. Ujazdek, kolonia Kolonia Ujazdek, kolonia -nii -dka
648. Połaniec Wymysłów, przysiółek wsi Rudniki Wymysłów, wieś -owa,

wymysłowski

WARMIŃSKO-MAZURSKIE
bartoszycki
649. Bisztynek Lędławki, wieś Łędławki, wieś -wek,

łędławski

braniewski
650. Frombork Wierzno Wielkie, wieś Wielkie Wierzno, wieś -ego -a,

wierzeński

651. Wilczęta Dębien, przysiółek Dębień, osada -bnia
652. Słobity, przysiółek Słobity-Stacja, osada -bit -cji
elbląski
653. Godkowo Piskajmy, wieś Piskajny, wieś -ajn,

piskajnowski

654. Gronowo Elbląskie Gronowo, wieś Gronowo Elbląskie, wieś -a -ego,

gronowski

655. Rychliki Mokajmy, wieś Mokajny, wieś -ajn,

mokajnowski

656. Śliwice, wieś Śliwica, wieś -y,

śliwicki

ełcki
657. Prostki Borki, osada Kibisy, osada -ów
658. Kurczątki, wieś Kurzątki, wieś -tek,

kurzątecki

659. Różyńsk Wielki, wieś Różyńsk Wielki, wieś -a -ego,

rożyński

iławski
660. Iława Dąbrowo, część wsi Gromoty Dąbrowa, część wsi Gromoty -y
661. Kałdunki, część wsi Rudzienice Rudzienice-Kałdunki, część wsi Rudzienice -ic -nek
662. Karłowo, część wsi Rudzienice Rudzienice-Karłowo, część wsi Rudzienice -ic -a
663. Piec, leśniczówka Jeziorno, osada -a
664. Spędziny, leśniczówka Tłokowisko, leśniczówka -a
665. Stare Swale, leśniczówka Szwalewo, leśniczówka -a
kętrzyński
666. Korsze Łękajny, osada Łękajny, przysiółek wsi Sątoczno -ajn
nowomiejski
667. Biskupiec Łąkorek, osada Łąkorek, wieś -rka,

łąkorski

668. Osówko, osada Osówko, wieś -a,

osowiecki

669. Sędzice, osada Sędzice, wieś -ic,

sędzicki

olecki
670. Wieliczki Puchówka - Gajówka, część wsi Puchówka Puchówka, wieś -i,

puchowiecki

671. Puchówka - Leśniczówka, część wsi Puchówka Puchówka, wieś -i,

puchowiecki

672. Puchowica, część wsi Puchówka Puchówka, wieś -i,

puchowiecki

olsztyński
673. Gietrzwałd Grażymy, osada Grazymy, wieś -ym,

grazymski

674. Łajsy, osada Łajsy, wieś -ajs,

łajski

675. Łęguty, osada Łęguty, wieś -ut,

łęgucki

676. Tomarynki, osada Tomarynki, część wsi Gietrzwałd -nek
677. Zaskwierki, osada Zaskwierki, kolonia wsi Łęguty -rek
678. Jeziorany Żerbuń, wieś Zerbuń, wieś -nia,

zerbuński

piski
679. Biała Piska Kawałek, kolonia Kolonia Kawałek, kolonia -nii -łka
680. Konopki, kolonia Kolonia Konopki, kolonia -nii -pek
681. Skarzyn, wieś Skarżyn, wieś -a,

skarżyński

682. Szkody, kolonia Szkody-Kolonia, kolonia Szkod -nii
szczycieński
683. Szczytno Puzary, część wsi Gawrzyjałki Pużary, część wsi Gawrzyjałki -ar
684. Świętajno Niedźwiedzica, leśniczówka Niedźwiedzi Kąt, osada leśna -ego -a
685. Szklarnia, leśniczówka Szklarnia, osada leśna -ni
WIELKOPOLSKIE
gostyński
686. Piaski Aleksandrówko, osada Bodzewo, wieś -a,

bodzewski

687. Głogówko-Folwark, osada Głogówko, osada -a
688. Głogówko-Klasztor, osada Głogówko, osada -a
689. Lipie Wielkopolskie, część wsi Lipie Lipie, wieś -a,

lipski

690. Marysin, osada Marysin, część wsi Piaski -a
691. Organki, leśniczówka Bodzewko Drugie, wieś -a -ego,

bodzewski

692. Piaski-Nadleśnictwo, osada Piaski, wieś -ów,

piasecki

grodziski
693. Granowo Bielawy, osada Bielawy, wieś -aw,

bielawski

694. Dalekie, część wsi Granówko Dalekie, wieś -ego,

dalekowski

695. Drużyn, wieś Drużyn, wieś -nia,

drużyński

696. Konojad - Dalekie, osada Dalekie, wieś -ego,

dalekowski

697. Kubaczyn - Pole, część wsi Kubaczyn Kubaczyn, wieś -a,

kubaczyński

698. Separowo, osada Separowo, wieś -a,

separowski

jarociński
699. Jaraczewo Cerekwica, wieś Cerekwica Stara, wieś -y -ej,

cerekwicki

700. Łukaszew, wieś Łukaszewo, wieś -a,

łukaszewski

701. Nowa Cerekwica, wieś Cerekwica Nowa, wieś -y -ej,

cerekwicki

kępiński
702. Trzcinica Groblica, część wsi Laski Laski, wieś -ków,

laskowski

703. Szczotki, część wsi Kuźnica Trzcińska Kuźnica Trzcińska, wieś -y -ej,

kuźnicki

koniński
704. Kleczew Kozie Głowy, wieś Koziegłowy, wieś -łów,

koziegłowski

705. Nowe Tręby, część wsi Budy Tręby Nowe, część wsi Budy -ów -ych
706. Słaboludź, kolonia Słaboludz-Kolonia, kolonia -a -nii
707. Słaboludź, wieś Słaboludz, wieś -a,

słaboludzki

708. Stare Tręby, wieś Tręby Stare, wieś -ów -ych,

trębski

krotoszyński
709. Kobylin Lipowiec, osada Lipowiec, osada -ówca
710. Starkowiec, wieś Starkówiec, wieś -ówca,

starkówiecki

711. Stary Gród, wieś Starygród, wieś -odu,

starogrodzki

leszczyński
712. Włoszakowice Boszkowo, osada Boszkowo-Letnisko, osada -a -a
nowotomyski
713. Miedzichowo Nowa Silna, wieś Silna Nowa, wieś -ej -ej,

silnieński

714. Stara Jabłonka, wieś Jabłonka Stara, wieś -i -ej,

jabłonkowski

ostrowski
715. Ostrów Wielkopolski Baby, osada Baby, część wsi Czekanów Bab
716. Przygodzice Drygas, gajówka Topola Wielka, wieś -i -ej,

topolski

717. Piec Górny, gajówka Antonin, wieś -a,

antoniński

rawicki
718. Jutrosin Nadstaw, wieś Nad Stawem, wieś Nad Stawem
słupecki
719. Słupca Grobla, część wsi Koszuty Grobla, wieś -i,

grobelski

720. Jaworowo, część wsi Młodojewo Jaworowo, wieś -a,

jaworowski

721. Kluczewnica, część wsi Koszuty Kluczewnica, wieś -y,

kluczewnicki

722. Kowalewo-Parcele, osada Kowalewo-Parcele, wieś -a -el,

kowalewski

723. Meszna, część wsi Młodojewo Meszna, wieś -y,

meszeński

724. Młodojewo Parcele, część wsi Młodojewo Młodojewo-Parcele, wieś -a -el,

młodojewski

725. Sergiejewo, część wsi Rokosz Rokosz, wieś -sza,

rokoski

726. Zastawie, część wsi Młodojewo Zastawie, wieś -a,

zastawski

szamotulski
727. Duszniki Ludowo, wieś Ludowo, część wsi Sękowo -a
728. Zalesie, przysiółek Zalesie, wieś -a,

zaleski

729. Obrzycko Atoniny, przysiółek Antoniny, przysiółek -nin
730. Huby Słopanowskie, część wsi Słopanowo Słopanowo-Huby, część wsi Słopanowo -a Hub
śremski
731. Dolsk Gajewo, część wsi Mszczyczyn Gajewo, wieś -a,

gajewski

732. Książ Wielkopolski Charłub, część wsi Radoszkowo Charłub, wieś -ba,

charłubski

733. Feliksowo, osada Feliksowo, wieś -a,

feliksowski

734. Halin, część wsi Chwałkowo Kościelne Chwałkowo Kościelne, wieś -a -ego,

chwałkowski

735. Huby, część wsi Kołacin Kołacin, wieś -na,

kołaciński

736. Jaraczewskie Huby, część wsi Chwałkowo Kościelne Chwałkowo Kościelne, wieś -a -ego,

chwałkowski

737. Kiełczyn, część wsi Kiełczynek Kiełczyn, wieś -a,

kiełczyński

738. Konarskie koło Książa, osada Konarskie, wieś -ego,

konarski

739. Parcele do Góry, część wsi Chrząstowo Chrząstowo, wieś -a,

chrząstowski

740. Poniatówki do Góry, część wsi Chrząstowo Chrząstowo, wieś -a,

chrząstowski

741. Śrem Grzymisław, wieś Grzymysław, wieś -wia,

grzymysławski

742. Nochówko, część wsi Pełczyn Nochówko, wieś -a,

nochówecki

złotowski
743. Okonek Węgorzewo Szczecineckie, wieś Węgorzewo, wieś -a,

węgorzewski

ZACHODNIOPOMORSKIE
gryficki
744. Gryfice Dobrzyn, wieś Dobrzyń, wieś -nia,

dobrzyński

745. Grochów, osada Grochów, przysiółek wsi Trzygłów -owa
746. Niekładz, osada Niekładź, osada -dzia
747. Rewal Pobierowo, osada Pobierowo, wieś -a,

pobierowski

748. Pogorzelica, osada Pogorzelica, wieś -y,

pogorzelicki

749. Trzęsacz, osada Trzęsacz, wieś -a,

trzęsacki

ZAŁĄCZNIK  Nr 3

WYKAZ ZNIESIONYCH URZĘDOWYCH NAZW MIEJSCOWOŚCI

Lp. Województwo, powiat, gmina Znoszone nazwy miejscowości Drugi przypadek deklinacji, forma przymiotnika
1 2 3 4
DOLNOŚLĄSKIE
ząbkowicki
1. Złoty Stok Złoty Stok-Kolonia, część miasta Złoty Stok -ego -u -nii
LUBELSKIE
chełmski
2. Sawin Basówka, przysiółek -i
3. Huta, przysiółek -y
4. Kąty, przysiółek -ów
lubelski
5. Strzyżewice Osmolice, wieś -ic,

osmolicki

zamojski
6. Stary Zamość Udrycze, wieś -ycz,

udrycki

LUBUSKIE
słubicki
7. Słubice Zielony Bór, gajówka -ego -oru
ŁÓDZKIE
łowicki
8. Łyszkowice Łąki Sierakowskie, wieś Łąk -ich,

łącki

sieradzki
9. Burzenin Wola Szczawieńska, wieś -i -ej, szczawieński
MAŁOPOLSKIE
suski
10. Zawoja Chrzanka, przysiółek wsi Zawoja -i
11. Kalina, przysiółek wsi Zawoja -y
12. Schronisko, przysiółek wsi Zawoja -a
MAZOWIECKIE
zwoleński
13. Tczów Rawica, wieś -y,

rawicki

żyrardowski
14. Puszcza Mariańska Zabudziska-Grabie, wieś -isk -bia, zabudziski
POMORSKIE
sztumski
15. Stary Targ Jurkowice Wybudowanie, część wsi Jurkowice -ic -nia
16. Pijaki, osada -ów
ŚWIĘTOKRZYSKIE
kielecki
17. Bodzentyn Siekierno, wieś -a,

siekierzyński

18. Miedziana Góra Tumlin, wieś -a,

tumliński

WARMIŃSKO-MAZURSKIE
iławski
19. Iława Kamień, wieś -nia,

kamieński

olecki
20. Wieliczki Chmielnik, osada -a
WIELKOPOLSKIE
gostyński
21. Piaski Bodzewko, wieś -a,

bodzewski

kępiński
22. Trzcinica Laski, osada -sek
złotowski
23. Okonek Bąk, część miasta Okonek -a
24. Jasnorzewo, część miasta Okonek -a
25. Urok, część miasta Okonek -u
ZACHODNIOPOMORSKIE
drawski
26. Złocieniec Czubata, część miasta Złocieniec -ej
gryficki
27. Gryfice Zielinek, część miasta Gryfice -nka

Zmiany w prawie

Będą zmiany w wydawaniu publicznych pieniędzy

Zmiany w Stabilizującej Regule Wydatkowej (SRW), która służy do wyliczania dopuszczalnego limitu wydatków państwa, to cel ustawy uchwalonej przez Sejm. Senat odrzucił tę nowelizację, jednak w piątek, 5 sierpnia, Sejm zdecydował, że nowe przepisy jednak wejdą w życie. Według części senatorów, ta ustawa to dalsze rozmontowywanie reguły wydatkowej.

Krzysztof Sobczak 05.08.2022
Grupy VAT mogą być interesujące, ale przepisy trzeba poprawić

Od stycznia przyszłego roku firmy będą mogły zakładać grupy VAT i wspólnie rozliczać podatek. W piątek kończą się konsultacje tego rozwiązania. Eksperci widzą w nim wiele zalet, jednak niektóre kwestie wymagają poprawek. Bez nich korzyści z funkcjonowania w grupach VAT pozostają tylko w teorii.

Wiesława Moczydłowska 29.07.2022
Ocieplanie domów - premier zachęca, korzyść podatkowa topnieje

Do ocieplania domów przed zimą zachęcają nie tylko niedawne słowa premiera, ale też podatkowa ulga modernizacyjna. Niestety, realnie topnieje ona z miesiąca na miesiąc, bo jej kwota - 53 tys. zł - nie zmieniła się od 2019 roku. W tym czasie ceny materiałów i usług budowlanych poszły w górę o kilkadziesiąt procent. Jednak o jej waloryzacji na razie nie ma mowy.

Jolanta Ojczyk 19.07.2022
Dziecko może zarobić więcej, rodzic nie straci prawa do ulgi prorodzinnej

Lipcowe zmiany w Polskim Ładzie podniosły znacząco limit przychodów dziecka, po przekroczeniu którego rodzice tracą prawo do ulgi prorodzinnej. Zarobki pociechy wcześniej nie mogły przekroczyć 3089 złotych rocznie. Obecny limit jest znacznie wyższy. Co najważniejsze, można go stosować wstecznie, już od stycznia 2022 roku. Zmiana jest reakcją Ministerstwa Finansów na publikację Prawo.pl.

Krzysztof Koślicki 09.07.2022
Do końca września czas na złożenie sprawozdania finansowego do KRS

Z końcem września upływa termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego większości podmiotów, których dotyczy obowiązek jego sporządzenia. Ma to również znaczenie w kontekście obowiązku złożenia sprawozdania do KRS. Warto o tym pamiętać, ponieważ niezłożenie sprawozdania może skutkować odpowiedzialnością karną. Więcej na ten temat w Legal Alert.

Grzegorz Keler 08.07.2022
Korzystanie z e-Urzędu Skarbowego już po nowemu

W czwartek, 7 lipca, wchodzi w życie rozporządzenie ministra finansów w sprawie korzystania z e-Urzędu Skarbowego. Zmienia ono zasady dostępu do systemu. Logowanie i uwierzytelnianie użytkowników będzie się teraz odbywało według nowych zasad. Więcej spraw będzie można załatwić za pomocą pism generowanych automatycznie.

Krzysztof Koślicki 07.07.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2005.264.2208

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Ustalenie, zmiana i znoszenie urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych.
Data aktu: 27/12/2005
Data ogłoszenia: 30/12/2005
Data wejścia w życie: 01/01/2006