Ustalenie norm przeciętnego przychodu szacunkowego z hektara gruntów dla celów wymiaru podatku gruntowego.

Dz.U.60.19.115
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 7 kwietnia 1960 r.
w sprawie ustalenia norm przeciętnego przychodu szacunkowego z hektara gruntów dla celów wymiaru podatku gruntowego.
Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 2 dekretu z dnia 30 czerwca 1951 r. o podatku gruntowym (Dz. U. z 1955 r. Nr 23, poz. 143, z 1956 r. Nr 55, poz. 251 i z 1957 r. Nr 32, poz. 140) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Tabela norm przeciętnego przychodu szacunkowego z 1 ha użytków rolnych dla celów wymiaru podatku gruntowego za rok 1955, stanowiąca załącznik nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1955 r. w sprawie zaliczenia poszczególnych powiatów do jednego z okręgów gospodarczych, ustalenia norm przeciętnego przychodu szacunkowego z hektara gruntów oraz stawek podatku gruntowego dla celów wymiaru podatku gruntowego za rok 1955 (Dz. U. z 1955 r. Nr 23, poz. 144, z 1956 r. Nr 14, poz. 72, z 1957 r. Nr 32, poz. 141 i z 1959 r. Nr 21, poz. 131), otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
2. Normy przeciętnego przychodu szacunkowego ustalone w tabeli norm (ust. 1) dla gruntów ornych klasy IIIa lub IIIb bądź klasy IVa lub IVb stosuje się dla celów wymiaru podatku gruntowego w tych przypadkach, gdy grunty orne zaliczone do tych klas wniesione zostały do ewidencji gruntów i budynków (rejestrów gruntów).
3. Jeżeli grunty orne klasy III zostały prawomocnie przeklasyfikowane do klasy IIIa, wówczas do łąk i pastwisk zaliczonych do klasy III stosuje się normy przeciętnego przychodu szacunkowego ustalone w tabeli norm (ust. 1) dla gruntów ornych klasy IIIa. Jeżeli zaś grunty orne klasy III zostały prawomocnie przeklasyfikowane do klasy IIIb, wówczas do łąk i pastwisk zaliczonych do klasy III stosuje się normy przeciętnego przychodu szacunkowego ustalone w tabeli norm dla gruntów ornych klasy IIIb.
§  2. Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi Finansów.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i stosuje się przy wymiarze podatku gruntowego, poczynając od roku podatkowego 1960.
ZAŁĄCZNIK

Tabela norm przeciętnego przychodu szacunkowego z 1 ha użytków rolnych dla celów wymiaru podatku gruntowego.

Okręg Strefa Norma przeciętnego przychodu szacunkowego z 1 ha
gospodarczy ekonomiczna gruntów ornych, łąk i pastwisk gruntów ornych łąk i pastwisk gruntów ornych łąk i pastwisk gruntów ornych łąk i pastwisk lasów
Klasy
I II III IIIa IIIb IVa IV IVb IV V VI
złotych
Okręg I wielkomiejska 4.010 3.670 3.200 3.370 3.110 2.940 2.800 2.690 1.970 2.340 1.410 1.860 930 60
miejska 3.640 3.340 2.910 3.070 2.830 2.680 2.550 2.450 1.790 2.120 1.270 1.690 850 60
podmiejska 3.340 3.040 2.670 2.810 2.600 2.430 2.300 2.210 1.650 1.880 1.150 1.450 730 60
wiejska 3.100 2.790 2.430 2.580 2.360 2.180 2.060 1.970 1.450 1.690 1.030 1.280 640 60
wiejska oddalona 2.860 2.550 2.190 2.330 2.120 1.950 1.830 1.740 1.280 1.450 890 1.090 540 60
Okręg II miejska 3.400 3.100 2.610 2.780 2.530 2.380 2.260 2.170 1.580 1.890 1.150 1.520 760 60
podmiejska 3.100 2.790 2.430 2.580 2.360 2.180 2.060 1.970 1.450 1.690 1.030 1.340 670 60
wiejska 2.860 2.550 2.190 2.320 2.120 1.990 1.880 1.800 1.340 1.520 910 1.160 580 60
wiejska oddalona 2.610 2.360 2.010 2.140 1.940 1.800 1.690 1.610 1.210 1.340 820 980 490 60
Okręg III miejska 3.170 2.860 2.430 2.590 2.350 2.180 2.060 1.970 1.450 1.690 1.030 1.340 670 60
podmiejska 2.860 2.610 2.250 2.400 2.180 2.000 1.880 1.790 1.340 1.520 910 1.160 580 60
wiejska 2.610 2.360 2.000 2.130 1.930 1.790 1.690 1.610 1.210 1.400 850 1.030 520 60
wiejska oddalona 2.380 2.120 1.830 1.950 1.770 1.610 1.520 1.450 1.070 1.280 780 910 460 60

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020