Zmiana niektórych powiatów w województwach bydgoskim, kieleckim i łódzkim oraz zmiany granic miasta Zgierza w województwie łódzkim.

Dz.U.59.68.422
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 7 grudnia 1959 r.
w sprawie zmiany granic niektórych powiatów w województwach bydgoskim, kieleckim i łódzkim oraz zmiany granic miasta Zgierza w województwie łódzkim.
Na podstawie art. 2 i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. o dokonywaniu zmian podziału administracyjnego Państwa (Dz. U. Nr 6, poz. 48) zarządza się, co następuje:
§  1. W województwie bydgoskim wyłącza się:
1) z gromady Łukowiec w powiecie bydgoskim wieś Drzewianowo i włącza się ją do gromady Mrocza w powiecie wyrzyskim,
2) z gromady Stalmierz w powiecie lipnowskim wieś Podolina i włącza się ją do gromady Zbójno w powiecie golubsko-dobrzyńskim.
§  2. W województwie kieleckim wyłącza się:
1) z powiatu buskiego:
a) z gromady Kotki wieś Służów i kolonie Służów Pierwszy i Służów Drugi i włącza się je do gromady Balice w powiecie chmielnickim,
b) z gromady Niziny wsie Niziny i Lenartowice, kolonię Kowalówka Nizińska oraz osadę Młyńczysko i włącza się je do gromady Koniemłoty w powiecie staszowskim;
2) z powiatu kieleckiego:
a) gromadę Płaczków i włącza się ją do powiatu koneckiego,
b) z gromady Serbinów wieś Bień i włącza się ją do gromady Krasna w powiecie koneckim,
c) z gromady Sorbin wieś Nowki i włącza się ją do gromady Odrowąż w powiecie koneckim;
3) z gromady Gowarczów w powiecie koneckim wsie Eugeniów, Gąsiorów i Kacprów i włącza się je do gromady Ruski Bród w powiecie przysuskim;
4) z powiatu opatowskiego:
a) gromadę Staw Kunowski i włącza się ją do powiatu iłżeckiego,
b) z gromady Brzozowa kolonię Dąbrowa i włącza się ją do gromady Tarłów w powiecie lipskim;
5) z gromady Petrykozy w powiecie opoczyńskim wieś Giełzów i włącza się ją do gromady Gowarczów w powiecie koneckim;
6) z gromady Goszczewice w powiecie przysuskim wsie: Goszczewice i Ostrołęka oraz kolonie Ostrołęka, Podkanna-Chronów i Stefanówka i włącza się je do gromady Wrzos w powiecie radomskim.
§  3. W województwie łódzkim wyłącza się:
1) z powiatu brzezińskiego:
a) z gromady Prażki wieś i kolonię Zamość i włącza się je do gromady Czarnocin w powiecie łódzkim,
b) z gromady Swędów osadę Moszczenica i włącza się ją do gromady Biała w powiecie łódzkim;
2) z powiatu łęczyckiego:
a) z gromady Witów kolonie: Helenów, Parcelka, Polesie i włącza się je do gromady Popów koło Głowna w powiecie łowickim,
b) z gromady Różyce Żmijowe wieś Paradzice i włącza się ją do gromady Drwalew w powiecie poddębickim;
3) z powiatu łowickiego:
a) z gromady Trzcianka wieś Kuźmy i włącza się ją do gromady Dmosin w powiecie brzezińskim oraz wieś Michałów i włącza się ją do gromady Nadolna w powiecie brzezińskim,
b) z gromady Oszkowice kolonie Stefanów Orenicki i Orenice-Oreniczki i włącza się je do gromady Piątek w powiecie łęczyckim;
4) z powiatu poddębickiego:
a) z gromady Ładawy wieś i parcele Stęplew i włącza się je do gromady Świnice Warckie w powiecie łęczyckim,
b) z gromady Saków wieś i kolonię Rogów, wieś Drozdów i kolonie Drozdów A i Drozdów B i włącza się je do gromady Piaski w powiecie łęczyckim oraz wieś i kolonię Wola Świnicka i kolonię Wola Olesin i włącza się je do gromady Świnice Warckie w powiecie łęczyckim;
5) z powiatu sieradzkiego gromadę Ralewice i włącza się ją do powiatu poddębickiego.
§  4. Z gromady Proboszczewice w powiecie łódzkim, województwie łódzkim wyłącza się wsie: Rudunki, Stępowizna i Zegrzanki i włącza się je do miasta Zgierza w tymże województwie.
§  5. Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów.
§  6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 1959 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020