Utworzenie powiatów pleszewskiego i słupeckiego oraz zmiana granic niektórych powiatów w województwie poznańskim.

Dz.U.55.44.284
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 12 listopada 1955 r.
w sprawie utworzenia powiatów pleszewskiego i słupeckiego oraz zmiany granic niektórych powiatów w województwie poznańskim.
Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. o dokonywaniu zmian podziału administracyjnego Państwa (Dz. U. Nr 6, poz. 48) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Tworzy się w województwie poznańskim powiaty:
1) pleszewski z siedzibą powiatowej rady narodowej w Pleszewie;
2) słupecki z siedzibą powiatowej rady narodowej w Słupcy.
2. W skład nowoutworzonego powiatu pleszewskiego w województwie poznańskim wchodzą:
1) z powiatu jarocińskiego w tymże województwie:
a) miasto Pleszew,
b) gromady: Broniszewice, Bronów, Czermin, Dobranadzieja, Gołuchów, Kowalew, Kuczków, Kucharki, Taczanów II, Tomice, Tursko, Wieczyn, Wronów, Zawidowice;
2) z powiatu kaliskiego w tymże województwie gromady: Chocz, Kwileń, Kuźnia;
3) z powiatu konińskiego w tymże województwie gromada Białobłoty;
4) z powiatu krotoszyńskiego w tymże województwie gromady: Dobrzyca, Koźminiec, Sośnica i Trzebin.
3. W skład nowoutworzonego powiatu słupeckiego w województwie poznańskim wchodzą:
1) z powiatu konińskiego w tymże województwie:
a) miasta Słupca i Zagórów,
b) gromady: Cienin Kościelny, Cienin Zaborny, Drążna, Giewartów, Grabina, Kopojno, Kowalewo Sołectwo, Lądek, Łukom, Młodojewo, Trąbczyn, Zagórów;
2) z powiatu wrzesińskiego w tymże województwie gromady: Brudzewo, Ciążeń, Graboszewo, Kąty, Ostrowo Kościelne i Strzałkowo.
§  2. W województwie poznańskim wyłącza się:
1) z powiatu krotoszyńskiego gromadę Ligota i włącza się ją do powiatu ostrowskiego;
2) z powiatu kępińskiego gromadę Mąkoszyce oraz z powiatu ostrowskiego gromadę Szklarka Przygodzicka i włącza się je do powiatu ostrzeszowskiego;
3) z powiatu obornickiego gromadę Potrzanowo i włącza się ją do powiatu wągrowieckiego;
4) z powiatu średzkiego gromady: Nekla, Podstolice, Targowagórka i włącza się je do powiatu wrzesińskiego

w tymże województwie.

§  3. Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów i Prezesowi Państwowej Komisji Etatów.
§  4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1956 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1955.44.284

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Utworzenie powiatów pleszewskiego i słupeckiego oraz zmiana granic niektórych powiatów w województwie poznańskim.
Data aktu: 12/11/1955
Data ogłoszenia: 30/11/1955
Data wejścia w życie: 01/01/1956