Ustalenie na rok 1939 wykazu imiennego nieruchomości podlegających przymusowemu wykupowi.

Dz.U.39.12.65
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 11 lutego 1939 r.
o ustaleniu na rok 1939 wykazu imiennego nieruchomości podlegających przymusowemu wykupowi.
Na podstawie art. 19 cz. 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej (Dz. U. R. P. z 1926 r. Nr 1, poz. 1) oraz art. 3 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 grudnia 1927 r. o terminach ogłaszania i wykonania planów parcelacyjnych i wykazów imiennych nieruchomości, podlegających wykupowi na cele reformy rolnej (Dz. U. R. P. Nr 114, poz. 973) zarządza się co następuje:
§  1. Ustalony w § 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1938 r. (Dz. U. R. P. Nr 9, poz. 57) plan parcelacyjny na rok 1939 dla gruntów prywatnych został w województwach: lubelskim, białostockim, wileńskim, nowogródzkim, poleskim, wołyńskim i krakowskim wykonany w całości przez rozparcelowanie niezbędnej dla pokrycia planu ilości gruntów prywatnych, wobec czego nie ma podstawy do poddania przymusowemu wykupowi na mocy art. 19 cz. 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej nieruchomości ziemskich, położonych na terenie wymienionych województw.
§  2. Ustalony w § 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1938 r. (Dz. U. R. P. Nr 9, poz. 57) plan parcelacyjny na rok 1939 dla gruntów prywatnych został w województwach: warszawskim, łódzkim, kieleckim, tarnopolskim, stanisławowskim, lwowskim, śląskim, poznańskim i pomorskim wykonany częściowo, wobec czego niezbędna dla pokrycia planu ilość gruntów prywatnych:
498 ha w województwie warszawskim,
3.518 " " łódzkim,
337 " " kieleckim,
3.677 " " tarnopolskim,
1.417 " " stanisławowskim,
3.093 " " lwowskim,
7.438 " " śląskim,
20.275 " " poznańskim,
17.437 " " pomorskim,

ogółem 57.690 ha zostaje poddana przymusowemu wykupowi na mocy art. 19 cz. 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej.

Mianowicie obowiązkowi parcelacyjnemu, ze skutkami przewidzianymi w powołanej ustawie, podlegają obszary z następujących nieruchomości ziemskich:

w województwie warszawskim: w powiecie działdowskim:

1) 293 ha z nieruchomości Wielkie Koszelewy k. 194 stanowiącej własność Wiktora Dzierżykraj Walkowiaka;
2) 205 ha z nieruchomości: Rutkowice k. 14 i Rutkowice k. 9 stanowiących własność Waltera Beyera;

w województwie łódzkim:

w powiecie brzezińskim:

3) 150 ha z nieruchomości: Rogów stanowiącej własność Zbigniewa-Aleksandra i Stefana Wilskich oraz Bronowice A i Bronowice B stanowiących własność Ignacego Wilskiego;

w powiecie łaskim:

4) 150 ha z nieruchomości: Miasto Łask i Janowice folwark stanowiących własność Janusza Szwejcera;

w powiecie łęczyckim:

5) 115 ha z nieruchomości Karsznice stanowiącej własność Jana Wernera;
6) 225 ha z nieruchomości: Pęcławice, Ciechosławice i Gorki stanowiących własność Ireny-Marii-Natalii Sulimierskiej;
7) 290 ha z nieruchomości: Sławoszewo stanowiącej własność Henryka Schloessera i Koryta stanowiącej własność Karola-Hermana-Gustawa Schloessera;
8) 265 ha z nieruchomości: Byszew i Goszczędza stanowiących własność Konstantego-Edwarda Jezierskiego;
9) 106 ha z nieruchomości Goślub stanowiącej własność spadkobierców Wandalina Maltzana;
10) 320 ha z nieruchomości: Siedlce, Goszczynno i Bazylia B stanowiących własność Heleny i Józefy-Jadwigi Boetticher i Dąbie stanowiącej własność spadkobierców Józefa-Ludwika Boetticher;

w powiecie łódzkim:

11) 90 ha z nieruchomości Sarnów stanowiącej własność Józefa Stegmana;

w powiecie piotrkowskim:

12) 105 ha z nieruchomości Golesze stanowiącej własność Zygmunta i Józefa Cieszkowskich;
13) 170 ha z nieruchomości: Lubiatów i Zakrzew stanowiących własność Kazimierza Puławskiego;
14) 75 ha z nieruchomości: Świerczyńsko, Niechcice i Jadwinów stanowiących własność Zygmunta-Salomona i Szulima Kupczyków, Icka vel Izaaka Pfeffera, Szmula vel Samuela i Jakuba Goldlustów i Kaili-Zofii Kleczewskiej;
15) 350 ha z nieruchomości: Łekińsko, Wola Grzymalina cz. Czyżewska, Wawrzkowizna i Łęg stanowiących własność Leopolda-Wojciecha Kronnenberga;
16) 185 ha z nieruchomości Bujny stanowiącej własność Adeliny Wünsche i Katarzyny Schicht;

w powiecie radomszczańskim:

17) 90 ha z nieruchomości: Makowiska, Makowiska A i Makowiska Nr 1 stanowiących własność Władysława Meyera;
18) 80 ha z nieruchomości: Łagiewniki, Zakrzew i Kolonia w dobrach Łagiewniki i Zakrzew Nr III stanowiących własność Marii-Reginy-Władysławy-Ewy Cyrus Sobolewskiej;
19) 170 ha z nieruchomości: Stróża i Grabek stanowiących własność Mariana i Heleny Łubieńskich;

w powiecie sieradzkim:

20) 125 ha z nieruchomości: Wola Łobudzka, Wola Łobudzka B C i Kolonia Wola Łobudzka Nr 1 stanowiących własność Seweryny-Barbary Niemyskiej i spadkobierców Ksawerego Niemyskiego;

w powiecie sieradzkim i wieluńskim:

21) 85 ha z nieruchomości: Stolec A i B oraz Dymek stanowiących własność Feliksa Murzynowskiego;

w powiecie wieluńskim:

22) 105 ha z nieruchomości Galewice B stanowiącej własność Kazimierza Czapskiego;
23) 127 ha z nieruchomości: Raduszyce i Kraszkowice A i B stanowiących własność Karola Endera i Ireny-Augusty Kindermann;
24) 140 ha z nieruchomości Radoszewice A B CD stanowiącej własność Teodora-Marcina Dużyńskiego;

w województwie kieleckim:

w powiecie jędrzejowskim:

25) 65 ha z nieruchomości Cierno stanowiącej własność Władysława Biernackiego;

w powiecie opatowskim:

26) 172 ha z nieruchomości Łęg Rachowsk; stanowiącej własność Jakuba-Lejby Rozenberga i spadkobierców Abrama Mintza;

w powiecie pińczowskim:

27) 100 ha z nieruchomości Rosiejów stanowiącej własność Jana Tańskiego i Krzysztoforia stanowiącej własność Andrzeja i Krystyny Mateckich;

w województwie tarnopolskim:

w powiecie borszczowskim i zaleszczyckim:

28) 400 ha z nieruchomości: Dźwinogród, Trubczyn, Uhrynkowce i Stawki stanowiących własność Jadwigi-Marii Kimelman i Luizy-Lotty vel Liselotty Liebentritt;

w powiecie brodzkim:

29) 234 ha z nieruchomości: Suchowola stanowiącej własność Hermana Pohorylesa, Anny Frischman i Otylii Baras i Podkamień stanowiącej własność Alberta Sumińskiego;

w powiecie kamioneckim:

30) 365 ha z nieruchomości: Dobrotwór-Stryhanka i Maziarnia nad Rudnem stanowiących własność Kuby i Zygmunta Weissglasów;

w powiecie kopyczynieckim:

31) 215 ha z nieruchomości Jabłonów-Rudki stanowiącej własność Mieczysława Muszyńskiego;

w powiecie radziechowskim:

32) 470 ha z nieruchomości: Stojanów z Czerkowatyczem i Romanówką i Charakówka stanowiących własność Leona, Beili, Joachima, Sary, Aleksandra i Izraela Wahlów oraz Hendli Thumin;
33) 610 ha z nieruchomości: Mikołajów i Sterkowce stanowiących własność Etli-Lifsche Baran, Feigi Kohn, Jonasa i Salomona Boraków oraz Zaliski stanowiącej własność Adolfa i Jakuba-Wolfa Boraków;

w powiecie skałackim:

34) 518 ha z nieruchomości": Iwanówka i Zarubińce stanowiących własność Leona Pinińskiego;

w powiecie tarnopolskim:

35) 260 ha z nieruchomości Chodaczków Mały stanowiącej własność Marii Haugwitz;
36) 120 ha z nieruchomości Isypowce stanowiącej własność Abrahama Rothsteina, Samuela Reichmana oraz Lei, Leopolda i Henryki Feueringów;

w powiecie zaleszczyckim:

37) 305 ha z nieruchomości Nowosiółka Kostiukowa stanowiącej własność Jakuba Marguliesa, Józefa Ornsteina, Klary-Leonii Auerbach i Stelli Menkes;

w powiecie zbaraskim:

38) 180 ha z nieruchomości: Łubianki wyższe i Łubianki niższe stanowiących własność lisy - Marty Segalowej oraz Leopolda i Oswalda Buberów;

w województwie stanisławowskim:

w powiecie horodeńskim:

39) 100 ha z nieruchomości Czortowiec Dolny stanowiącej własność Bernarda Barana;

w powiecie kałuskim i stryjskim:

40) 267 ha z nieruchomości: Hurnie whl. 452 stanowiącej własność Klary Diamandstein, Hurnie whl. 95 stanowiącej własność Rózi Kreisberg, Hurnie whl. 453 stanowiącej własność Hermana Fränkla, Kłodnica whl. 18 i 19 stanowiącej własność Klary Diamandstein, Hermana Frenkla i Rozalii Kreisberg, Studzianka whl. 185 stanowiącej własność Scheindli Fränklowej, Rozalii Kreisberg i Klary Diamandstein, Studzianka whl. 593 stanowiącej własność Scheindli vel Scharlotty Fränkel, Studzianka whl. 594 stanowiącej własność Rozalii Kreisberg i Studzianka whl. 595 stanowiącej własność Klary Diamandstein, Scheindli Fränkel i Rozalii Kreisberg;

w powiecie kołomyjskim:

41) 115 ha z nieruchomości: Chomiakówka whl. 129 i Kułaczkowce stanowiących własność Sali, Joela i Chai-Sary Mellerów, Marci, Lei, Jakuba, Nachmana, Jetty i Mozesa Banków, Arona i Mojżesza Riesów, Mojżesza Eisbarda, Wolfa - Samuela, Hildy, Sary - Lei, Małki, Izraela i Chai Glandsbergów, Tilli Kornreich, Teodora, Stefana i Olgi Szklarów, Eudokii Dowhan, Joela i Chai-Sary Mehlerów oraz Chomiakówka whl. 66, 77, 134, 228, 230, 304, 307, 309, 317, 322 stanowiącej własność wyżej wymienionych współwłaścicieli oraz Samuela Eisbarda;

w powiecie nadwórniańskim i stanisławowskim:

42) 85 ha z nieruchomości: Kamienna, Weleśnica Dolna, Wołczyniec i Zofiówka stanowiących własność spadkobierców Karola Halperna;

w powiecie rohatyńskim:

43) 195 ha z nieruchomości: Załanów, Dziczki i Maliniska stanowiących własność Anny Kanarek;
44) 440 ha z nieruchomości: Nastaszczyn, Junaszków, Jezierzany i Kuropatniki stanowiących własność Eleonory - Marii - Heleny Bielskiej;

w powiecie stanisławowskim:

45) 70 ha z nieruchomości Krechowce stanowiącej własność Adeli i Eli vel Eli-Karoliny Feuerstein;

w powiecie stryjskim:

46) 145 ha z nieruchomości Manasterzec stanowiącej własność Józefa - Artura, Arona-Samuela, Leona, Mojżesza, Hirsza i Perli Halpernów oraz Salomei Zarwanitzer;

w województwie lwowskim:

w powiecie bóbreckim:

47) 470 ha z nieruchomości: Dziewiętniki, Jatwięgi, Kołohury, Bryńce Cerkiewne i Wybranówka stanowiących własność Jana Szeptyckiego;
48) 423 ha z Ordynacji Borynicze, Drohowicze, Ostrów, Horodyszcze Cetnarskie i Juszkowce będącej w posiadaniu Marii Mycielskiej;

w powiecie jarosławskim:

49) 90 ha z nieruchomości: Dobkowice i Rokietnica stanowiących własność Jana Aresina;
50) 185 ha z nieruchomości: Miękisz Stary i Tuchla stanowiących własność Heleny Małachowskiej;
51) 145 ha z nieruchomości: Munina i Pawłosiów stanowiących własność Elżbiety Siemieńskiej;

w powiecie jarosławskim i rudeckim:

52) 250 ha z nieruchomości: Ludków i Podgaj stanowiących własność Marii Jahn i spadkobierców Władysława Jahna oraz Laszki Zawiązane stanowiącej własność spadkobierców Heleny Jahnowej;

w powiecie jaworowskim:

53) 525 ha z nieruchomości: Przyłbice, Rulów, Senatów, Bruchnal, Małe Podłuby, Czołhynie, Zawodów, Berdychów i Olszanica stanowiących własność Leona - Józefa - Marii Szeptyckiego;

w powiecie lwowskim i rzeszowskim:

54) 255 ha z nieruchomości: Humieniec, Nikonkowice, Dębianka, Mostki, Wola Serdycka, Einsiedel i Borek Nowy stanowiących własność spadkobierców Konstantego Brunickiego;

w powiecie sokalskim:

55) 165 ha z nieruchomości: Budynin i Oserdów stanowiących własność Salomona, Hermana i Antoniny Reissów oraz Heleny Hausen;
56) 320 ha z nieruchomości: Cieląż i Dłużniów stanowiących własność Izabelli Koziebrodzkiej;
57) 165 ha z nieruchomości: Tartaków, Różanka i Ksawerówka stanowiących własność Marii Urbańskiej;

w powiecie tarnobrzeskim:

58) 100 ha z nieruchomości: Zbydniów, Kotowa Wola i Majdan Zbydniowski stanowiących własność spadkobierców Zbigniewa Horodyńskkgo;

w województwie śląskim:

w powiecie bielskim, cieszyńskim i rybnickim:

59) 810 ha z nieruchomości: Jasienica whl. 147, 323, Jaworze ltk 99 i whl. 155, 221, 280, 281, Kaczyce Górne ltk 46, 72 i whl. 36, Kaczyce Dolne ltk. 50 i whl. 74, Marklowice Górne ltk. 54 i whl. 47, 73, Marklowice Średnie ltk. 54, Marklowice Dolne ltk. 54 i whl. 202, Otrębów ltk. 72 i whl. 14, 21, 22, 87, Pogwizdów whl. 174, 187, 224, Zebrzydowice Górne ltk. 71 i whl. 41, 54, Zebrzydowice Dolne ltk. 55 i whl. 48, 49, 66, 75, 95, 189, 196, 218, 219, 221, 235, 242, Gorzyczki - Uchylsko dobra, Gołkowice wl. 366, Godów dobra, Łaziska dobra i Rogów wl. 225 stanowiących własność Jana Larisch - Mönnicha;

w powiecie lublinieckim:

60) 525 ha z nieruchomości: Kochcice wl. 10, 15, 30, 64, 73, 96, 147, 180, 182, 228, 285, 297, 301, 302, 318, Kochcice dobra wl. 10, Lubecko wl. 93, 116, 145, 267, 287 i Glinica wl. 152, 170 stanowiących własność firmy "Kochtschütz Estates Limited in London";
61) 135 ha z nieruchomości: Pawonków dobra wl. 17 i 18 i Pawonków wl. 249, 266 stanowiących własność Jerzego (Georga) Thaera;

w powiecie lublinieckim i tarnogórskim:

62) 1.500 ha z nieruchomości: Koszęcin dobra wl. 30, Boronów wl. 412, 458, Drutania wl. 2, 14, 57, 75, 77, Olszyna wl. 20, Kahna wl. 55, Cieszowa dobra wl. 5, Cieszowa wl. 69, 74, Kochanowice wl. 88, Pusta Kuźnica wl. 15, 20, Brusiek wl. 7, 11, 23, 37, Koszęcin wl. 50, 64, 244, 370, 462, 467, 488, 517, 533, 540, 576, 659, Rusinowice wl. 171, Chwostek wl. 104, dóbr dawniejszego fideikomisu Tworog stanowiących własność Wilhelma - Fryderyka - Karola - Gotfryda - Krafta Hohenlohe Ingelfingen;
63) 1.500 ha z nieruchomości: Fideikomis Żyglinek (dobra Woźniki wl. 27, Lubsza wl. 14, Truszczyce, Jędrysek, Żyglinek, Kozłowa Góra), Fideikomis Tarnowskie Góry - Świerklaniec (dobra Świerklaniec, Stare Chechło, Rudne Piekary, Orzech) i Kozłowa Góra wl. 605 stanowiących własność Guidotta Henckel Donnersmarcka i Ligota Woźnicka wl. 274 stanowiącej własność Guida Henckel Donnersmarcka;

w powiecie pszczyńskim:

64) 368 ha z nieruchomości: Jarząbkowice dobra, Jarząbkowice wl. 108, 54 i Golasowice dobra rentowe wl. I stanowiących własność Edwarda Stonawskiego;
65) 760 ha z nieruchomości: Pawłowice dobra stanowiącej własność Karola - Egona Reitzensteina, Pawłowice wl. 1, 256 i Bzie Górne wl. 36, 103 stanowiących własność Jana (Hansa) Reitzensteina i Bzie Górne dobra stanowiącej własność Ferdynanda Reitzensteina;

w powiecie rybnickim:

66) 235 ha z nieruchomości Tworków dobra stanowiącej własność Wilhelma Saurma Jeltsch - Tworkau;
67) 230 ha z nieruchomości Wilcza Górna dobra stanowiącej własność Jerzego Kowatza;
68) 115 ha z nieruchomości: Brzezie dobra wl. 1 i Brzezie wl. 52, 60, 487, 592, 620 stanowiących własność Magistratu i Gminy Miejskiej miasta Raciborza;
69) 360 ha z nieruchomości: Grabówka dobra, Krzyżanowice dobra wl. 1 i Lubomia wl. 784 stanowiących własność Wilhelma Lichnowskiego;
70) 100 ha z nieruchomości: Bełk dobra i Bełk wl. 13, 81 stanowiących własność Bronisława i Wiktorii Jastrzębiec Albinowskich;

w powiecie świętochłowickim i tarnogórskim:

71) 240 ha z nieruchomości: Brzozowice wl. 231, Szarlej wl. 175, Lazarówka wl. 337, Bobrowniki wl. 385, Lasowice wl. 221, 521, Żyglin wl. 234, Nakło dobra, Nakło wl. 65, 294, Rudne Piekary wl. 210 i Radzionków wl. 726, 1406 stanowiących własność Łazarza Henckel Donnersmarcka;

w powiecie tarnogórskim:

72) 560 ha z nieruchomości: Fideikomis Repty (dobra Repty, Stare Tarnowice i Opatowice) i Opatowice wl. 126 stanowiących własność Krafta Henckel Donnersmarcka;

w województwie poznańskim:

w powiecie chodzieskim:

73) 310 ha z nieruchomości: Jabłonowo obszar dworski t. I wl. 1 i Jabłonowo t. II 1. 5 stanowiących własność Waltera Scharnweber Kegela;
74) 35 ha z nieruchomości Karczewnik dobra k. 1 stanowiącej własność Ernesta Luttwitza;
75) 435 ha z nieruchomości Oleśnica dobra k. 1 stanowiącej własność Rochusa Ltittwitza;

w powiecie gnieźnieńskim:

76) 1.735 ha z nieruchomości: Działyń dobra t. I k. 1, Obora dobra k. 1, Obora t. II k. 20, 38, Wielkie Świątniki k. 52, 68, 73 i Dębnica k. 12, 17a, 37 stanowiących własność Heinricha Sprengera;
77) 1.537 ha z nieruchomości: Mielno dobra t. II k. 1, Modliszewko dom t. III k. 1, Dębłowo t. I k. 1, Dębłowo Królewskie t. II k. 8 stanowiących własność Jürgena - Ottona Wendorffa i Wielkie Świątniki t. VI k. 79 stanowiącej własność Eduarda Wendorffa;

w powiecie gostyńskim:

78) 760 ha z nieruchomości: Poniec dobra t. I k. 1 i Janiszewo k. 28 stanowiących własność Wojciecha Mycielskiego;

w powiecie jarocińskim:

79) 900 ha z nieruchomości: Dębno dobra t. I k. 1 stanowiącej własność Gerharda Carsta i Chrzan t. II k. 19 E stanowiącej własność Paula Carsta;

w powiecie kaliskim i konińskim:

80) 200 ha z nieruchomości: Cukrownia i Rafineria Zbiersk, maj. Zbiersk, Petryki, folw. Kionczyn, osada Augustowo i cegielnia Gliny stanowiących własność Tow. Akc. Cukrownia i Rafineria Zbiersk;

w powiecie kępińskim:

81) 428 ha z nieruchomości: Lubczyna dwór t. I k. 1 stanowiącej własność Kazimierza Szczanieckiego, Lubczyna dobra t. II stanowiącej własność Tadeusza Szczanieckiego i Rudniczysko dobra t. I stanowiącej własność Marii Tomaszewskiej;

w powiecie kolskim i konińskim;

82) 370 ha z nieruchomości: Bierzwienna Długa i Kąty stanowiących własność Rajmunda-Józefa Dąmbskiego;

w powiecie konińskim;

83) 280 ha z nieruchomości Ciążeń stanowiącej własność Wandy Gerliczowej;
84) 190 ha z nieruchomości: Siernicze Wielkie, Siernicze Małe i Skrzynka Mała stanowiących własność Adama Iwańczyka;
85) 337 ha z nieruchomości: Białybród, Jóźwin i Słaboludź stanowiących własność Stanisława - Marii - Grzegorza Mańkowskiego i dóbr Kazimierz stanowiących własność Marii-Antoniny Mycielskiej oraz Wojciecha, Kazimierza, Antoniego, Wacława, Jadwigi - Marii - Stanisławy, Barbary - Marii, Zygmunta i Pawła Mańkowskich;

w powiecie międzychodzkim:

86) 270 ha z nieruchomości Białokosz dobra k. 2 stanowiącej własność Karla Rosego;
87) 515 ha z nieruchomości: Śródka dobra t. I k. 1 i Strzyżmin t. I k. 11 stanowiących własność Karla Seydlitza;

w powiecie mogileńskim:

88) 38 ha z nieruchomości Duszno t. III k. 27a stanowiącej własność Zdzisława Lichodziejewskiego;
89) 215 ha z nieruchomości Jankowo dobra: t. I k. 1 stanowiącej własność Adolfiny Stursberg;
90) 410 ha z nieruchomości: Markowice dobra t. I k. 1 i Żerniki dobra t. I k. 1 stanowiących własność Clausa Heydebrecka;
91) 260 ha z nieruchomości: Gozdanin dobra i Gozdanin t. III k. 24 stanowiącej własność Brunona Bayera;

w powiecie nowotomyskim:

92) 1.760 ha z nieruchomości: Dakowy Mokre dobra t. I, Wojnowice dobra t. II i Wojnowice t. V k. 127 stanowiących własność Anieli Ostrowskiej;
93) 1.325 ha z nieruchomości Brody dobra t. I k. 2 stanowiącej własność Emila Pfluga;
94) 810 ha z nieruchomości Śliwno dobra t. II stanowiącej własność Hansa Hildebranda;
95) 360 ha z nieruchomości Stary Tomyśl dobra stanowiącej własność Maxa Ponceta;

w powiecie obornickim:

96) 530 ha z nieruchomości: Pamiątkowo dobra t. I k. 1, Pamiątkowo k. 51, 53 i Witoldzin k. 27 stanowiących własność Heleny Koczorowskiej i Pamiątkowo t. VI k. 142 stanowiącej własność Macieja i Heleny Koczorowskich;

w powiecie ostrowskim:

97) 435 ha z nieruchomości: Grudzielec dobra stanowiącej własność Zygmunta Zielewicza;
98) 690 ha z nieruchomości: Rososzyca dobra t. III, Rososzyca t. II k. 40, Sieroszewice dobra t. III i Sieroszewice k. 12 stanowiących własność Pawła Deutschmanna;
99) 410 ha z nieruchomości Hrabstwo Przygodzice t. II stanowiącej własność Michała - Karola - Jana - Alojzego - Wilhelma -Edmunda - Roberta - Michała - Władysława Radziwiłła;

w powiecie poznańskim:

100) 600 ha z nieruchomości: Zlotniki t. I k. 1, 4 i Psarskie t. II k. 39 stanowiących własność Heinza Hoffmeyer - Zlotnik;
101) 500 ha z nieruchomości: Radojewo dobra t. I k. 1, Nowa Wieś Górna dobra t. I k. 1 i Chojnica t. I k. 4 stanowiących własność Hermanna Treskowa;
102) 945 ha z nieruchomości Owińska dobra t. 1 k. 1 stanowiącej własność Johanny, Ottona, Berthy, Waltera, Udona i Marii Treskow;
103) 460 ha z nieruchomości Więckowice dobra t. I k. 1 stanowiącej własność Gustawa Brezy;
104) 600 ha z nieruchomości: Bednary maj. stanowiącej własność Macieja Jackowskiego, Wronczyn maj. i Pomanarzowice maj. stanowiących własność Tadeusza Jackowskiego oraz Bednary t. II 1. 36 stanowiącej własność Stefana i Kazimiery Lasiewiczów;

w powiecie poznańskim i średzkim:

105) 800 ha z nieruchomości: Rusibórz maj. t. III k. 1 stanowiącej własność Felicjana Plucińskiego, Zielniczki k. 27 stanowiącej własność Zbigniewa - Aleksandra Plucińskiego, Swadzin t. I k. 1, 3, 5, 36, 37, Sady k. 10, 20, 28 i Krzyżowniki k. 97, 151, 158 stanowiących własność Leona Plucińskiego oraz Sady t. I k. 2 stanowiącej własność Marii - Pauliny, Kazimierza, Józefa, Zbigniewa - Aleksandra i Aleksandry Plucińskich;.

w powiecie rawickim:

106) 385 ha z nieruchomości: Golina dobra t. I k. 1 i Pakówka t. III k. 78 stanowiących własność Wilhelma Rohra;

w powiecie tureckim:

107) 305 ha z nieruchomości Rudniki stanowiącej własność Józefa Przedpełskiego-Mikorskiego;

w powiecie żnińskim:

108) 50 ha z nieruchomości Wójcin t. I k. 1 stanowiącej własność Gustawa-Adolfa-Herberta Rusta;
109) 85 ha z nieruchomości Jadowniki dobra t. I k. 1 stanowiącej własność Thekli Scheele;

w województwie pomorskim:

w powiecie brodnickim:

110) 80 ha z nieruchomości Płowęż wl. 16 stanowiącej własność Piotra Gedderta;
111) 65 ha z nieruchomości Wrocki wl. 16 stanowiącej własność Fedora Dienera;
112) 310 ha z nieruchomości: Czekanowo wl. 9, 11 stanowiącej własność Zygmunta Karwata i Wichulec wl. 1, 2 stanowiącej własność Wincentego Łąckiego;
113) 145 ha z nieruchomości Kawki wl. 32 stanowiącej własność Janusza-Józefa Odrowąż Pieniążka;
114) 125 ha z nieruchomości Kulig wl. 1 stanowiącej własność Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce;
115) 75 ha z nieruchomości: Gutowo wl. 1 3. 12, 16. 18. 23 i Wlewsk wl. 4 stanowiących własność Julianny Matthoes;

w powiecie brodnickim, chełmińskim, grudziądzkim, lubawskim i wąbrzeskim:

116) 425 ha z nieruchomości: Ostromecko wl. 89, Nowawieś, Wielkie Lniska, Wardęgowo, Osetno i Wronie stanowiących własność Joachima-Martina Schönborn Alvenslebena;

w powiecie chełmińskim:

117) 15 ha z nieruchomości Błachta wl. 1 stanowiącej własność Gerharda Wundsch-Fiedlera;
118) 300 ha z nieruchomości Falęcin wl. 16 stanowiącej własność Hansa Strebego;
119) 75 ha z nieruchomości Storlus wl. 62a stanowiącej własność Elżbiety Strübing;
120) 165 ha z nieruchomości Szymborno wl. 64 stanowiącej własność Franciszka i Zofii Kauffmannów;
121) 40 ha z nieruchomości Tytlewo wl. 65 stanowiącej własność Fryca i Hildegardy Laute;
122) 95 ha z nieruchomości Zegartowice wl. 77 stanowiącej własność Joachima-Heinza-Georga Würtza;
123) 15 ha z nieruchomości Józefkowo wl. 1 stanowiącej własność Herberta Plehna;
124) 325 ha z nieruchomości Wichorze wl. 74 stanowiącej własność Hansa-Henryka Logi;
125) 55 ha z nieruchomości Grubno wl. 23 stanowiącej własność Wojciecha i Marii Pusłowskich;
126) 285 ha z nieruchomości: Wabcz wl. 71 i Łyniec wl. 37 stanowiących własność Ludwiki-Marii-Heleny Łosiowej;
127) 65 ha z nieruchomości Staw wl. 24 stanowiącej własność Franciszka Sarneckiego;

w powiecie Chojnickim:

128) 135 ha z nieruchomości Kruszka k. 3, 4 stanowiącej własność Ulrika Dirksa;
129) 150 ha z nieruchomości: Jarcewo k. 1 stanowiącej własność Marii Fischer i Jarcewo k. 3 stanowiącej własność Rudolfa Fischera;
130) 35 ha z nieruchomości Ostrowite k. 12 stanowiącej własność Arnolda i Franciszka Reuschlów oraz Heleny Maneck;
131) 250 ha z nieruchomości Chełmy W. wl. 1 stanowiącej własność Anny Sikorskiej;
132) 155 ha z nieruchomości Szenfeld wl. 1 stanowiącej własność Ireny Nieżychowskiej;
133) 130 ha z nieruchomości Szlachecka Nowa Cerkiew wl. 1 stanowiącej własność Marii Szyszkowej;
134) 210 ha z nieruchomości: Żychce wl. 2, Zielona Chocina wl. 33, 34 i Mała Kępina wl. 2 stanowiących własność Tadeusza Lerchenfelda;
135) 100 ha z nieruchomości Silno wl. 2, 32, 70, 105, 159 stanowiących własność Anny-Marii-Magdaleny Piórkowej oraz Franciszka i Franciszki Günther;

w powiecie grudziądzkim:

136) 25 ha z nieruchomości Bogdanki stanowiącej własność Kurta-Ottona-Heinricha Laudiena;
137) 55 ha z nieruchomości Linowo stanowiącej własność Henryka Bielera;
138) 50 ha z nieruchomości Nowy Młyn stanowiącej własność Hermana Conrada;
139) 40 ha z nieruchomości Osówko stanowiącej własność Anneliesy Wilhelm";
140) 15 ha z nieruchomości Słupski Młyn stanowiącej własność Friedy Czarske;
141) 20 ha z nieruchomości Świecie Wieś k. 15 stanowiącej własność Waltera Giesego;

w powiecie inowrocławskim:

142) 113 ha z nieruchomości Wielowieś Królewska k. 1 stanowiącej własność Ruth Bruning;
143) 755 ha z nieruchomości Polanowice k. 1 i Sokolniki k. 21, 27 stanowiących własność Hansa i Luizy Gierke;
144) 310 ha z nieruchomości Gocanowo k. 1 stanowiącej własność Rudolfa Lehmanna-Nitschego;"
145) 155 ha z nieruchomości: Tupadły k. 1 i Brontemierz Mały k. 1, 27 stanowiących własność Jana Kluga;
146) 1.035 ha z nieruchomości Kobylniki stanowiącej własność Fryderyka Wilamowitz-Möllendorffa;
147) 210 ha z nieruchomości Leszcze stanowiącej własność Eryki Friede;

w powiecie kartuskim:

148) 40 ha z nieruchomości: Barniewice k. 1 stanowiącej własność Ernesta Boelkego i W. Tuchomie k. 129 stanowiącej własność Zygmunta Czarneckiego;
149) 20 ha z nieruchomości: Borcz k. 1 i Kiełpino k. 25 stanowiących własność Alberta Hoenego;
150) 15 ha z nieruchomości: Czaple Sz. i Bysewo k. 3 stanowiących własność Wilhelma Hoenego;
151) 72 ha z nieruchomości Małe Tuchomie k. 130 stanowiącej własność Pawła Winkelmanna;
152) 65 ha z nieruchomości Widlino k. 327 stanowiącej własność Anny, Eryki i Hansa Koeppelów;

w powiecie kościerskim:

153) 135 ha z nieruchomości Stary Wiec wl. 1 stanowiącej własność Józefa i Marii Kłosów;
154) 50 ha z nieruchomości' Bączek k. 3 stanowiącej własność Günthera Modrowa;
155) 20 ha z nieruchomości Modrowo k. 1, 2 stanowiącej własność Wernera Modrowa;
156) 50 ha z nieruchomości Deka k. 1 stanowiącej własność Hansa-Joachima Englera;
157) 40 ha z nieruchomości Stawiska k. K stanowiącej własność Johanna Böttnera;
158) 235 ha z nieruchomości: Śluza wl. 7 i Nakło wl. 42, 71, 76 stanowiących własność Józefa Dykiera;
159) 90 ha z nieruchomości Szczodrowo wl. 162, 201 stanowiącej własność Olgi, Karla-Juliusa, Fryderyka-Wilhelma i Wilhelminy-Henrietty-Augusty Lehmannów;
160) 70 ha z nieruchomości: Sobącz wl. A, C, D, E, 2 i Niedamowo wl. 37 stanowiących własność Juliana Esden Tempskiego;

w powiecie lipnowskim:

161) 190 ha z nieruchomości: Kikół Miasto i Fabianki stanowiących własność Cukrowni Chełmica Sp. Akc.;
162) w powiecie lubawskim:

265 ha z nieruchomości Mortęgi wl. 11, 29 stanowiącej własność Waltera i Fritza Geigerów;

163) "163) -165 ha z nieruchomości Sędzice wl. 18 stanowiącej własność-Kazimiery Dąmbskiej;

w powiecie morskim:

164) 70 ha z nieruchomości: Celbowo k. 317 i Puck k. 147 i 465 stanowiących własność Fritza i Elżbiety Rodenackerów;
165) 35 ha z nieruchomości Bojano k. 1 stanowiącej własność Jadwigi Raasch;
166) 30 ha z nieruchomości: Mosty k. 2, 16, 18, 126, 178 i Kosakowo k. 33 stanowiących własność Wilhelma Strelowa;
167) 470 ha z nieruchomości: Rzucewo k. 224, Sławutówko k. 228, 229, Osłanino k. 6, 11 i Beka k. 2 stanowiących własność Gustawa Belowa;
168) 670 ha z nieruchomości Wejherowo Zamek k. 1 stanowiącej własność Henryka Keyserlingka;
169) 109 ha z nieruchomości Bojan wl. 3, 4 stanowiącej własność Bogdana Rakowskiego;
170) 135 ha z nieruchomości Robakowo wl. 218 D stanowiącej własność Bernarda Gniota;
171) 155 ha z nieruchomości Łężyce wl. 16, 17 stanowiącej własność Anieli Woyke;
172) 90 ha z nieruchomości Łężyce k. 18 stanowiącej własność Leona Szulca;

w powiecie nieszawskim:

173) 158 ha z nieruchomości Bieganowo stanowiącej własność Stefana-Józefa Wildego;

w powiecie sępoleńskim:

174) 70 ha z nieruchomości Borówki- k. 3 stanowiącej- własność Małgorzaty-Łucji-Olgi-Herminy Heinrich Trzebon-Ferguson;
175) 70 ha z nieruchomości Rogalin k. 1 stanowiącej własność Gustawa Foedischa;
176) 85 ha z nieruchomości Sikorz k. 4, 20 stanowiącej własność Wolfa-Dietricha Orlanda;
177) 50 ha z nieruchomości: Wałdówko k. 9, 10 i Obodowo k. 4, 6 stanowiących własność Pawła Stockmanna;

w powiecie starogardzkim:

178) 55 ha z nieruchomości Wolental wl. 144 stanowiącej własność Ilzy Müller-Kohle;
179) 40 ha z nieruchomości Białachówko wl. 1 stanowiącej własność Heinricha Gramsa;
180) 35 ha z nieruchomości Rynkówko stanowiącej własność Juliusza Plehna;
181) 70 ha z nieruchomości: Szpęgawsk wl. 1, 2 i Rywałd wl. 9 B stanowiących własność Olafa Paleske;

w powiecie szubińskim:

182) 125 ha z nieruchomości Kołaczkowo k. 50, 101 stanowiącej własność Fritza Gruenke;
183) 280 ha z nieruchomości Żurczyn k. 1 stanowiącej własność Waltera-Rudolfa Polla;
184) 240 ha z nieruchomości: Tupadły k. 1, 8, Bąk k. 1, Malice k. 39, Dębogóra k. 31, Dębogórzyn k. 1 i Rozstrzębowo L 12, 14, 16, 17 stanowiących własność Jerzego Busse;

w powiecie świeckim:

185) 95 ha z nieruchomości Gródek wl. 57 stanowiącej własność Jerzego Grunowa;
186) 20 ha z nieruchomości Jarzębieniec wl. 69 stanowiącej własność Pawła Struwego;
187) 95 ha z nieruchomości: Rulewo wl. 220, Warlubie k. 403, Buśnia t. I k. 1, t. II k, 50, t. III k. 1, 59, 60, 63, 65, 72 stanowiących własność Rudolfa-Juliusza-Emila Maerkera;
188) 75 ha z nieruchomości Skarszewo wl. 1 stanowiącej własność Maksa Niehoffa;
189) 205 ha z nieruchomości Wierzchy wl. 77 stanowiącej własność Kazimierza Wojnowskiego;

w powiecie tczewskim:

190) 40 ha z nieruchomości Suchostrzygi k. 3, 58 stanowiącej własność Annaliesy-Elli i Fritza Schwarzów;
191) 45 ha z nieruchomości Gorzędziej k. 6 stanowiącej własność Maksa Rauscha;
192) 70 ha z nieruchomości Lubiszewo k. 37 stanowiącej własność Heleny Sieg;
193) 130 ha z nieruchomości Gąsiorki k. 79, Królówlas k. 48 i Lipiagóra k. 50 stanowiących własność Klary Frost;
194) 80 ha z nieruchomości Malenin k. 56 stanowiącej własność Artura Schwarza;
195) 135 ha z nieruchomości: Mała Słońca k. 11, W. Słońca k. 7 i Rybaki k. 8 stanowiących własność Kurta Kroehlinga;
196) 30 ha z nieruchomości Mała Słońca k. 18, 27 stanowiącej własność Małgorzaty Kolbe;
197) 15 ha z nieruchomości: Międzyłęż k. 23, 24, 25, 26 i Rudno k. 46 stanowiących własność Jana Dirksena;
198) 20 ha z nieruchomości Miłobądz k. 91, 94 stanowiącej własność Pawła, Teresy, Jana i Huberta Knoph;
199) 35 ha z nieruchomości Rokitki k. 1, 28 stanowiącej własność Fritza, Waltera-Wilhelma i Wernera Ehreke;
200) 45 ha z nieruchomości Rukosin k. 1, 13 stanowiącej własność Gerhardta i Alfreda Lehre;
201) 30 ha z nieruchomości Suchostrzygi k. 4, 7, 45 stanowiącej własność Alfreda Siega;
202) 50 ha z nieruchomości Wielka Słońca k. 1 stanowiącej własność Helmuta Kroehlinga;
203) 235 ha z nieruchomości Borkowo k. 5 stanowiącej własność Clausa Dirksena;
204) 15 ha z nieruchomości: Bałdowo k. 8 i Czyżykowo k. 110 stanowiących własność Brunona Claassena;
205) 100 ha z nieruchomości Dąbrówka k. 1 stanowiącej własność Edwarda Schreibera;
206) 50 ha z nieruchomości Dąbrówka k. 8, 9, 10 stanowiącej własność Franciszka Wilma;
207) 130 ha z nieruchomości Łukocin wl. 1 stanowiącej własność Stefana Czarneckiego i Moniki Wojnowskiej;
208) 95 ha z nieruchomości Miłobądz wl. 9, 130 stanowiącej własność Franciszka sen. i Franciszka jun. Bieleckich;
209) 60 ha z nieruchomości Piaseczno wl. 268 stanowiącej własność Mieczysława Radwańskiego;

w powiecie toruńskim:

210) 290 ha z nieruchomości: Ostaszewo wl. 38, 44, 45, 46, Tylice wl. 4 i Lulkowo wl. 44 stanowiących własność Hermanna Wegnera;
211) 195 ha z nieruchomości: Wytrębowice wl. 1, Julianka wl. 2, Grębocin wl. 14, Papowo Toruńskie wl. 62, 66 i Wrzosy wl. 40 stanowiących własność Anny-Katarzyny-Heleny, Małgorzaty-Emilii-Valesci, Hermanna-Axela-Horsta, Alicji-Doroty-Katarzyny i Gerta-Kurta-Artura Wegnerów oraz Gertrudy-Marty-Urszuli Knopp;
212) 20 ha z nieruchomości Rzęczkowo wl. 223 stanowiącej własność Franciszka i Anny Hude;
213) 225 ha z nieruchomości Sławkowo wl. 1 stanowiącej własność Ewalda Kriesa;
214) 165 ha z nieruchomości Słomowo wl. 1 stanowiącej własność Małgorzaty, Liselotty, Huldy, Johanny, Hansa-Joachima-Roberta-Henryka i Ingeborgi-Margarety-Anny Tilków;
215) 110 ha z nieruchomości Przeczno wl. 1 stanowiącej własność Anny Chlibkiewicz;
216) 285 ha z nieruchomości: Cichoradz wl. 1 i Gierkowo k. 3 stanowiących własność Ludolfa Alvenslebena i Gierkowo wl. 1 stanowiącej własność. Romana Kentzera;
217) 415 ha z nieruchomości: Pluskowęsy wl. 1, Kuczwały wl. 1 i Zalesie wl. 1 stanowiących własność Antoniny Kalksteinowej;

w powiecie toruńskim i wąbrzeskim:

218) 535 ha z nieruchomości: Turzno wl. 1, Brzeżno wl. 1, Wielkołąka wl. C 4, 1a stanowiących własność Felicji Gajewskiej;

w powiecie tucholskim:

219) 90 ha z nieruchomości Kiełpin wl. 4, 273 stanowiącej własność Gerharda Wüstenberga;
220) 30 ha z nieruchomości Klonowo wl. 254, 257 stanowiącej własność Waldemara Dausta;
221) 225 ha z nieruchomości: Bralewnica wl. 4, 5/8 i Bralewnica k. 12 stanowiących własność Alojzy Ossowskiej;

w powiecie wąbrzeskim:

222) 60 ha z nieruchomości: Nowawieś k. 1 i Nowy Młyn k. 4 stanowiących własność Witolda Prabuckiego;
223) 60 ha z nieruchomości Nielub wl. 1 stanowiącej własność Marcina i Elizy Matthes;
224) 40 ha z nieruchomości Sosnówka wl. 1 stanowiącej własność Rudolfa Gaebla;
225) 60 ha z nieruchomości Gziki wl. 1 stanowiącej własność Antoniego Rudnickiego;
226) 315 ha z nieruchomości Orłowo wl. 44 stanowiącej własność Jerzego Śląskiego;
227) 500 ha z nieruchomości Piątkowo wl. 1, 2 stanowiącej własność Ludwiki Iwanowskiej;
228) 75 ha z nieruchomości Szychowo wl. 1 stanowiącej własność Zofii Reichowej;

w powiecie włocławskim:

229) 215 ha z nieruchomości Kaniewo stanowiącej własność Wiktora-Pawła Berga, Edwardy-Heleny Lilienthal i Zofii-Eleonory Stejnmeyer;

w powiecie wyrzyskim:

230) 85 ha z nieruchomości Czajcze k. 1 stanowiącej własność Alberta-Emila-Johannesa-Hermanna Goltza;
231) 370 ha z nieruchomości: Wyrza dwór k. 1, Wyrza wieś k. 1, Wyrza k. 2, 3, 13 i Mroczą k. 129 stanowiących własność Ernsta Lehmanna.
§  3. Oznaczone w § 2 obszary ulegną odpowiedniemu zmniejszeniu, jeżeli wykonanie wykazu imiennego uszczupliłoby uprawnienia właścicieli, wynikające z przepisów art. 4 i 5 ustawy z dnia 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej oraz rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 lutego 1928 r. o wyłączeniu gruntów na cele gospodarstwa leśnego (Dz. U. R. P. Nr 23, poz. 203).
§  4. Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrowi Rolnictwa i Reform Rolnych.
§  5. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Praca zdalna w administracji przedłużona do 27 grudnia

Do 27 grudnia przedłużona zostanie praca zdalna w urzędach administracji – przewiduje podpisane przez premiera rozporządzenie. Szef urzędu lub kierujący jednostką wykonującą zadania publiczne będzie mógł nadal wyłączyć z pracy zdalnej pracowników wykonujących "zadania niezbędne” jeżeli nie jest możliwe ich wykonywanie w ramach pracy zdalnej.

Katarzyna Kubicka-Żach 26.11.2020
Krótsza kwarantanna dla domowników osób zakażonych

Rząd skrócił zaś czas kwarantanny dla domowników osoby zakażonej. Osoba prowadząca wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, od dnia uzyskania przez osobę, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, pozytywnego wyniku testu, podda się kwarantannie trwającej do upływu 7 dni od dnia zakończenia izolacji osoby.

Katarzyna Nowosielska 26.11.2020
Od 1 grudnia cudzoziemcy z tzw. wizami humanitarnymi będą mogli ubiegać się o zezwolenia na pracę

Może to mieć szczególne znaczenie dla obywateli Białorusi, którzy opuszczają swój kraj w wyniku represji. Kolejną zmianą wprowadzaną od 1 grudnia 2020 roku jest objęcie wszystkich cudzoziemców ubiegających się o wizę krajową oraz wjeżdżających do Polski, obowiązkiem posiadania podróżnego ubezpieczenia medycznego na cały okres pobytu.

Agnieszka Matłacz 25.11.2020
Zamieszanie z kodami GTU w nowych JPK

W środę, 25 listopada, mija termin złożenia nowych jednolitych plików kontrolnych. Podatnicy zwracają uwagę, że zamiast uproszczeń, resort finansów zafundował im kolejne problemy. Ich źródłem są m.in. kody GTU, które trzeba stosować. Do części transakcji trzeba zastosować kilka kodów, do niektórych – żadnego. O pomyłkę nietrudno. Błąd ma kosztować 500 złotych.

Krzysztof Koślicki 25.11.2020
Będą zmiany: pierwszeństwo dla pieszego i zakaz używania telefonu na przejściu

Piesi będą mieli pierwszeństwo przy wchodzeniu na przejście, ale jednocześnie przy przechodzeniu przez jezdnię obowiązywał będzie zakaz używania telefonów komórkowych. Obniżona zostanie także dopuszczalna prędkość pojazdów na obszarze zabudowanym w godzinach nocnych – do 50 km/h. Zakazana ma być też jazda na tzw. „zderzaku” na autostradach i drogach ekspresowych.

Krzysztof Sobczak 24.11.2020
Gminy będą liczyć poziom recyklingu za 2020 rok w odniesieniu do czterech frakcji odpadów

Gminy za 2020 rok będą rozliczały się z recyklingu metodą odnoszącą się do czterech frakcji odpadów - papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, a nie wszystkich wytworzonych – zdecydowali posłowie. Nowelizacja ustawy zwiększa też udział termicznego przekształcania odpadów komunalnych w stosunku do wytworzonych odpadów.

Katarzyna Kubicka-Żach 20.11.2020