Oznaczenie numerów 7% listów zastawnych II emisji i 7% obligacji komunalnych II emisji Banku Gospodarstwa Krajowego, wyłączonych z pod konwersji, przewidzianej w art. 22 i 23 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 czerwca 1934 r. o wierzytelnościach w walutach zagranicznych.

Dz.U.34.70.677
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 24 lipca 1934 r.
w sprawie oznaczenia numerów 7% listów zastawnych II emisji i 7% obligacyj komunalnych II emisji Banku Gospodarstwa Krajowego, wyłączonych z pod konwersji, przewidzianej w art. 22 i 23 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 czerwca 1934 r. o wierzytelnościach w walutach zagranicznych.
Na podstawie art. 26 pkt. 6 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 czerwca 1934 r. o wierzytelnościach w walutach zagranicznych (Dz. U. R. P. Nr. 59, poz. 509) zarządzam co następuje:
§  1. Nie podlegają konwersji, przewidzianej w art. 22 i 23 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 czerwca 1934 r. o wierzytelnościach w walutach zagranicznych (Dz. U. R. P. Nr. 59, poz. 509):
1) z II emisji 7% listów zastawnych Banku Gospodarstwa Krajowego, opiewających na złote w złocie, lub ich równowartości w dolarach Stanów Zjednoczonych Ameryki w złocie, w funtach szterlingach, w guldenach holenderskich w złocie i we frankach szwajcarskich - listy zastawne serji E w ilości sztuk 500 po złotych 8.914 w złocie nominalnej wartości każdy, na ogólną sumę 4.457.000 złotych w złocie, oznaczone numerami od Nr. 1 do Nr. 500 włącznie;
2) z II emisji 7% obligacyj komunalnych Banku Gospodarstwa Krajowego w złocie, opiewających na złote, lub ich równowartości w dolarach Stanów Zjednoczonych Ameryki w złocie, w funtach szterlingach, w guldenach holenderskich w złocie i we frankach szwajcarskich - obligacje serji D w ilości sztuk 410 po 10.000 złotych w zlłocie nominalnej wartości każda, na ogólną sumę zł 4.100.000 złotych w złocie, opatrzone numerami: od Nr. 1 do Nr. 39, od Nr. 41 do Nr. 52, od Nr. 54 do Nr. 169, od Nr. 171 do Nr. 219, od Nr. 221 do Nr. 226, od Nr. 228 do Nr. 232, od Nr. 234 do Nr. 248, od Nr. 250 do Nr. 328, od Nr. 330 do Nr. 347, od Nr. 349 do Nr. 363, od Nr. 365 do Nr. 367, od Nr. 369 do Nr. 372, od Nr. 374 do Nr. 422.
§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1934.70.677

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Oznaczenie numerów 7% listów zastawnych II emisji i 7% obligacji komunalnych II emisji Banku Gospodarstwa Krajowego, wyłączonych z pod konwersji, przewidzianej w art. 22 i 23 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 czerwca 1934 r. o wierzytelnościach w walutach zagranicznych.
Data aktu: 24/07/1934
Data ogłoszenia: 04/08/1934
Data wejścia w życie: 04/08/1934