Zniesienie sądu grodzkiego na podgórzu w Krakowie, oraz zmiana okręgu sądu grodzkiego w Krakowie.

Dz.U.33.50.392
ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 4 lipca 1933 r.
w sprawie zniesienia sądu grodzkiego na Podgórzu w Krakowie, oraz zmiany okręgu sądu grodzkiego w Krakowie.
Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i ustawy z dnia 25 marca 1933 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr. 29, poz. 249) postanawiam co następuje;
Art.  1.

Znosi się sąd grodzki na Podgórzu w Krakowie.

Art.  2.

Włącza się do okręgu sądu grodzkiego w Krakowie część miasta Krakowa, obejmującą dzielnice: IX Ludwinów, X Zakrzówek, XXI Płaszów i XXII Podgórze, tudzież z powiatu krakowskiego gminy: Bodzów, Borek Fałęcki, Golkowice, Jugowice, Kobierzyn, Kosocice, Kurdwanów, Łagiewniki, Olszowice, Piaski Wielkie, Prokocim, Pychowice, Rajsko, Soboniowice, Świątniki Górne, Wola Duchacka, Wróblowice, Wrząsowice i Zbydniowice.

Art.  3.

Z dniem wejścia w życie rozporządzenia niniejszego traci moc ces. rozporządzenie z dnia 18 czerwca 1915 r. (Dz. u. p. austr. Nr. 170) i z tym dniem do prowadzenia ksiąg gruntowych dla realności, położonych w dzielnicach miasta Krakowa, wymienionych w art. 2 rozporządzenia niniejszego, właściwy jest sąd okręgowy w Krakowie.

Art.  4.

Sprawy wszczęte w sądzie grodzkim na Podgórzu w Krakowie i nieukończone przed dniem 1 sierpnia 1933 r. przekazane będą sądowi grodzkiemu w Krakowie.

Art.  5.

Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrowi Sprawiedliwości.

Art.  6.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 1933 r.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1933.50.392

Rodzaj: Rozporządzenie z mocą ustawy
Tytuł: Zniesienie sądu grodzkiego na podgórzu w Krakowie, oraz zmiana okręgu sądu grodzkiego w Krakowie.
Data aktu: 04/07/1933
Data ogłoszenia: 08/07/1933
Data wejścia w życie: 01/08/1933