Uregulowanie cen węgla w sprzedaży z kopalń na rynek krajowy.

Dz.U.33.18.125
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 18 marca 1933 r.
o uregulowaniu cen węgla w sprzedaży z kopalń na rynek krajowy.
Na podstawie art. 1 lit. c. i art. 3 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 kwietnia 1932 r. w sprawie regulowania obrotu węgla (Dz. U. R. P. Nr. 29, poz. 294) zarządzam co następuje:
§  1. Ceny węgla w sprzedaży z kopalń na rynek krajowy, uwzględniając dotąd stosowany przez Polską Konwencję Węglową system podziału węgla według wartości technicznej na klasy, ustala się w następujących maksymalnych wysokościach loco kopalnia:
Sortyment Kl. Ia Kl. Ib Kl. IIa Kl. IIb Kl. IIIa Kl. IIIb
Ponad 40 mm 32,40 31,80 30,50 29,50 27,50 25,90
70-35 " 32,20 31,60 30,30 29,30 27,40 25,80
70-30 " 31,80 31,20 29,90 28,90 27,- 25,40
65-35 " 32,10 31,50 30,20 29,20 27,30 25,70
60-35 " 32,10 31,50 30,20 29,20 27,30 25,70
60-30 " 31,60 31,- 29,70 28,80 26,90 25,30
60-25 " 31,20 30,60 29,30 28,40 26,50 25,-
55-30 " 31,40 30,80 29,50 28,60 26,70 25,10
50-35 " 31,80 31,20 29,90 28,90 27,- 25,40
50-30 " 31,10 30,50 29,20 28,30 26,40 24,90
40-35 " 31,40 30,80 29,50 28,60 26,70 25,10
45-30 " 30,70 30,10 28,90 27,90 26,10 24,60
45-25 " 30,30 29,70 28,50 27,60 25,80 24,20
45-20 " 29,80 29,20 28,- 27,10 25,30 23,80
40-30 " 29,80 29,20 28,- 27,10 25,30 23,80
40-25 " 29,70 29,10 27,90 27,- 25,20 23,70
40-20 " 29,20 28,60 27,40 26,50 24,80 23,30
35-25 " 29,20 28,60 27,40 26,50 24,80 23,30
35-20 " 28,70 28,20 27,- 26,20 24,40 23,-
35-15 " 28,30 27,70 26,60 25,80 24,10 22,60
30-25 " 30,10 29,50 28,30 27,40 25,60 24,10
30-20 " 29,- 28,40 27,30 26,40 24,70 23,20
30-15 " 27,60 27,- 25,90 25,10 23,50 22,10
25-20 " 27,80 27,20 26,10 25,30 23,60 22,20
25-15 " 26,20 25,70 24,60 23,80 22,30 21,-
25-10 " 25,30 24,80 23,80 23,- 21,50 20,20
20-15 " 24,90 24,40 23,40 22,70 21,20 19,90
20-10 " 23,90 23,40 22,50 21,70 20,30 19,10
20- 5 " 22,- 21,60 20,70 20,- 18,70 17,60
15-10 " 23,60 23,10 22,20 21,50 20,10 18,90
15- 5 " 20,30 19,90 19,10 18,50 17,30 16,20
10- 5 " 17,- 16,70 16,- 15,50 14,50 13,60
drobny I
0 - 70 mm 23,- 22,50 21,60 20,90 19,60 18,40
drobny II
(rzeszotowy)
0 - 40 mm 20,20 19,80 19,- 18,40 17,20 16,20
niesortowany 25,50 25,- 24,- 23,30 21,80 20,40
brykiety 32,40 - - - - -
miał Kl. I Kl. II Kl. III Kl. IV
15- 0 mm 13,10 11,80 9,80 7,90
10- 0 " 12,40 11,20 9,30 7,40
5- 0 " 8,80 7,90 6,60 5,30

Przy zamawianiu węgla wyłącznie w wymiarach od 40 - 170 mm, zwanego potocznie kostką, sprzedawca może doliczać 1,50 zł na tonnie.

§  2. Udzielane przez przemysł węglowy, według dotąd przyjętych przez Polską Konwencję Węglową wysokości, oficjalne rabaty dla nabywców winny być nadal stosowane od cen podanych w § 1.
§  3. Kontrolę nad wykonaniem rozporządzenia niniejszego sprawuje Minister Przemysłu i Handlu oraz podległe mu władze górnicze.
§  4. Koszta kontroli przewidzianej w paragrafie poprzednim ustala się w wysokości 1/2 grosza od każdej na rynku wewnętrznym sprzedanej tonny węgla. Koszta te ponoszą kopalnie, a w razie niesamoistnej sprzedaży węgla przez kopalnie ich organizacje handlowe. Przypadające z tytułu kontroli kwoty winny być wpłacane najpóźniej do dnia 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Sposób wpłacania ustala Minister Przemysłu i Handlu.
§  5. Winni przekroczenia przepisów § 1 i 2 rozporządzenia niniejszego ulegają ukaraniu na zasadzie art. 6 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 kwietnia 1932 r. w sprawie regulowania obrotu węgla (Dz. U. R. P. Nr. 29, poz. 294).
§  6. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020