Zmiany terytorjalne na obszarze powiatu nieświeskiego w województwie nowogródzkiem.

Dz.U.27.83.745
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 25 sierpnia 1927 r.
o zmianach terytorjalnych na obszarze powiatu nieświeskiego w województwie nowogródzkiem.
Na mocy art. 1 i 4 ustawy z dnia 22 września 1922 r. w przedmiocie zmiany granic oraz rozwiązywania i tworzenia gmin wiejskich na obszarze b. zaborów rosyjskiego i austrjackiego (Dz. U. R. P. № 86, poz. 770) zarządzam co następuje:
§  1. Gminę wiejską Lisuny w powiecie nieświeskim, województwie nowogródzkiem, znosi się.

Wchodzące w skład zniesionej gminy miejscowości: wieś Juszewicze, zaścianki: Buczne i Cegielnia, folwarki: Karolin, Kobyla Głowa i Kul; kolonje: Kulewnik i Nowe Rymasze; folwarki: Nowinki i Ostrówek; zaścianek: Pasieki, kolonja: Perelesanki; wsie: Rakowicze i Sławkowo; kolonje: Suszczyzna, Sumowszczyzna, Taranowa Góra, Zaturejskie T-wo, Zuczycha, Żurawa, Sumieńszczyzna i Markowe Błoto - włącza się do gminy wiejskiej Howiezna w tymże powiecie.

Miejscowości: folwarki: Betlejka i Bogumiła, wieś Cekowszczyzna, folwark Dubiejki Małe, wieś Dubiejki Małe, zaścianek Dubiejki Wielkie, folwarki: Grzybowszczyzna, Habruny, Kaczanowicze I, zaścianek Kaczanowicze II, folwarki: Kukowicze i Lisuny, wsie: Lisuny i Łozowicze, folwark Marysin, zaścianki: Myśliwa i Pleszewicze, folwark Ratkowo, leśniczówka Ratkowo, folwark Smolicze, wieś Smolicze, folwark Sołtanowszczyzna, leśniczówka Sołtanowszczyzna, wieś Sołtanowszczyzna, zaścianek Wołożyca, grunta wsi Leonowicze (gminy Łańskiej), grunta wsi Paławkowicze (gminy Kleckiej) grunta wsi Bałwan (gminy Hrycewickiej) i leśniczówka Kaczanowicze - włącza się do gminy wiejskiej Łań w tymże powiecie.

§  2. Z gminy wiejskiej Łań w powiecie nieświeskim, województwie nowogródzkiem, wyłącza się miejscowości:
a) wsie: Blaczyn I, Blaczyn II, folwark Blaczyn, wsie: Brykowszczyzna i Harbunowszczyzna, folwark Kiełbasicze, wieś Lipka, folwarki: Lipka, Minkiewicze i Żylicze, wieś Żylicze i włącza się je do gminy wiejskiej Kleck w tymże powiecie,
b) miejscowości: osada Horodnica, wieś Jaśkiewicze, oraz folwarki: Jazowiec i Olewszczyzna - i włącza się je do gminy wiejskiej Snów w tymże powiecie.
§  3. Z gminy wiejskiej Kleck w powiecie nieświeskim wyłącza się miejscowości: osady: Bykowo, Chojniki i folwark Markacze i włącza się je do gminy wiejskiej Snów w tymże powiecie.
§  4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 października 1927 r.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020