Stosowane na kolejach polskich w b. okupacji niemieckiej taryfy na przewóz towarów.

Dz.U.19.56.343
ROZPORZĄDZENIE
KIEROWNIKA MINISTERSTWA KOLEI ŻELAZNYCH
w sprawie stosowanych na kolejach polskich w b. okupacji niemieckiej taryfach na przewóz towarów.
W uzupełnieniu rozporządzenia z dnia 31 marca r. b. o obowiązujących na kolejach polskich w dawnym zaborze rosyjskim przepisach i taryfach na przewóz osób, bagażu i towarów (Dziennik Praw № 30 poz. 254) postanawiam co następuje:
1) w wymienionej w art. 2 p. b) powyższego rozporządzenia taryfie na przewóz towarów na kolejach w b. okupacji niemieckiej należy uważać za zniesione z chwilą objęcia kolei przez władze polskie niezależnie od ulg na wywóz do Niemiec różnych towarów jeszcze następujące opłaty taryfowe:
a) na przewóz towarów według klas dodatkowych w ładunkach półwagonowych,
b) na przewóz towarów w ładunkach wagonowych z szybkością pośpieszną i
c) na przewóz węgla podług wyjątkowej taryfy № 1;
2) wskazane w artykule 3-im tegoż rozporządzenia opłaty dodatkowe należy uważać na podwyższone o 100% w stosunku do takichże opłat z dnia 1 stycznia 1918 r.

Nadto należy stosować zmienione opłaty taryfowe:

a) na przewóz zwierząt w pełnych ładunkach i
b) na przewóz mleka.

Powyższe uzupełnienia (p. p. 1 i 2) przeprowadzone zostały w wydaniu polskiem wspomnianej wyżej taryfy na przewóz towarów na kolejach polskich w b. okupacji niemieckiej p. n. "Taryfa tymczasowa na przewóz towarów i zwierząt na linjach państwowych okręgu warszawskiego".

Warszawa, dnia 5 lipca 1919 r.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz. Praw P. Pol.1919.56.343

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Stosowane na kolejach polskich w b. okupacji niemieckiej taryfy na przewóz towarów.
Data aktu: 05/07/1919
Data ogłoszenia: 14/07/1919
Data wejścia w życie: 14/07/1919