Zmiana w rozporządzeniu umożliwia też szybsze i częstsze przekazywanie środków do świadczeniobiorców. Będzie się to odbywać do czterech razy w miesiącu.

 

Loty zakazane - trudne i kosztowne powroty Polaków do kraju>>

 

Nowela ma przyspieszyć przepływy finansowe do podmiotów leczniczych, które w celu minimalizacji ryzyka transmisji COViD-19 ograniczają zakres działalności i czasowo zmniejszającą liczbę udzielanych planowych świadczeń, co pozwoli szpitalom na poprawę płynności finansowej i zachowanie poziomu przychodów mimo zawieszenia planowych zabiegów. Resort zdrowia nakazał też NFZ jak najszybsze wypłacanie należności świadczeniodawcom.