Zmiany w warunkach umów dot. świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych
\\

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wydał nowe zarządzenie wprowadzające zmiany dla świadczeń zrealizowanych przez zespół długoterminowej opieki domowej dla świadczeniobiorców wentylowanych mechanicznie.

Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 września 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej Nr 58/2014/DSOZ zmienia wartości dla każdego osobodnia w przypadku świadczeń zrealizowanych przez zespół długoterminowej opieki domowej dla świadczeniobiorców wentylowanych mechanicznie. Ich współczynniki wynoszą:

1) współczynnik korygujący 1,0 - w przypadku świadczeniobiorców wentylowanych metodą inwazyjną oraz metodą nieinwazyjną w przypadku świadczeniobiorców z przewlekłą niewydolnością oddechową na podłożu chorób nerwowo-mięśniowych oraz w przypadku dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia;

2) współczynnik korygujący 0,7 - w przypadku świadczeniobiorców wentylowanych metodą nieinwazyjną z wyłączeniem świadczeniobiorców z przewlekłą niewydolnością oddechową na podłożu chorób nerwowo-mięśniowych.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Opracowanie: Jacek Tkacz, RPE WK

Źródło: www.nfz.gov.pl, stan z dnia 8 września 2014 r.

\
Data publikacji: 8 września 2014 r.