Wprowadzone zmiany maja poprawić jakość udzielanych świadczeń oraz zapewnić kompleksowe i wieloprofilowe leczenie.

Rozporządzenie ministra zdrowia z 22 września 2015 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz. U. poz. 1495) oprócz wprowadzenia do składu zespołu medycznego lekarza specjalisty w dziedzinie pediatrii dla programu zdrowotnego pod nazwą: „Leczenie dzieci ze śpiączką”, rozszerza warunki współdziałania z innymi podmiotami leczniczymi w zakresie zapewnienia przez świadczeniodawcę diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania o zakres neurochirurgii. 

Ponadto rozporządzenie zmieniające w przepisach dotyczących określenia czasu leczenia w programie „Leczenie dzieci ze śpiączką” dodaje przepis zgodnie z którym w przypadku gdy pacjent w trakcie leczenia w programie wymaga realizacji świadczeń z innego zakresu przez okres dłuższy niż 5 dni, każdorazowo po zakończeniu hospitalizacji, decyzję o kontynuacji leczenia w programie podejmuje zespół terapeutyczny, dokonujący oceny stanu pacjenta w oparciu o kryteria medyczne.

Rozporządzenie zmieniające wejdzie w życie w dniu 14 października 2015 roku.