Wskazaniem tym jest zakażenie wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepom nerek – profilaktyka po zakończeniu hospitalizacji związanej z transplantacją do 200 dni po przeszczepie. Jedynym lekiem zawierającym walgancyklowir w postaci tabletek, który był refundowany w tym wskazaniu, był dotąd lek Ceglar.

Objęcie refundacją kolejnych leków zawierających walgancyklowir w tym wskazaniu oznaczać będzie, że od 1 maja 2017 roku dopłata pacjenta będzie wynosić w przypadku obu. leków 3,20 zł (odpłatność ryczałtowa).

Objęcie refundacją leków ze statusem pierwszego odpowiednika spowoduje natomiast obniżenie limitu finansowania w tzw. grupie limitowej, pociągając za sobą wzrost dopłat do leków, których cena detaliczna przekracza limit finansowania.


Czytaj także: Rynek aptek - co się zmieni?>>>


Oznacza to, iż dopłata pacjenta do pozostałych leków zawierających walgancyklowir wyniesie od 1 maja 2017 roku. Dopłata dla leku Ceglar wyniesie 1057,82 zł (odpłatność ryczałtowa), a dla leku Valcyte - 558,95 zł (proszek do sporządzania roztworu, odpłatność ryczałtowa) oraz 1327,15 zł (tabletki, odpłatność ryczałtowa).

Analogiczna sytuacja będzie miała miejsce także w przypadku substancji czynnej kwas mykofenolowy. Od 1 maja 2017 roku wejdzie pierwszy odpowiednik – lek Marelim, który będzie dostępny dla pacjentów za dopłatą 9,44 zł (dawka 180 mg) oraz 3,20 zł (dawka 360 mg).

Wprowadzenie pierwszego odpowiednika będzie więc oznaczać obniżenie limitu finansowania w grupie limitowej, a co za tym idzie wzrost dopłat pacjenta do leku Myfortic. Wyniesie ona do leku Myfortic (dawka 180 mg) 158,89 zł oraz (dawka 360 mg) 302,11 zł.

Resort zdrowia przypomina, że zmiany te wynikają ze stałego mechanizmu, który pozwala na refundację coraz większej liczby skutecznych i bezpiecznych leków. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy o refundacji wnioskodawca (firma farmaceutyczna) może złożyć wniosek o obniżenie urzędowej ceny zbytu leku objętego refundacją. Podjęcie takich działań zazwyczaj skutkuje obniżeniem dopłaty pacjentów. Jeżeli nie zachodzi konieczność uzupełnienia danych, wnioski złożone w tej sprawie są rozpatrywane w ustawowym terminie 30 dni.

Źródło: www.mz.gov.pl

 [-DOKUMENT_HTML-]