Szpital wojewódzki w Zielonej Górze w związku z utworzeniem kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim zostanie szpitalem klinicznym. Zarząd województwa lubuskiego planuje także przekształcenie placówki w spółkę z 49-procentowym udziałem samorządu. 51 procent udziału spółki będzie należało do uczelni.

Uzyskanie statusu szpitala klinicznego przez zielonogórską lecznicę zostało zadeklarowane przez sejmik województwa lubuskiego pod koniec kwietnia 2015 r, jako jeden z warunków ubiegania się o zgodę ministra zdrowia na utworzenie kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Kiedy decyzja o utworzeniu kierunku lekarskiego została wydana, zarząd województwa lubuskiego przygotował niezbędne dokumenty, z których najważniejszy był projekt uchwały w sprawie przekształcenia szpitala w spółkę.

Zarząd województwa zdecydował się na przekształcenie placówki, ponieważ z analiz przeprowadzonych przez urząd marszałkowski wynika, że najbardziej optymalna opcja utworzenia kliniki to przekształcenie lecznicy w spółkę z o.o. i przekazanie 51 procent udziałów uczelni. 49 procent udziałów, które zostaną po stronie samorządu województwa, będą to tzw. udziały uprzywilejowane, które dają władzom regionu większość głosów i dalszą możliwość kreowania polityki zdrowotnej szpitala.

Z korzyści, które przyniesie przekształcenie w spółkę, można wymienić także możliwość ubiegania się o wielomilionowe dotacje na inwestycje ze środków krajowych (między innymi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko). Inwestycje zaplanowane przez szpital znacznie przewyższają bowiem całą alokację dostępną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w zakresie ochrony zdrowia. Poza tym klinika na bazie spółki jest gwarancją wyższej dotacji na finansowanie nauki przyszłych lekarzy (w przypadku tzw. „bazy obcej” dotacja jest znacznie niższa).

Projekt uchwały sejmiku - zgodnie z przepisami - został skierowany do opinii związków zawodowych. Przedstawiciele związkowców kilka dni temu rozpoczęli negocjacje z dyrektorem szpitala w sprawie tzw. paktu socjalnego, czyli spisu praw i przywilejów, jakie zachowają po zmianie formy organizacyjno-prawnej lecznicy. Podobny pakt socjalny podpisały z dyrekcją związki zawodowe w szpitalu w Gorzowie Wlkp. (zanim ten stał się spółką).

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.lubuskie.pl, stan z dnia 6 sierpnia 2015 r.