O jedno miejsce walczy więc 58 chętnych. Wynika z tego, że uruchomienie kierunku lekarskiego było dobrą decyzją.

Starania o utworzenie kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim trwały od 2014 roku. Pierwszy nabór miał miejsce jesienią 2015 roku, dla studentów przewidziano 60 miejsc.

W związku z utworzeniem kierunku lekarskiego szpital w Zielonej Górze otrzymał dofinansowanie w wysokości 18 mln zł na projekt dostosowania infrastruktury do potrzeb nowych kierunków -  na przebudowę i modernizację patomorfologii z rozbudową o Ośrodek Medycznych Nauk Podstawowych, przebudowę Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Pracowni Badań Mikrobiologicznych, zakup sprzętu i wyposażenia dydaktycznego oraz naukowo–badawczego, a także przebudowę układu komunikacyjnego.

W roku 2018 Uniwersytet Zielonogórski chce się ubiegać o środki z Ministerstwa Zdrowia na utworzenie centrum symulacji medycznych. Takie centrum to jako jeden z elementów nowoczesnego szkolenia przyszłych lekarzy. Chodzi zarówno o wysoko specjalistyczne świadczenia medyczne, jak i naukę podstawowych czynności.

Stworzenie takiego centrum to koszt co najmniej kilku milionów złotych. Jest to kolejny krok, jaki należy wykonać w celu rozwoju kierunku lekarskiego oraz podniesienia jakości kształcenia na Uniwersytecie Zielonogórskim – podkreślają władze uczelni.

Źródło: www.lubuskie.pl

 [-DOKUMENT_HTML-]