Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu prowadzi śledztwo dotyczące działania na szkodę Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Borowej (powiat mielecki).

W toku śledztwa 12 lipca 2018 r. prokurator ogłosił zarzuty Beacie Z., byłej kierowniczce Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Borowej.

Wypłacała sobie nienależne premie i nagrody

Na podstawie zebranego w sprawie materiału dowodowego ustalono, że od 1 stycznia 2002 roku do 31 maja 2015 roku podejrzana kierowniczka tej placówki medycznej przyznawała sobie nienależne składniki wynagrodzenia zawierające świadczenia dodatkowe, w tym premię uznaniową, nagrodę okolicznościową, nagrodę roczną z wypracowanego zysku, ryczałt z tytułu korzystania z auta prywatnego, czy dodatek stażowy. Działając w ten sposób podejrzana Beata Z. przywłaszczyła powierzone jej do dysponowania mienie znacznej wartości.

Zdaniem PO z popełnienia zarzucanego przestępstwa podejrzana uczyniła sobie stałe źródło dochodu, co wpływa na wyższy wymiar grożącej jej kary.

Prokurator zarzucił Beacie Z. popełnienie przestępstwa z art. 296 par. 1 i 2 kodeksu karnego, art. 284 par. 2 kodeksu karnego w związku z art. 294 par. 1 kodeksu karnego i art. 77 pkt 1 ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości w związku z art. 11 par. 2 kodeksu karnego w związku z art. 12 kodeksu karnego w związku z art. 65 par. l kodeksu karnego.

Wobec podejrzanej zastosowano środki zapobiegawcze

Przesłuchana w charakterze podejrzanej Beata Z. nie przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu i złożyła wyjaśnienia sprzeczne ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym.

Prokurator zastosował wobec podejrzanej środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci poręczenia majątkowego w wysokości 250 tysięcy złotych, a także zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu.

Podejrzanym grozi kara od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.