Wiedza przekazywana podczas szkolenia zatytułowanego "Zamówienia publiczne w szpitalach - pułapki i zagrożenia"  będzie się opierać się na konkretnych przykładach i orzecznictwie, będzie także uwzględniać fakt, że za chwilę otworzą się nowe drogi pozyskiwania pieniędzy na dofinasowanie inwestycji z Unii Europejskiej.

Program szkolenia obejmie zagadnienia dotyczące nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym postępowania na usługi niepriorytetowe o wartości poniżej progów unijnych, nowe przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania, zmiany w zakresie dotyczącym powoływania się na zasoby podmiotów trzecich, zmiany zasad ustalania rażąco niskiej ceny, wzory umów oraz innych dokumentów przygotowanych przez Urząd Zamówień Publicznych oraz kryteria oceny ofert w obliczu zmian.

Prowadząca szkolenie omówi także nowelizację ustawy Prawo zamówień publicznych zmienionej w związku z podpisaniem przez Prezydenta 27 kwietnia 2015 roku nowelizacji ustawy z 9 kwietnia 2015 roku o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
Zamówienia publiczne w szpitalach - pułapki i zagrożenia - SZKOLENIE


rzetelna i aktualna wiedza


Wśród poruszanych tematów znajdzie się także waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy wobec zmiany obowiązujących przepisów, sumowanie wartości zamówień, czyli omówienie kryteriów, jakimi powinien kierować się zamawiający przy określaniu, czy mamy do czynienia z jednym czy dwoma zamówieniami, szacowanie wartości zamówienia i udzielenie zamówień objętych projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w obliczu nowego finasowania, zakupy nieplanowanego sprzętu, materiałów czy leków, grupy asortymentowe w zamówieniach publicznych czy podział zamówienia na części w robotach budowlanych.

Uczestnicy dowiedzą się także, czy po wejściu w życie zmian przyjętych przez Sejm nie będzie różnic interpretacyjnych w sprawie zatrzymania wadium oraz jak bronić się w przypadku złożonego odwołania na nieudostępnienie zastrzeżonych dokumentów.

Szkolenie jest dedykowane kadrze zarządzającej podmiotów medycznych, pracownikom działów zamówień publicznych oraz osobom współpracującym przy przygotowaniu i rozpatrywaniu postępowań przetargowych.

Prelegentem podczas szkolenia będzie Agata Baranowska, radca prawny, koordynator Działu Zamówień Publicznych w Kancelarii Fortak & Karasiński Radcowie Prawni. Specjalista z zakresu Prawa Zamówień Publicznych, zajmuje się obsługą zarówno wykonawców, jak i zamawiających. Posiada bogate doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, także w obsłudze podmiotów z sektora finansów publicznych. Reprezentuje klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą. Autorka wielu komentarzy i zagadnień z zakresu prawa zamówień publicznych, w obszarze którego również przygotowuje i prowadzi szkolenia, w których największy nacisk kładzie na praktyczne strony stosowania przepisów prawa zamówień publicznych.

Zaproszenie na szkolenie>>>