Wielkopolskie Porozumienie Zielonogórskie podjęło decyzję o wystąpieniu z „FZPOZ Porozumienie Zielonogórskie".
6 marca br. podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów, WPZ największy ze związków Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie", reprezentujący lekarzy podstawowej oraz ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w Wielkopolsce, podjął decyzję o rezygnacji z przynależności do Federacji PZ.
Powodem takiej decyzji, jak mówi Prezes WPZ Bożena Janicka, „była polityka, jaką prowadzą obecne władze FPZ, a która dalece odbiega od Strategii PZ, współtworzonej przez Wielkopolskę". Jak czytamy dalej, „zaangażowanie Wielkopolskiego PZ w sprawy członkowskie zawsze było bezwarunkowe i dla wspólnego dobra lekarzy i pacjentów", podczas, gdy „jedynymi zadaniami FPZ są obecnie: dewaluacja wypracowanej pozycji oraz budowanie fatalnego obrazu medialnego".
Wielkopolskie PZ odżegnuje się od tego, gdyż „chce ono w dalszym ciągu pracować tak, jak to robiono zawsze, dla pacjentów oraz koleżanek i kolegów lekarzy". Porozumienie z Wielkopolski „wie, jak tworzyć nowoczesną i sprawną organizację i zamierza to wdrażać".
Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert, RPE WKP
Źródło: www.mp.pl, 7 marca 2011 r.

Data publikacji: 8 marca 2011 r.