W środę 13 maja Senat przyjął zaproponowany przez senacką komisję budżetu projekt ustawy o uzupełnieniu instrumentów wsparcia sytemu opieki zdrowotnej w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Za skierowaniem togo projektu do Sejmu opowiedziało się 51 senatorów, przeciw było 43. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Ustawa skierowana zostanie teraz do prac w Sejmie.

- Temat dotyczy przede wszystkim pracowników medycznych. To ważna grupa pracowników, zwłaszcza w stanie epidemii. Gdy mówimy o tarczach i o przedsiębiorcach, to aż niemożliwe jest, by nie zastanowić się, czy takiego wsparcia nie potrzebuje obszar zdrowia" - mówiła senator Beata Małecka-Libera (KO) przestawiając założenia projektu. Powiedziała też, że resort zdrowia nie wykazał żadnego zainteresowania tym projektem. - Panie ministrze zdrowia, to są pana pracownicy. Oni dzień i noc pracują. Są na pierwszej linii. Czasami bez sprzętu ochrony osobistej – mówiła.

Czytaj w LEX: Tarcza antykryzysowa 2.0 - szczególne instrumenty wsparcia dla podmiotów leczniczych w walce z SARS-CoV-2 >

100 proc. dodatku do pensji

Według projektu, dodatek do pensji, bez względu na formę zatrudnienia, w wysokości 100 proc. wynagrodzenia zasadniczego otrzymywałyby osoby, które wykonują zawód medyczny w podmiotach leczniczych udzielających świadczeń szpitalnych wyłącznie w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 lub w wyodrębnionych komórkach organizacyjnych. Osoby takie muszą mieć bezpośredni kontakt z pacjentem z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub zarażonym tym wirusem. Natomiast za pracę w nadgodzinach przysługiwać ma dodatek specjalny do wynagrodzenia wynoszący połowę wynagrodzenia zasadniczego. Finansowanie ma pochodzić z budżetu centralnego.

 


Badania kontrolne co tydzień

Projekt przewiduje też wprowadzenie obowiązku poddawania raz w tygodniu badaniom pod kątem wykrycia wirusa SARS-CoV-2 personelu medycznego, ale też osób zatrudnionych w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub pielęgnacyjno-opiekuńczych, a także regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych. Badanie realizowane byłyby w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz w okresie 60 dni od odwołania tego stanu.

Czytaj w LEX: Zmiany w zasadach prowadzenia dokumentacji medycznej w 2020 r. >

Konieczne środki ochrony

W projekcie przewiduje się wprowadzenie obowiązku zapewnienia pracownikom tych placówek odpowiednich środków ochrony osobistej. Koszty z tym związane pokryć ma również budżet państwa.

Czytaj także: Szpitalom brakuje na pensje dla lekarzy, więc proponują im kredyty>>
 

Projekt zakłada również wykonywanie przez akredytowane laboratoria diagnostyczne badań na obecność koronawirusa, a koszty tych badań będą ponosiły osoby występujące o ich przeprowadzenie.

Siedem dni dodatkowego urlopu

Senatorowie proponują ponadto, by personelowi medycznemu „z pierwszej linii frontu” przysługiwał urlop wytchnieniowy, czyli zwolnienie od wykonywanej pracy w wymiarze 7 dni do wykorzystania w ciągu 12 miesięcy oraz w przypadku objęcia obowiązkową kwarantanną lub izolacją przyznanie zasiłku chorobowego w wymiarze 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku.

Zobacz w LEX: Jak przygotować się do kontroli NFZ na nowych zasadach? – pół roku doświadczeń >