Wśród tematów poruszanych podczas spotkania znajdą się także te związane z wystawianiem recept przez pielęgniarki, z nowymi obowiązkami związanymi z prowadzeniem dokumentacji medycznej a także ze zmianami w finansowaniu świadczeń. Omówione zostaną takie zagadnienia jak obowiązywanie umów z NFZ, taryfikacja świadczeń i mapy potrzeb zdrowotnych.

Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, która zostanie przekazana jego uczestnikom. Przewiduje też aktywny udział osób uczestniczących oraz czas na dyskusję. Prowadzący pozostaje do dyspozycji uczestników w zakresie indywidualnych jak i grupowych pytań w toku szkolenia jak i podczas przerw.

Szkolenie skierowane jest to managerów ochrony zdrowia, kierowników podmiotów leczniczych, członków zarządów spółek kapitałowych prowadzących placówki medyczne oraz osób zarządzających grupowymi i indywidualnymi praktykami zawodowymi.

Szkolenie odbędzie się w Warszawie. Wykładowcą będzie Maciej Łokaj.

Maciej Łokaj - radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi. Ekspert w dziedzinach prawa ochrony zdrowia oraz prawa medycznego. Autor i współautor licznych opracowań z zakresu prawa medycznego. Współautor publikacji "Działalność lecznicza. Podmioty wykonujące działalność leczniczą" Warszawa 2013. Szkoleniowiec i prelegent podczas zjazdów i konferencji managerów ochrony zdrowia i lekarzy. Doświadczenie zdobywał uczestnicząc w obsłudze prawnej dużych placówek ochrony zdrowia, m .in. szpitali klinicznych, a także medycznych towarzystw naukowych oraz lekarskich praktyk zawodowych. Obecnie, w ramach Grupy Kancelarii Prawnych, prowadzi własną działalność zawodową, świadcząc obsługę prawną na rzecz przedsiębiorców i innych podmiotów, w tym także podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Maciej Łokaj współpracuje z Serwisem Prawo i Zdrowie.

Czytaj komentarze tego eksperta: 

Pakiet kolejkowy korzystny dla pacjentów, niekorzystny dla placówek>>>

Ankiety satysfakcji pacjenta nie powinny zawierać informacji o konkretnych osobach >>>

Uzyskanie opinii rady społecznej w sprawie leasingu może wynikać ze statutu >>>
Szczegółowe informacje na temat szkolenia znajdują się na stronie 

www.szkolenia.abc.com.pl