Wojskowy Instytut Medyczny z Warszawy otrzymał status Międzynarodowego Centrum Szkoleniowego (ITC) z prawem do prowadzenia kursów: „Podstawowe zabiegi ratujące życie” (BLS), „Zaawansowane zabiegi ratujące życie” (ACLS), a także kursów instruktorskich.

To efekt podpisanej 5 grudnia 2014 roku umowy w sprawie współpracy dydaktycznej między Wojskowym Instytutem Medycznym a American Heart Association (AHA).

American Heart Association to założona w 1924 roku przez kilku amerykańskich kardiologów organizacja non-profit, której celem przewodnim jest redukcja śmiertelności i niepełnosprawności wywołanych przez choroby sercowo-naczyniowe i udar mózgu. Jej misja wyraża się między innymi w upowszechnianiu resuscytacji krążeniowo-oddechowej, prowadzonej w wystandaryzowany sposób - niezależnie od szerokości geograficznej.

Kursy zabiegów ratujących życie przygotowane przez AHA są bardzo przyjazne dla uczestników, a jednocześnie intensywne i praktyczne. W wielu krajach takich jak USA, Kanada czy Norwegia przed rozpoczęciem pracy zawodowej lekarz ma obowiązek ukończenia kursu ACLS Provider. Kurs taki będzie można ukończyć w Wojskowym Instytucie Medycznym w roku 2015.

Kursy certyfikowane przez AHA będą się odbywały w Centrum Kształcenia Podyplomowego WIM.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.wim.mil.pl, stan z dnia 11 grudnia 2014 r.