Tym samym WIM dołączył do grona partnerów Wydziału Medycznego UŁa, wśród których znajdują się takie instytucje medyczne jak Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Instytut Hematologii i Transfuzjologii a także kilkanaście warszawskich i mazowieckich szpitali marszałkowskich, powiatowych, miejskich publicznych i niepublicznych.

– Podpisany list intencyjny to przykład doskonałej współpracy dwóch instytucji naukowych stawiających na rozwój, innowacyjność i nowoczesne podejście do kształcenia. Uczelnia Łazarskiego od lat przoduje w rankingach uczelni niepublicznych, a nasz Wydział Prawa i Administracji został właśnie tego dnia, zresztą po raz kolejny, uznany za najlepszy wśród wydziałów prawa uczelni niepublicznych w opublikowanym właśnie XI Rankingu Wydziałów Prawa „Dziennika Gazety Prawnej”. Jestem przekonany, że nowo utworzony Wydział Medyczny również będzie powodem do dumy, zarówno dla nas, jak i dla WIM-u. Dlatego niezwykle cieszy mnie współpraca z instytucją o takim znaczeniu oraz dorobku naukowym i dydaktycznym, jaki posiada Wojskowy Instytut Medyczny – powiedział podczas uroczystości prezydent Uczelni Łazarskiego, Juliusz Madej.

Z kolei dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego podkreślił, że podpisanie listu intencyjnego z Uczelnią Łazarskiego to pierwszy przypadek współpracy WIM z sektorem niepublicznym w szkolnictwie wyższym. Współpraca ta daje wymierne korzyści obu stronom – pozwoli wykształcić przyszłych lekarzy według najnowocześniejszych standardów, a jednocześnie da Instytutowi możliwość zdobycia doświadczenia i niezbędnego know-how w tym zakresie.

– Wojskowy Instytut Medyczny to jedna z największych jednostek badawczo-rozwojowych w Polsce. Nasze Centrum Kształcenia Podyplomowego, Doskonalenia Zawodowego i Symulacji Medycznej od lat zwiększa kompetencje zawodowe kadry medycznej w wielu obszarach. Jesteśmy centralnym ośrodkiem klinicznym, dydaktycznym i naukowo-badawczym dla wojskowej służby zdrowia. Posiadamy również jedyne w kraju centrum urazowe dla placówek wojskowych. Ze względu na tę specyfikę mamy unikatowe w skali kraju doświadczenie w zakresie nauczania ratownictwa medycznego w sytuacjach kryzysowych, takich jak działania wojenne czy atak terrorystyczny. Duży nacisk kładziemy na praktyczne umiejętności szybkiego reagowania w sytuacjach zagrożenia życia oraz na kształcenie kompetencji komunikacyjnych zespołów opieki zdrowotnej, co jest także istotnym elementem kształcenia na Wydziale Medycznym UŁa. Dlatego jestem przekonany, że będzie to owocna współpraca – powiedział dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego, gen. dyw. profesor dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak.

Zapleczem zapewniającym studentom kierunku lekarskiego Uczelni Łazarskiego ćwiczenia praktyczne będzie między innymi najnowsza inwestycja WIM – nowoczesna Pracownia Symulacji Medycznej, w której zdobędą oni praktyczne umiejętności diagnozowania i reagowania w sytuacji zagrożenia życia w warunkach możliwie jak najwierniej odpowiadających rzeczywistym okolicznościom pracy lekarzy.

 [-DOKUMENT_HTML-]

Jak podkreślił Roman Wadowski, kierownik Centrum Kształcenia Podyplomowego, Doskonalenia Zawodowego i Symulacji Medycznej WIK,  jest to zgodne z misją Instytutu, której elementem jest szerzenie wiedzy z zakresu ratownictwa medycznego i zachęcanie wszystkich, nie tylko pracowników ochrony zdrowia, do udzielania podstawowej, a często ratującej życie, pomocy osobom poszkodowanym.

Uczelnia Łazarskiego jest czołową uczelnią prawniczo – ekonomiczną w Warszawie. Znajduje się w ścisłej czołówce Rankingów Wydziałów Prawa według „Dziennika Gazety Prawnej” oraz „Rzeczpospolitej”. Jej Wydział Ekonomii i Zarządzania został uznany za najlepszy, praktycznie kształcący, w ocenie „Briefu”. Łazarski jest także najlepszą polską uczelnią według globalnego rankingu U-Multirank, powstałego na zlecenie Komisji Europejskiej.

Uczelnia tworzy kierunki wspólnie z pracodawcami i dostosowuje system kształcenia do potrzeb zmieniającego się rynku pracy. Pomaga studentom rozpocząć karierę zawodową w międzynarodowym środowisku. Oferta edukacyjna uczelni to studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe, MBA, LLM, seminaria doktorskie, szkolenia i kursy językowe. Uczelnia oferuje również studia anglojęzyczne z brytyjskim dyplomem Coventry University.

Od października 2017 na Uczelni Łazarskiego studenci będą mogli się kształcić na kierunku lekarskim. Uczelnia otrzymała zgodę na 60 miejsc.

Źródło: Uczelnia Łazarskiego