11 kwietnia 2017 roku podpisano umowę wsparcia pomiędzy samorządem województwa mazowieckiego, spółką i bankiem, dzięki czemu spółka będzie mogła pozyskać kredyt inwestycyjny.

 – To będzie pierwszy tego typu ośrodek w subregionie siedleckim. Wciąż odnotowujemy bardzo duży procent zachorowalności na choroby nowotworowe w naszym województwie. Dlatego zapewnienie kompleksowej i zintegrowanej pomocy pacjentom onkologicznym ma olbrzymie znaczenie – podkreślił marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.

Koszt I etapu przedsięwzięcia szacowany jest na około 59 mln zł. Inwestycja finansowana będzie ze środków pozyskanych przez spółkę z kredytu inwestycyjnego długoterminowego. Okres finansowania obejmuje 15 lat, jednak nie dłużej niż do 30 listopada 2031 roku.

Aby spółka mogła zaciągnąć kredyt, konieczne było zawarcie trójstronnej umowy. Na jej mocy samorząd województwa zobowiązał się do udzielenia spółce wsparcia finansowego w formie podwyższania kapitału zakładowego lub dopłat. Umowa zabezpieczy terminową obsługę zaciągniętego przez spółkę kredytu.

Ośrodek powstanie na bazie istniejącej infrastruktury. Nowy pawilon będzie połączony podziemnym tunelem z głównym zespołem budynków szpitala wojewódzkiego. W całości będzie przeznaczony na potrzeby pacjentów onkologicznych. Zostanie wyposażony w 84 łóżka dla pacjentów stacjonarnych oraz 14 stanowisk do chemioterapii dziennej. Będzie tam działać przychodnia onkologiczna z poradniami specjalistycznymi, pracownia cytostatyków, zakład radioterapii, zakład medycyny nuklearnej, pracownia tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego oraz mammografii.

Ośrodek onkologii będzie specjalizował się w profilaktyce i wczesnym wykrywaniu nowotworów, ich leczeniu z uwzględnieniem radioterapii i badań izotopowych oraz chirurgii onkologicznej.

Zasięgiem działania obejmie powiaty: siedlecki, łosicki, sokołowski, węgrowski, garwoliński, miński i ostrowski, a także ościenne powiaty województwa lubelskiego i podlaskiego.

Źródło: www.mazovia.pl