Problemem jest z jednej strony bardzo niska świadomość społeczna, która sprawia, że leczenie jest bagatelizowane, z drugiej - słaba dostępność do leczenia. 

Jak wynika z planu finansowego NFZ na 2016 rok, wydatki na leczenie stomatologiczne po raz kolejny się zmniejszą - będą stanowić 2,49 procent budżetu NFZ. Na jednego statystycznego Polaka przypada około 47 złotych na leczenie zębów, wliczając w to protezy i aparaty ortodontyczne. 

Według GUS ponad 25 procent Polaków rezygnuje z wizyty u dentysty, bo ich na to nie stać. 

- Kluczowe są dzieci - mówi profesor dr n.med. Dorota Olczak-Kowalczyk, konsultant krajowa w dziedzinie stomatologii dziecięcej. 

Statystki są fatalne: z nieopublikowanego jeszcze raportu wykonanego na zlecenie Ministerstwa Zdrowia wynika między innymi, że ponad 50 procent najmłodszych ma popsute zęby. (pap)